Privanet Group Oyj

Finanssivalvonta aloittaa kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta

21.5.2021 17:45:00 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
21.05.2021 kello 17.45

Finanssivalvonta aloittaa kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta

Finanssivalvonta on tänään toimittanut Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö Privanet Securities Oy:lle kuulemiskirjeen, jonka mukaisesti Finanssivalvonta aloittaa hallintolain 34 §:n mukaisen kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan Privanet Securities Oy ei täytä sijoituspalvelulain mukaisia toimiluvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä. Privanet Securities Oy:n on toimitettava vastaus kuulemiskirjeeseen 7.6.2021 mennessä.

Privanet Group Oyj tiedotti 17.5.2021 allekirjoittaneensa esisopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii puhtaan teknologian rakentajan, Skarta Group Oy:n osakekannan osakevaihdolla. Finanssivalvonnan käynnistämällä kuulemismenettelyllä ei ole vaikutusta suunniteltuun transaktioon. Esisopimuksessa määritellyllä tavalla Privanet Group Oyj luopuu Privanet Securities Oy:n osakekannasta ennen transaktion toteuttamista. Luopuminen on tarkoitus toteuttaa varojenjakona, jota koskevasta päätösvaltuutuksesta Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt ehdotuksen 24.5.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Privanet Group Oyj arvioi, että konsernirakenteen purkaminen on sen osakkeenomistajien edun mukaista tuoden yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia Skarta Group Oy:n hankinnan myötä.

Yhteyshenkilöt

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)41 748 9738.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone