Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

145 000 besökare på Skanslandet under Helsingforsbiennalen

Dela

Samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen hölls för första gången 12.6–26.9.2021. Den drog totalt 145 000 besökare till Skanslandet. Dessutom bjöd biennalen på konstupplevelser runtom Helsingfors.

Verken befann sig såväl på Skanslandet som på olika håll i Helsingfors: på Senatstorget, Helsingfors konstmuseum HAM och centrumbiblioteket Ode, i Nordsjö samt vid Tölöviken. Evenemangshelheten Helsinki Biennial Inspired drog också många besökare till sina evenemang och utställningar. Evenemangskonceptet presenterade kultur- och konstevenemang som inspirerats av biennalen. De ordnades av till exempel Helsingfors kulturcentrum, ungdomstjänster och seniorcenter samt enskilda aktörer. Inspired-evenemangen drog närmare 90 000 besökare. 

“Helsingforsbiennalen har varit mycket framgångsrik. Vi är synnerligen nöjda med besökssiffrorna, särskilt med tanke på den pågående coronapandemin och begränsningarna i resandet. Jag tror att biennalen har haft en nydanande effekt på Helsingfors som stad. Mötet mellan samtidskonsten, naturen och havet var nog för många människor en upplevelse utan dess like”, säger Maija Tanninen-Mattila, konstmuseichef, HAM, och direktör för Helsingforsbiennalen.

Biennalen har också uppmärksammats stort i internationella medier: Dagens Nyheter, El País, Financial Times, Forbes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Monocle, The Telegraph samt ett flertal design- och konstmedier har skrivit om den. Dessutom placerade sig biennalen på Time Magazines lista över The World’s 100 Greatest Places 2021.

Forststyrelsen som ansvarar för skötseln av Skanslandet är också nöjd med sommaren med Helsingforsbiennalen. 

“Kombinationen natur och konst har fungerat bra. Biennalen har kastat nytt ljus på Skanslandet och lockat många nya besökare”, säger Aino von Boehm, specialplanerare på Forststyrelsen. ”Biennalen har varit impulsen för många förstagångsbesökare som därigenom hittat till den härliga naturen. Den lummiga naturen, de historiska batteriområdena, krutkällarna och havslandskapet skapade en unik inramning för konstupplevelsen. Fast det var konsten som lockade rekordpubliken till ön, höll sig besökarna till de markerade rutterna och borta från naturområdena.”

Tre av Helsingforsbiennalens konstverk permanentas i stadsbilden

Den första Helsingforsbiennalen presenterade 41 konstnärer och konstnärsgrupper från Finland och övriga världen. Helsingfors stads konstmuseum HAM ansvarar för produktionen och kuratorsarbetet för biennalen, och huvudkuratorer var HAMs utställningschef Pirkko Siitari och chef för offentlig konst Taru Tappola.

Tre av biennalens verk permanentas delvis i den offentliga konstsamlingen. Alicja Kwades konstverk Big Be-Hide och Pars pro Toto placeras permanent i Fiskehamnen i Helsingfors, och Laura Könönens Ingen himmel som gräns placeras i Godahoppsparken på Busholmen. Därutöver kommer några verk att visas en gång till på Helsingfors konstmuseum HAM efter biennalen.

En del av verken återlämnas till konstnärerna och det material som blir över återanvänds eller lämnas till återvinning. Rivnings- och återvinningsplanen upprättades i samarbete mellan biennalen och miljökoordinatorn.

Helsingforsbiennalen blev Ekokompassen-certifierad

Helsingforsbiennalen blev Ekokompassen-certifierad i enlighet med miljöhanteringssystemet Ekokompassen för sitt sätt att hantera miljöfrågor.

Ekokompassen, som utvecklats av Finlands naturskyddsförbund, är ett system som baserar sig på internationella standarder för miljöledning. Det innehåller 10 miljökriterier som parter som anslutit sig till systemet ska iaktta. Ekokompassen-certifikatet beviljas för tre år åt gången. En revisor granskar hur målen har uppnåtts.

“Helsingforsbiennalens styrka i fråga om miljöfrågor ligger i dess starka engagemang när det gäller ansvarighet, dess omfattande och aktiva nätverkssamarbete och dess vilja att förändra attityder och verka som föregångare i miljöfrågor. Skanslandets natur och Östersjön utgör en väsentlig del av Helsingforsbiennalen, både som lokalitet och inspiration för konstnärerna.”
– utdrag ur auditeringsrapporten

Det pågår en omfattande utvärdering av biennalens genomslagskraft, där denna granskas ur följande synvinklar: konsten och kulturen, miljön och den hållbara utvecklingen samt ekonomin och det havsnära läget. Resultatet av utvärderingen meddelas i slutet av året.  

Helsingforsbiennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad där HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktion och kuratering. Biennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi 2017–2021, som syftar till att öka den internationella attraktionskraften och utveckla närheten till havet.

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2021 var Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden.

Helsingforsbiennalens främsta affärspartner var Clear Channel. Affärspartner var också Artek, Facebook Open Arts och Helen.

Helsingforsbiennalens evenemangspartner var Högholmen och Helsingfors festspel.

Nyckelord

Kontakter

Jonna Hurskainen, projektchef
+358 40 128 6070, jonna.hurskainen@hel.fi

Anna Vihanta, kommunikationsplanerare
+358 40 509 3408, anna.vihanta@hel.fi

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Under höstlovet erbjuder Helsingfors gott om gratis evenemang och aktiviteter för barn och unga8.10.2021 10:36:38 EEST | Tiedote

Under höstlovsveckan ordnas över 80 evenemang för barn och unga i Helsingfors. Största delen av stadens evenemang under höstlovet är avgiftsfria och även avgiftsbelagda upplevelser är förmånliga. Hela utbudet för höstlovet har nu samlats ihop för första gången på webbplatsen tapahtumat.hel.fi/sv/. I Helsingfors börjar de svenska skolornas höstlov torsdagen 21 oktober och slutar söndagen 24 oktober.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum