Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-syyskuu 2021

1.11.2021 17:00:01 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-syyskuu 2021
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Osavuosikatsaus Q3 
Helsinki 1.11.2021 17:00

Hypo-konsernin tammi–syyskuu 2021

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin liikevoitto kasvoi 39 prosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Pauna:

”Keskittyminen alhaisen riskitason vakuudelliseen asuntorahoitukseen kaupungistuvassa Suomessa on tuottanut turvaa läpi koko koronakriisin. Korkokate ja palkkiotuotot jatkoivat kasvuaan ja ydinvakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät vahvoina. Arvonalentumiset pysyivät edelleen alhaisella tasolla.”

  • Liikevoitto kasvoi 7,1 miljoonaan euroon (5,1 milj. € 1–9/2020)
  • Korkokate kasvoi 12,8 miljoonaan euroon (10,8 milj. € 1–9/2020)
  • Järjestämättömät saamiset pysyivät alhaisella tasolla ollen 0,20 % lainakannasta (0,11 % 31.12.2020)
  • Odotetut luottotappiot olivat 0,01 % lainakannasta
  • Nettopalkkiotuotot kasvoivat 3,1 miljoonaan euroon (2,8 milj. € 1–9/2020)
  • Muut tuotot kasvoivat 3,4 miljoonaan euroon (2,6 milj. € 1–9/2020) sisältäen arvostuksista aiheutuneet arvopaperikaupan nettotuotot 1,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. € 1–9/2020)
  • Kokonaiskulut kasvoivat 12,2 miljoonaan euroon (11,0 milj. € 1–9/2020) sisältäen vuoden 2021 vakausmaksun 1,9 miljoonaa euroa (1,7 milj. € 1–9/2020)
  • Standardi- ja perusmenetelmällä laskettava ydinvakavaraisuus oli 13,4 % (13,9 % 31.12.2020)
  • Maksuvalmiussuhdeluku (LCR) oli 151,1 % (194,5 % 31.12.2020).
KONSERNIN AVAINLUVUT
(1000 €) 1-9/2021 1-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 2020
Korkokate 12 835 10 776 4 215 3 490 14 562
Palkkiotuotot netto 3 116 2 755 913 880 3 675
Muut tuotot yhteensä 3 429 2 619 1 064 1 488 4 236
Kulut yhteensä  -12 236 -11 011 -3 500 -2 909 -14 429
Liikevoitto 7 144 5 138 2 692 2 949 8 044
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 644 173 2 520 441 2 644 173 2 520 441 2 510 910
Talletukset 1 610 351 1 504 272 1 610 351 1 504 272 1 562 234
Taseen loppusumma 3 287 531 3 184 051 3 287 531 3 184 051 3 213 082
Oman pääoman tuotto % (ROE) 5,5 4,2 6,3 7,2 4,9
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään, % 13,4 13,8 13,4 13,8 13,9
Kulu-tuotto -suhde, % 63,0 67,9 56,0 49,6 63,9
Järjestämättömät saamiset, % lainakannasta 0,20 0,13 0,20 0,13 0,11
Luototusaste (painotettu LTV-keskiarvo), % 33,4 33,8 33,4 33,8 33,8
Luotot / talletukset, % 164,2 167,6 164,2 167,6 160,7
Maksuvalmiussuhde (LCR), % 151,1 180,5 151,1 180,5 194,5
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 115,8 113,5 115,8 113,5 107,0
Omavaraisuusaste (LR), % 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8

Hypo-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kotisivuilla osoitteessa:
http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hypo.f

Yhteyshenkilöt

Ari Pauna

toimitusjohtaja

Mikko Huopio

varatoimitusjohtaja

Tietoja julkaisijasta Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni on ainoa asuntorahoitukseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Hypo-konserni myöntää asuntolainoja oman kodin hankkimiseen ja asunnon vaihtamiseen sekä asuntovakuudellisia remontointi- ja kulutusluottoja. Hypo-konserni kehittää asumiseen ja asumisen rahoittamiseen jatkuvasti uusia tapoja ja malleja.

Lue lisää: www.hypo.fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone