Digital Workforce Services Oyj

Digital Workforce Services Oyj aloittaa First North -listautumisantinsa ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

19.11.2021 10:00:41 EET | Digital Workforce Services Oyj

Digital Workforce Services Oyj aloittaa First North -listautumisantinsa ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

Lehdistötiedote 19.11.2021, klo 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Digital Workforce Services Oyj (”Digital Workforce” tai ”Yhtiö”) tiedotti 10.11.2021 suunnittelevansa Osakeannista ja Osakemyynnistä (kuten määritelty jäljempänä) koostuvaa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Yhtiö julkistaa suunnitellun Listautumisannin merkintähinnan (”Merkintähinta”) sekä lisätietoja suunnitellusta Listautumisesta. Finanssivalvonta on hyväksynyt Listautumisantiin liittyvän esitteen (”Esite”) eilen 18.11.2021. Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannin Merkintähinta on 6,58 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa (kuten määritelty jäljempänä). Henkilöstöannin (kuten määritelty jäljempänä) osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 5,93 euroa Uudelta Osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä).
 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 3 424 451 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Olettaen, että kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti, Yhtiö kerää yhteensä noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat.
 • Lisäksi Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Mika Vainio-Mattila, Jukka Virkkunen ja Heikki Länsisyrjä (”Myyjät”) tarjoavat alustavasti enintään 448 417 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) ostettavaksi. Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 3,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa oleville merkintäajan alkaessa 22.11.2021 klo 10.00, sekä Yhtiön johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille (”Henkilöstö”) (”Henkilöstöanti”). Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 607 902, Instituutioannissa alustavasti enintään 3 795 306 ja Henkilöstöannissa alustavasti enintään 50 590 (mahdollisissa ylimerkintätilanteissa enintään 150 000) Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin välillä. Edellä esitetystä huolimatta Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 607 902 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten (kuten määritelty jäljempänä) kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.
 • CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (”Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption ostaa Merkintähinnalla (kuten määritelty jäljempänä) enintään 580 930 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) (olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 424 451 Uutta Osaketta ja että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (jonka odotetaan olevan 3.12.2021 ja 2.1.2022 välinen ajanjakso) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,3 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 424 451 Uutta Osaketta ja Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismäärästä.
 • Alla luetellut ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden arvostus on Merkintähinnalla (ennen Listautumisannista saatavia varoja) enintään 50 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

 

 • Tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien hallinnoimat rahastot: 3,0 miljoonaa euroa
 • Handelsbanken Fonder: 3,4 miljoonaa euroa
 • Tietyt SP-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot: 3,0 miljoonaa euroa

 

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 36,9 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 32,1 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta.

 

 • Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 35,1 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 40,4 prosenttia Osakkeista olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11 021 276 Osakkeeseen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Osakeannissa 3 424 451 Uutta Osaketta.
 • Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.11.2021 kello 16.00, Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.11.2021 kello 16.00 ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 2.12.2021 kello 11.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
 • Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 3.12.2021 kaupankäyntitunnuksella DWF.
 • Yhtiön ja CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan sitoutuvan ja Lifeline Ventures Fund II Ky, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt Yhtiön maajohtajat ovat sitoutuneet Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

 

Timo Ahopelto, Digital Workforcen hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

 

“Suunniteltu listautuminen luo Digital Workforcelle mahdollisuuden laajentaa toimintaa, kiihdyttää kasvua, ja saavuttaa taloudelliset tavoitteet. Olemme samalla tyytyväisiä, että useat institutionaaliset sijoittajat ovat jo päättäneet ottaa osuutensa ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta ja lähteä mukaan ankkurisijoittajina Digital Workforcen listautumisantiin.”

 

Mika Vainio-Mattila, Digital Workforcen toimitusjohtaja kommentoi:

 

“Pyrimme suunnitellun listautumisen avulla varmistamaan, että kykenemme kasvamaan myös tulevaisuudessa. Odotamme listautumisen mahdollistavan investoinnit kasvuun ja auttavan strategiamme toteuttamisessa. Uskomme älykkääseen automaatioon ja siihen, että kaikki mikä voidaan automatisoida tullaan automatisoimaan. Tätä kehitystä vauhdittamaan tarjoamme ilolla myös henkilöstöllemme mahdollisuuden tulla Digital Workforcen osakkeenomistajaksi listautumisannissa.”

 

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja näin mahdollistaa Yhtiön strategian mukaiset investoinnit odotetun korkean kasvun ja kannattavuuden parantamisen saavuttamiseksi. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo Yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Niin ikään Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin työntekijöiden sitouttamisessa ja vastikkeena yrityskaupoissa.

Hankittavien varojen käyttö

Digital Workforce pyrkii keräämään Osakeannilla noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Digital Workforce arvioi sen maksettavaksi tulevan noin 2,0 miljoonaa euroa Listautumisantiin liittyviä kuluja ja palkkioita (olettaen, että Digital Workforce kerää 22,5 miljoonan euron bruttovarat), minkä seurauksena Digital Workforce arvioi keräävänsä Osakeannista noin 20,5 miljoonan euron nettovarat.

Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannista saatavat varat Yhtiön kasvustrategian tueksi pääosin seuraavalla tavalla:

 • Arviolta noin 70 prosenttia Osakeannista saatavista nettovaroista tullaan käyttämään investointeihin uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiö pitää mahdollisena tukea odotettua kasvua yrityskaupoilla edellä mainituilla korkean kasvun markkinoilla kasvattaakseen palvelutarjonnan kyvykkyyksiä ja asiakaskuntaa;
 • Arviolta noin 15 prosenttia Osakeannista saatavista nettovaroista tullaan käyttämään investointeihin uusien teknologioiden käyttöönottoon Digital Workforcen älykkään automaation ja end-to-end pilvipalveluiden palvelutarjonnan korkean laadun ja kansainvälisen johtavan aseman ylläpitämiseksi;
 • Arviolta noin 15 prosenttia Osakeannista saatavista nettovaroista tullaan käyttämään investointeihin riittävien tuotantoresurssien ja liiketoiminnan skaalaamisen varmistamiseksi, esimerkiksi avaamalla uusi osaamiskeskus keskitettyjen palveluiden tuottamiseen ja kehittämällä organisaation johtamisen työkaluja ja järjestelmiä.

Listautuminen ja Esitteen julkistaminen

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle. Yhtiön kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan DWF.

Finanssivalvonta on eilen 18.11.2021 hyväksynyt Yhtiön Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen Esitteen. Esite ja englanninkielinen Offering Circular -asiakirja ovat saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.digitalworkforce.com/listautuminen ja Pääjärjestäjän (määritellään jäljempänä) verkkosivustolta osoitteesta www.danskebank.fi/digitalworkforce arviolta 19.11.2021 alkaen. Esite on lisäksi saatavilla pyydettäessä Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki.

Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”). Lisäksi Nordnet Bank AB toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa omille arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkailleen. Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy.

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla

19.11.2021

Listautumisannin merkintäaika alkaa

22.11.2021 klo 10.00

Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

29.11.2021 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arviolta)

30.11.2021 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy (arviolta)

2.12.2021 klo 11.00

Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta)

2.12.2021

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arviolta)

2.12.2021

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta)

3.12.2021

Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)

3.12.2021

Listautumisannin neuvonantajat

Danske Bank toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Digital Workforcen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, Borenius Asianajotoimisto Oy Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana ja Miltton Oy Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Mika Vainio-Mattila, Toimitusjohtaja, +358 40 752 0617

Sanna Enckelman, CFO, +358 50 388 3917

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

 

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu Yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin[1] mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna. Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Lue lisää: www.digitalworkforce.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esite-asetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkina-lain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

[1] Lähde: The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

Pörssitiedote muilla kielillä

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone