Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights Group Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022: Liikevaihto kasvoi 45% ja kannattavuus oli vahva

16.8.2022 09:00:01 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Yhtiötiedote

Nordic Lights Group Oyj  Yhtiötiedote  16.8.2022 klo 09.00

Nordic Lights Group Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022: Liikevaihto kasvoi 45% ja kannattavuus oli vahva

 

Tämä on tiivistelmä Nordic Lights Group Oyj:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TAMMIKUU – KESÄKUU 2022 LYHYESTI (H1)

  • Liikevaihto kasvoi 45,3 % ja oli yhteensä 44,9 miljoonaa euroa (30,9)
  • EBITA oli 6,4 miljoonaa euroa (5,7)
  • EBITA-marginaali oli 14,3 % (18,5 %)
  • Oikaistu EBITA oli 7,6 miljoonaa euroa (5,7)
  • Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,8 % (18,5 %)
  • Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (4,2)
  • Liikevoittomarginaali oli 10,7 % (13,6 %)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,6 miljoonaa euroa (0,0)
  • Taseen loppusumma oli 64,9 miljoonaa euroa (69,2)
  • Nordic Lights Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynti Nasdaq First Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 5. heinäkuuta 2022

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Edellisen vuoden ajankohdan vastaavat luvut ovat sulkeissa.

OHJEISTUS VUODELLE 2022 (MUUTTUMATON)

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan, eli Nordic Lights odottaa liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti 15–25 prosenttia vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

TOM NORDSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA:

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Nordic Lights jatkoi vahvaa kasvuaan ja liikevaihto kasvoi 45 prosenttia 44,9 miljoonaan euroon edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla, erityisesti maataloudessa, ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Voimakkainta kasvu oli EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Kasvatimme osuuttamme asiakkaidemme kokonaishankinnoista ja saimme uusia asiakkaita. Lisäksi edistyimme hyvin ylösajovaiheessa olevien projektien kanssa.

Yleisesti ottaen markkinakysyntä on myös kehittynyt suotuisasti, etenkin Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Tämä on tapahtunut huolimatta haastavista markkinaolosuhteista, kuten komponenttien vaihtelevasta saatavuudesta, maailmanlaajuisista tarjontarajoitteista ja geopoliittisista jännitteistä. Vankka toimitusketjumme ja ketterä lähestymistapamme vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi ovat mahdollistaneet tuotantomääriemme kasvattamisen ja viiveiden vähentämisen vuoden 2021 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Venäjälle ja Ukrainalle suuntautunut liiketoiminta ei ole ollut merkittävää, minkä vuoksi sodan välittömät suorat vaikutukset ovat jääneet rajallisiksi.

Oikaistu EBITA kasvoi 31,7 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (5,7). Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,8 % (18,5 %). Koko vuoteen 2021 verrattuna oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 3,3 prosenttiyksikköä. Nordic Lightsin marginaaleihin vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana vaikuttivat negatiivisesti raakamateriaali-, komponentti- sekä rahtikustannusten nousu. Toteutimme onnistuneesti toimenpiteitä, jotka lievensivät vaikutusta kannattavuuteen.

Voimassa olevan ohjeistuksemme mukaisesti odotamme edelleen Nordic Lightsin liikevaihdon kasvavan 15–25 % koko vuoden 2022 aikana. Uskomme, että makrotaloudellisen kehityksen epävarmuus ja komponenttien vaihteleva saatavuus kautta koko arvoketjun voivat johtaa tuotteidemme kysynnän heikkenemiseen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Lisäksi kasvuamme kiihdyttivät vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ylösajovaiheessa olevat projektit, joiden vaikutuksen arvellaan toisella vuosipuoliskolla merkittävästi pienenevän. Alallamme on normaalia, että kasvu jakautuu epätasaisesti kalenterivuoden aikana, kun uutta liiketoimintaa voitetaan ja toimitusten ylösajo tapahtuu vaiheittain.

Nordic Lights on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa suurten, maailmanlaajuisten työkoneiden valmistajien sekä keskikokoisten ja pienempien valmistajien keskuudessa. Laaja asiakaskuntamme eri toimialoilla ja useilla maantieteellisillä alueilla  sekä huomattava ja yhä laajeneva toimintamme jälkimarkkinoilla lisäävät liiketoimintamme vakautta ja resilienssiä.

Nordic Lightsin tavoite on tarjota näkyvyyttä raskaan kaluston turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Nordic Lights on alusta alkaen keskittynyt uusimman teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen luodakseen merkittävää lisäarvoa asiakkaille ja loppukäyttäjille. Olemme olleet uuden teknologian käyttöönoton edelläkävijä markkinoillamme ja olemme onnistuneet kaksinkertaistamaan markkinaosuutemme viimeisen viiden vuoden aikana kolmesta kuuteen prosenttiin. Tarjoamme jatkossakin energiatehokkaita valaisinratkaisuja, jotka tukevat asiakkaitamme laitteidensa polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämisessä.

Listautumisemme First North -markkinoille tarjoaa meille hyvän alustan strategiamme seuraaville vaiheille. Jatkamme panostuksia myyntiin ja markkinointiin, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön ja lisätuotantokapasiteettiin pitkän tähtäimen kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi. Aiomme myös tutkia mahdollisuuksia yrityskaupoille, joiden avulla voimme laajentua lähimarkkinoille ja -segmenteille nopeammin.

Matkamme pörssiyhtiönä on alkanut hyvin ja haluan vielä kerran kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaamme,osakkeenomistajiamme ja muut muita sidosryhmiämme, sillä teidän luottamuksemme teki tästä mahdollista.

 

AVAINLUVUT

(miljoonaa euroa)

1-6/2022

 1/6/2021

Muutos

1-12/2021

1-12/2020

Liikevaihto

44,9

30,9

45,3%

66,3(1

43,7(1

Liikevaihdon kasvu (%)

45,3

-

 

51,9

-2,0

Bruttokate

15,3

11,4

34,3%

21,4

16,8

Bruttokatemarginaali (%)

34,0

36,7

 

32,2

38,6

Käyttökate (EBITDA)

7,5

6,4

16,6%

10,0

8,6

Käyttökatemarginaali (%)

16,6

20,7

 

15,1

19,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketoiminnan muissa kuluissa

 

1,1

0,0

 

0,6

0,0

Oikaistu käyttökate

8,6

6,4

34,1%

10,6

8,6

Oikaistu käyttökatemarginaali (%)

 19,1

 20,7

 

15,9

19,6

EBITA

6,4

5,7

12,2%

8,4

7,0

EBITA-marginaali (%)

14,3

18,5

 

12,6

15,9

Oikaistu EBITA

7,6

5,7

31,7%

8,9

7,0

Oikaistu EBITA-marginaali (%)

 16,8

 18,5

 

13,5

15,9

Liikevoitto

4,8

4,2

14,5%

5,3(1

3,9(1

Liikevoittomarginaali (%)

10,7

13,6

 

8,0

9,0

Oikaistu liikevoitto

5,9

4,2

41,2%

5,9

3,9

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)

 13,2

 13,6

 

8,9

9,0

Osakekohtainen tulos

0,13

0,14

-7,1 %

0,09

0,03

Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin

 17 940 430

 17 940 430

 

 17 940 430

17 940 430

Liiketoiminnan rahavirta

 6,6

 0,0

 

 -2,1

 6,9

Investoinnit ainellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

 1,1

 1,7

-33,3%

3,6

1,6

Investoinnit ainellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta

 

 2,5

 

 5,5

 

5,5

3,8

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku)

 1,8

 -

 

2,5

3,2

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä

 315

 254

24,0%

275

190

Keskeiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. 1) Tilintarkastettu

WEBCAST-LÄHETYS

Webcast-lähetys toisen vuosineljänneksen tuloksesta pidetään 16.8.2022 klo 11.00. (EEST). Se pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa:

https://nordiclights.videosync.fi/h1-2022

Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/ .

SEURAAVA TALOUDELLINEN TIEDOTE

Nordic Lights julkaisee koko vuoden 2022 raportin 16. helmikuuta 2023.

 

Pietarsaaressa 16. August 2022

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

 

Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 40 190 1165

ann-louise.brannback@nordiclights.com

 

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Tel. +358 9 612 9670

 

Nordic Lights lyhyesti

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2021 Nordic Lightsin liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com

 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone