Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on sopinut kahden miljoonan euron T2-lainasta

18.9.2020 16:15:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
18.9.2020 kello 16.15

Privanet Group Oyj on sopinut kahden miljoonan euron T2-lainasta

Privanet Group Oyj (”Yhtiö”) on sopinut Mininvest Oy:n kanssa kahden miljoonan euron T2-lainasta. Lainasopimus on allekirjoitettu 18.9.2020. Mininvest Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö ja Yhtiön suurin osakkeenomistaja.

T2-laina on etuoikeusasemaltaan muita Yhtiön vieraan pääoman ehtoisia velkasitoumuksia huonommassa asemassa oleva velkainstrumentti, joka luetaan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan. Näin ollen laina vahvistaa Privanet-konsernin asetuksessa määriteltyä vakavaraisuutta.

T2-laina erääntyy 30.9.2025 ja sille maksetaan kymmenen prosentin suuruista vuotuista korkoa. Lainalla ei kerätä Yhtiölle uutta pääomaa, vaan se käytetään Yhtiön maaliskuussa liikkeeseenlaskeman Privanet Group Oyj 1/2020 -joukkovelkakirjalainan osuuksien takaisinostoon Mininvest Oy:ltä.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi www.privanetgroup.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone