Medicortex Finland Oyj

Medicortex Finland Oyj peruuttaa listautumisantinsa ja listautumisensa

28.6.2022 13:56:01 EEST | Medicortex Finland Oyj | Yhtiötiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Medicortex Finland Oyj peruuttaa listautumisantinsa ja listautumisensa.

Medicortex Finland Oyj:n ("Medicortex" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 28.6.2022 päättänyt peruuttaa Yhtiön listautumisannin ("Listautumisanti"). Hallitus on myös päättänyt peruuttaa Yhtiön osakkeiden listauksen Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja toimittaa Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen peruuttamisilmoituksen. Medicortexin hallitus päätti peruuttaa Listautumisannin, koska Listautumisannissa ei saavutettu Yhtiötä tyydyttävää määrää osakemerkintöjä.

Listautumisannissa Yhtiön osakkeista maksetut merkintähinnat maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

 Toimitusjohtaja kommentoi:

”Haluan kiittää kaikkia yli 450 uutta sijoittajaa, jotka uskoivat yritykseen ja tahtoivat olla osana menestystä. Tulevina kuukausina Medicortex tulee keskittymään pikatestin kehittämiseen Yhdysvaltain puolustusministeriön myöntämällä mahdollisella rahoituksella, josta neuvotellaan parhaillaan. Kunhan seuraava virstanpylväs on saavutettu ja markkinat lupaavammat, harkitsemme listautumismahdollisuutta uudestaan.”

- Adrian Harel, toimitusjohtaja

 

Hyväksytty neuvonantaja

Nordic Certified Adviser AB

info@certifiedadviser.se 

Puh. +46 707 94 90 73

www.certifiedadviser.se

 

Tärkeää tietoa

Listautumisanti ja tämän tiedotteen sisältämä informaatio ei ole kohdistettu henkilöille, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa Listautumisantiin osallistuminen olisi lainvastaista. Listautumisannin osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Listautumisannin osakkeita ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Listautumisannin osakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia.

Listautumisannin täydelliset tiedot ja ohjeet ovat saatavilla Medicortexin Listautumisannin yhteydessä laatimassa Esitteessä. Finanssivalvonnan hyväksymä Esite on julkaistu Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://sijoittajat.medicortex.fi/. Suomenkielisestä Finanssivalvonnan hyväksymästä Esitteestä on saatavilla englanninkielinen käännös. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota Esite koskee.

Listautumisannin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Tärkeimmät riskitekijät on kuvattu Esitteessä.

Ennen sijoituspäätöstä mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti koko Esitteeseen. Sijoittajien tulisi harkintansa mukaan konsultoida neuvonantajia ennen Listautumisannin osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien pitää tehdä itsenäinen arvio Listautumisannin osakkeiden merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä.

Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämäärän tilanteen mukaisesti. Esitteen toimittaminen tai tähän liittyvä tarjoaminen, myynti tai jakelu ei tarkoita sitä, että kaikki Esitteessä esitetyt tiedot olisivat paikkansapitäviä tulevaisuudessa, ja ettei Yhtiön liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan Esitteen päivämäärästä lähtien.

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen jakelulle ja Listautumisannin osakkeiden yleisölle tarjoamiseen. Listautumisannin osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa maissa, joissa tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai Taloudellinen neuvonantaja eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Esitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai julkistusmateriaalin) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa pitäminen tai jakelu voi ilman edellä mainittuja toimia johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen.

Listautumisannin osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä Esitettä tai Listautumisannin osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa nämä rikkoisivat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö tai Taloudellinen neuvonantaja eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimenpiteitä Listautumisannin osakkeiden yleisölle tarjoamisen sallimiseksi Suomen, Ruotsin tai Tanskan ulkopuolella. Listautumisannin osakkeita voidaan kuitenkin tarjota sijoittajille Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa kokeneille sijoittajille tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu.

Listautumisannin osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Listautumisannin osakkeita ei saa, tietyin poikkeuksin, tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa Esitteen jakelua. Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Listautumisannin osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Listautumisannin osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisessa maassa.

Yhtiö taikka Taloudellinen neuvonantaja ei ota oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Listautumisannin osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia.

Sijoittajien ei tule pitää tämän tiedotteen sisältämiä tietoja eikä Esitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajien puoleen Listautumisantiin liittyvissä oikeudellisissa, sijoituksellisissa tai verotuksellisissa kysymyksissä.

Huomautus

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Eräät tässä tiedotteessa esitetyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia. Ne perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin, ja siten ne voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavutukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa Yhtiön strategian toteutumiseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, yleinen talous- ja markkinatilanne sekä muut Esitteessä kuvatut riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.

Yhteyshenkilöt

Adrian Harel

toimitusjohtaja

adrian.harel@medicortex.fi

Tietoja julkaisijasta Medicortex Finland Oyj

Medicortex Finland Oyj kehittää uusiin biomerkkiaineisiin perustuvaa testiä tapaturmaisen aivovamman ja aivotärähdyksen diagnosointiin. Yhtiö on tunnistanut aivovamman biomerkkiaineita virtsasta ja syljestä, ja kehittää helppokäyttöisiä diagnostisia menetelmiä niiden havaitsemiseen. Yhtiön toisena tavoitteena on kehittää uusia kemiallisia yhdisteitä, mahdollisia lääkemolekyylejä, aivovamman etenemisen eli sekundaarivaurion pysäyttämiseen. Yhtiön perusti vuonna 2014 israelilainen neurobiologi Adrian Harel (FT, MBA), ja yhtiö toimii Turussa.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone