Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

14,5 miljoner euro i understöd för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Dela

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöden för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödstagarna ordnar fritidsverksamhet för barn och unga under läsåret 2022–2023.

Regionförvaltningsverken har beviljat totalt 14 500 000 euro i statsunderstöd för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet till 235 sökande.Understödet beviljades för verksamhet som ordnas i sammanlagt 249 kommuners områden. Under ansökningsomgången våren 2022 söktes 23,3 miljoner euro i understöd hos regionförvaltningsverken.

Med de beviljade understöden ordnas verksamhet under läsåret 2022–2023. Med hjälp av understöden kan över 10 000 klubbar ordnas i nästan 2 000 skolor. Nästan 400 000 barn eller unga deltar i understödd verksamhet.

Tanken bakom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en angenäm och gratis hobby i samband med skoldagen. Verksamheten omfattar elever i årskurserna 1–9 i grundläggande utbildning. Regionförvaltningsverken beviljar understöd för genomförande av modellen. Understöd beviljas kommunerna, men också representanter för den privata eller tredje sektorn kan ordna fritidsverksamheterna. Syftet är att möjliggöra intensivt samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturverksamheter, ungdomsorganisationer och andra organisationer som arbetar med barn och unga.

Beviljade understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt region

Bakom länkarna ser du vilka understöd som beviljades av regionförvaltningsverken våren 2022 för respektive region.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
57 sökande beviljades totalt 4 670 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
33 sökande beviljades totalt 1 500 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland
17 sökande beviljades totalt 620 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
30 sökande beviljades totalt 1 700 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
71 sökande beviljades totalt 4 030 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
27 sökande beviljades totalt 1 980 000 euro.

Läs mer

Du kan läsa mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på webbplatsen harrastamisensuomenmalli.fi. På webbplatsen finns till exempel god praxis och material för dem som genomför Finlandsmodellen.

Harrastamisensuomenmalli.fi

Du hittar information om understöd som beviljas av undervisnings- och kulturväsendet i regionförvaltningsverken på webbplatsen aviavustukset.fi.

Aviavustukset.fi

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Överinspektör Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517

Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Inspektör för ungdomsväsendet Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077

Planerare Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Överinspektör Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589

fornamn.efternamn@rfv.fi

***

Texten har korrigerats 13.5.2022 kl. 13.35: Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade 4 670 000 euro.

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum