SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

13.5.2022 10:15:01 EEST | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
13.05.2022 kello 10.15

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

  • Onnistunut yritysjärjestely NYAB Sverige AB:n kanssa saatettiin loppuun 31.3.2022 ja yhtiön nimi vaihtui samalla SkartaNYAB Oyj:ksi. Järjestely vahvisti merkittävästi yhtiön omaa pääomaa, ja sen uuden tytäryhtiön NYABin näkymät ovat kaikkien aikojen parhaat.
  • Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin pro forma -liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, kasvua 18,6 %, ja käyttökate -1,5 miljoonaa euroa.
  • Konserniyhtiöiden vahva tilauskanta, yhteensä yli 320 miljoonaa euroa, mahdollistaa positiiviset näkymät loppuvuodelle.

 

SkartaNYAB Oyj -konsernin keskeiset tunnusluvut

 

01–03/2022

(3 kk)

01–03/2021

(3 kk)

01–12/2021

(12 kk)

Liikevaihto, 1000 euroa

11 613

782

41 646

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa

-987

-64

1 895

-       osuus liikevaihdosta

-8,5 %

-8,2 %

4,6 %

EBITA, 1000 euroa

-1 284

-80

1 317

-       osuus liikevaihdosta

-11,1 %

-10,2 %

3,2 %

Liiketulos (EBIT), 1000 euroa

-2 351

-195

-838

-       osuus liikevaihdosta

-20,2 %

-24,9 %

-2,0 %

Tilikauden tulos, 1000 euroa

-2 578

-309

-4 885

-       osuus liikevaihdosta

-22,2 %

-39,5 %

-11,7 %

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,00

-0,02

-0,02

Oma pääoma/osake, EUR

0,36

0,14

0,19

Omavaraisuusaste

82,7 %

25,6 %

72,2 %

Oman pääoman tuotto (ROE)

-1,7 %

-10,4 %

-16,7 %

Osakkeita kauden lopussa

702 641 888

20 054 317

288 397 790

 

Pro forma -tunnusluvut*

 

01–03/2022

(3 kk)

01–03/2021

(3 kk)

01–12/2021

(12 kk)

Liikevaihto, 1000 euroa

29 722

25 064

209 165

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa

-1 513

539

21 916

-       osuus liikevaihdosta

-5,1 %

2,1 %

10,5 %

EBITA, 1000 euroa

-2 179

28

19 800

-       osuus liikevaihdosta

-7,3 %

0,1 %

9,5 %

*Pro forma -tiedot muodostuvat SkartaNYAB Oyj -konsernin (edellisellä tilikaudella Skarta Finland Oy -alakonsernin) ja NYAB-konsernin yhdistellyistä taloudellisista tiedoista. NYAB-konsernin tuloslaskelma yhdistellään SkartaNYAB-konsernin tilinpäätökseen 1.4.2022 alkaen.

 

Ohjeistus tilikaudelle 2022

Yhtiö ennakoi konsernin liikevaihdon tilikaudella 2022 olevan 220–255 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä (EBITA) 20–29 miljoonaa euroa. Ohjeistus koskee SkartaNYAB Oyj -konsernia, eikä siinä näin ollen ole huomioitu NYAB-konsernin ensimmäistä vuosineljännestä. Taloudellinen ohjeistus perustuu yhtiön näkymiin sen liiketoimintojen kehityksestä sekä uusista mahdollisuuksista loppuvuodelle. Liiketoimintaympäristössä on tapahtunut rajuja muutoksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia projektien kannattavuuteen, minkä takia yhtiön antaman ohjeistuksen vaihteluväli on tavallista suurempi. Loppuvuoden liiketoiminnan painottuessa Ruotsin markkinoille konsernin taloudellisiin tunnuslukuihin kohdistuu myös entistä suurempia valuuttakurssien vaihteluita.

 

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

SkartaNYAB-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotetun mukainen. Markkina-asemamme on vahva erityisesti pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa. Talviolosuhteissa toimittaessa kausiluonteiset vaihtelut tekevät ensimmäisestä vuosineljänneksestä keskeisen uusien tilausten saamisen, suunnittelun ja optimaalisten projektiorganisaatioiden muodostamisen näkökulmasta. Olemmekin onnistuneet rakentamaan 320 miljoonan euron monipuolisen tilauskannan. Liiketoiminnan kokoluokan kasvaessa olemme myös rakentaneet entistä vahvempaa organisaatiota, mikä on lisännyt alkuvuoden kustannuksia, mutta mahdollistaa aiempaa suuremmat volyymit loppuvuoden aikana.

Skartan ja NYABin välisessä yritysjärjestelyssä syntyi uusi konserni, jolla on erinomaiset asetelmat kannattavan kasvun saavuttamiseksi loppuvuoden aikana. Sekä Skartalla että NYABilla on kotimarkkinoillaan vahva brändi, ja ne jatkavat toistaiseksi toimintaa omilla nimillään. Kumpaakin yhtiötä yhdistää yrittäjähenkinen kulttuuri, ja merkittävät osakkeenomistajat osallistuvat aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiöiden osaamisen ja tarjoaman tukemiseksi on jatkossakin tarkoitus hakea myös epäorgaanista kasvua. SkartaNYABin vahvan taseen ansiosta kasvun kiihdyttämiseksi on olemassa erinomaisia mahdollisuuksia.

NYABilla on takanaan sen toimintahistorian paras ensimmäinen vuosineljännes. Yhtiön tilauskanta on suurempi kuin koskaan. NYAB on tehnyt useita sopimuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa paljon synergioita eri markkina-alueilla. Sopimukset sisältävät monivuotisia sopimuksia, jotka tuottavat tuloja ympäri vuoden, kuten Piitimen kunnan ja Ruotsin liikenneviraston kanssa tehdyt sopimukset koskien teitä, katuja ja vedenhuoltojärjestelmiä. NYAB on myös laajentanut toimintaansa Tukholman alueella, jossa alati kiihtyvä kaupungistuminen lisää kysyntää kestävän infrastruktuurin rakentamiselle.

Myös Skartan liiketoiminta on ottanut merkittäviä kehitysaskelia alkuvuoden aikana. Skartan palvelukseen on rekrytoitu runsaasti uutta osaamista, minkä myötä se pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Maailmanpoliittinen tilanne kasvattaa kysyntää kotimaisille energiaratkaisuille, mihin Skartan vahva asema energiarakentamisessa vastaa erinomaisesti. Skartan energiahankekehitys tuo vielä mukanaan kehityskustannuksia, mutta odotamme näiden vihreään tulevaisuuteen tehtyjen panostusten alkavan tuottaa tuloja vuonna 2023 ja siten vaikuttavan tulokseemme positiivisesti ensi vuodesta eteenpäin.

Tavoitteenamme SkartaNYABissa on yhdistää suurten ja pienten toimijoiden parhaat puolet. Meillä on laajat verkostot ja merkittäviä kumppanuuksia, joista alkuvuonna käynnistetty yhteistyö Solarigon kanssa on erinomainen esimerkki. Samanaikaisesti olemme myös joustava organisaatio, jossa päätöksenteko on tehokasta ja työntekijät suhtautuvat vastuuntuntoisesti omaan työhönsä. Uskon, että tällä tavoin toimimalla voimme tarjota osakkeenomistajillemme eniten arvoa, tarjota asiakkaillemme parasta laatua sekä toimia yhteistyössä parhaiden markkinatoimijoiden kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimimme maailmassa, johon sisältyy tällä hetkellä runsaasti taloudellista epävarmuutta. Suurin syy tähän on Euroopassa vallitseva sota, joka on inhimillisesti katsoen hirvittävä asia. Epävarmuustekijöitä liittyy myös inflaatioon ja nousevaan korkotasoon. Tässä kontekstissa olen erittäin tyytyväinen nykyiseen asemaamme. Meillä on alhainen velkataso, erittäin vahva tilauskanta sekä vahva tase. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme on pandemian aikana osoittanut kykynsä toimia joustavasti ja suoriutua tehtävistään hyvin, kun ulkoiset olosuhteet vaikuttavat liiketoimintaamme. Toimimme myös kasvavilla markkinoilla.

 

SkartaNYAB -konsernin liiketoiminta katsauskauden aikana

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli maaliskuun lopussa toteutettu yritysjärjestely, jossa Skarta Group Oyj hankki omistukseensa NYAB Sverige AB:n osakekannan ja muutti nimensä SkartaNYAB Oyj:ksi. Yritysjärjestelyssä syntyi konserni, jonka yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 209 miljoonaa euroa ja käyttökate 10,5 % liikevaihdosta eli 22 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma kasvoi järjestelyn myötä 250 miljoonaan euroon, kun kauppasumma maksettiin lähes kokonaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.4.2022 alkaen Johan Larsson, ja johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin myös muilta osin vastaamaan uuden konsernin johtamistarpeita.

SkartaNYAB-konsernin strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Katsauskauden aikana konserni on keskittynyt energiahankkeissa Vierivoima-konseptinsa kehittämiseen sekä teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin Suomessa. Jatkossa NYAB-yritysjärjestely parantaa konsernin valmiuksia laajentaa hankekehitystä myös Ruotsin markkinoille.

Vierivoima-konseptin tarkoituksena on tarjota lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön kaupungeille, kunnille ja teollisille toimijoille. Skarta toimii mm. Atrian kumppanina hankkeessa, jossa Atrian Nurmon tehtaan läheisyyteen rakennetaan noin 45 megawatin tuulivoimapuisto. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin maaliskuussa, ja kaavan on tarkoitus olla hyväksyttynä vuoden 2023 lopulla. Julkisella sektorilla Vierivoima-konseptia edistettiin mm. Ylivieskassa, jonka teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa hiilineutraali yrityspuisto.

Aurinkovoiman hankekehitys käynnistyi konsernissa marraskuussa 2021, kun se käynnisti suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi Utajärven kuntaan, josta se hankki omistukseensa yli sadan hehtaarin käytöstä poistetut turvesuoalueet. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankkeelle on haettu tukea julkiselta sektorilta sekä kartoitettu potentiaalisia sijoittajia ja yhteistyökumppaneita. Maaliskuussa hankekehitys otti uuden merkittävän askeleen, kun SkartaNYAB Oyj teki yhteistyösopimuksen Suomen johtavan teollisten aurinkovoimaloiden toteuttajan Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa Suomessa ja Ruotsissa, ja laajentua sen myötä yhdessä alan johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa.

Tuulivoiman rakentamisessa konserni on keskittynyt BoP-urakkakokonaisuuksiin, joissa sen vastuulle kuuluvat maanrakennus-, perustus- ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa. Konsernin asemaa energiahankkeiden arvoketjussa vahvistettiin entisestään maaliskuussa, kun Skarta Finland perusti uuden sähköverkkoliiketoiminnan yksikön. Entistä kokonaisvaltaisempi palvelutarjonta näkyy mm. yhtiön maaliskuussa tekemässä n. 12 miljoonan euron arvoisessa sopimuksessa koskien Hyrynsalmen kuntaan Kainuuseen rakennettavaa uutta Lumivaaran tuulipuistoa, jossa projektin laajuus sisältää BoP-kokonaisuuden lisäksi myös sähköaseman ja muuntajan toimituksen.

Katsauskauden päättymisen jälkeen SkartaNYAB -konserni on tehnyt uuden 135 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen rahoitussopimuksen. Maturiteetiltaan neljän vuoden lainarahoitus käytetään aiempien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä konsernin käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen. Näin ollen uusi rahoitussopimus mahdollistaa konsernin korkokulujen pienentämisen ja tukee sen kasvusuunnitelmia. Konserni on myös jatkanut aktiivista tilausten vastaanottamista, mikä mahdollistaa hyvät volyymit loppuvuodelle.

 

Toimintaympäristö ja riskit

SkartaNYAB-konsernin merkittävimmät riskit kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Käynnissä olevan Ukrainan sodan myötä muutokset ovat olleet äkillisiä ja niiden ennustaminen on muuttunut huomattavasti aiempaa vaikeammaksi. Erityisesti materiaalien hinnat ovat nousseet voimakkaasti lyhyellä aikavälillä ja niiden saatavuudessa on ollut ajoittaisia haasteita. Riskienhallinnan näkökulmaa alettiin korostamaan jo vuoden 2021 loppupuoliskolla, kun materiaalien kustannusten nousu alkoi konkretisoitumaan. Konsernin liiketoiminta painottuu loppuvuonna Ruotsin markkinoille, jossa kustannusriskeiltä suojautuminen sopimusehdoin on helpompaa kuin Suomessa, mutta kaikkia kustannuksiin liittyviä riskejä ei välttämättä kyetä eliminoimaan. Fennovoiman päätöksellä keskeyttää Hanhikiven ydinvoimalaprojekti saattaa olla vaikutuksia Suomen liiketoiminnan tämän vuoden tulokseen, sillä konsernilla on aiempia työmaalla toteutettuja projekteja koskevia saamisia.

Toimintaympäristöön vaikuttava epävarmuus näkyy myös uusien hankkeiden ja investointien määrässä. Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan erityisesti rakennusalalla luottamus on alkuvuonna laskenut, joten markkinoilla ei välttämättä ole kysyntää uusille projekteille aiempaan tapaan. Merkittävä osa konsernin projekteista Ruotsissa tehdään kuitenkin julkiselle sektorille, jonka kysyntä vaihtelee yksityistä sektoria vähemmän. Myös pidemmällä aikavälillä konsernin tarjoamille projekteille on entistäkin enemmän kysyntää. Esimerkiksi Suomen hallituksen kehysriihessä on korostettu panostuksia vihreään siirtymään ja puhtaisiin kotimaisiin energiamuotoihin, jolloin esimerkiksi tuulivoimahankkeiden lupakäsittelyitä on katsottu tarpeelliseksi nopeuttaa.

SkartaNYAB-konsernilla on toteutetun NYAB-yritysjärjestelyn myötä entistäkin vahvempi asema Norrbottenin alueella Pohjois-Ruotsissa, jossa on käynnissä merkittäviä vihreän siirtymän investointeja, ja esimerkiksi alueen uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantolaitosten on arvioitu työllistävän noin 10 000 työntekijää. Maailmanpoliittisen tilanteen takia Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön merkitys on korostunut, mikä avaa myös SkartaNYAB-konsernille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä on käsitelty tarkemmin tilikaudelta 2021 julkaistussa vuosikertomuksessa.

 

Yhtiökokoukset

SkartaNYAB Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokouksessa tehtiin NYAB Sverige AB:n osakekannan hankkimiseksi tarvittavat päätökset koskien suunnattua maksullista osakeantia NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille sekä yritysjärjestelyn hyväksymistä. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön nimenmuutoksesta SkartaNYAB Oyj:ksi ja hallituksen kokoonpanon muuttamisesta siten, että aiemmat hallituksen jäsenet Markku Kankaala ja Jari Suominen jatkavat hallituksen jäseninä, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Jukka Juola, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Mikael Ritola ja Aarne Simula. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tulivat voimaan 31.3.2022, jolloin hallitus päätti yhtiökokouksen valtuuttamana NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan valita hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Johan K Nilssonin.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 3.5.2022 pidettiin yhtiön varsinainen yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin tavanomaiset varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat, kuten tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina tilikaudella 2021 toimineille henkilöille sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkitseminen. Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden.

Yhtiökokousten pöytäkirjat ovat saatavilla suomenkielisinä osoitteessa https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/.

 

Osake ja osakkeenomistajat

SkartaNYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 702 641 888 osaketta. Osakemäärässä on huomioitu hallituksen 31.3.2022 tekemällä osakeantipäätöksellä NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille suunnatut 414 244 098 osaketta, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen.

SkartaNYAB Oyj:llä oli 31.3.2022 yhteensä 3097 osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat edellä mainittu osakeanti huomioiden Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 33,5 %), Andament Group Oy (hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaalan, hallituksen jäsen Jukka Juolan ja varatoimitusjohtaja Tuomas Hirvosen yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 19,2 %), Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %), Laisdalen Konsult AB (omistusosuus 7,2 %) sekä Mininvest Oy (omistusosuus 3,8 %).

Konsernin tuloslaskelma

SkartaNYAB Oyj -konserni (1000 euroa)

1–3/2022

(3 kk)

1–3/2021

(3 kk)

1–12/2021

(12 kk)

LIIKEVAIHTO

11 613

782

41 645

Liiketoiminnan muut tuotot

718

0

1 305

Materiaalit ja palvelut

-8 622

0

-31 058

Henkilöstökulut

-3 183

-492

-5 542

Liiketoiminnan muut kulut

-1 513

-354

-4 455

Poistot ja arvonalentumiset

-1 364

-131

-2 733

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-2 351

-195

-838

Rahoitustuotot ja -kulut

-102

-110

-3 906

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-2 455

-305

-4 744

Tuloverot

-122

0

-141

Vähemmistöosuudet

0

-4

0

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

-2 578

-309

-4 884

 

Konsernin tase

SkartaNYAB Oyj -konserni (1000 euroa)

31.3.2022

31.3.2021

31.12.2021

Aineettomat hyödykkeet

220 939

1 709

36 769

Aineelliset hyödykkeet

13 627

351

5 480

Sijoitukset

5 368

7 522

5 441

PYSYVÄT VASTAAVAT

239 935

9 582

47 690

Vaihto-omaisuus

2 860

0

1 806

Pitkäaikaiset saamiset

53

0

368

Lyhytaikaiset saamiset

46 932

446

22 790

Rahoitusarvopaperit

35

0

35

Rahat ja pankkisaamiset

13 033

952

4 141

VAIHTUVAT VASTAAVAT

62 914

1 398

29 141

VASTAAVAA

302 849

10 980

76 831

 

 

 

 

Osakepääoma

80

80

80

Rahastot

272 609

17 045

75 109

Edellisten tilikausien tulos

-19 777

-14 005

-14 835

Tilikauden tulos

-2 578

-309

-4 884

OMA PÄÄOMA

250 336

2 812

55 469

Tilinpäätössiirtojen kertymä

2 228

0

45

Pakolliset varaukset

19

0

31

Pitkäaikaiset lainat

7 451

5 996

4 093

Lyhytaikainen vieras pääoma

42 815

2 172

17 192

VIERAS PÄÄOMA

50 366

8 168

21 285

VASTATTAVAA

302 849

10 980

76 831

Yhteyshenkilöt

Aku Väliaho

talous- ja rahoitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

aku.valiaho@skartanyab.com

Johan Larsson

toimitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone