Aluehallintovirasto

1,8 miljoner euro för att stöda fysisk aktivitet bland studerande på andra stadiet

Dela

Med de beviljade bidragen stöds en aktiv verksamhetskultur i läroanstalterna. Med verksamheten som erhållit bidrag eftersträvas att varje studerande rör sig en timme per dag.

Regionförvaltningsverken har beviljat sammanlagt 1,8 miljoner euro statsbidrag till verksamheten Studier i rörelse. Bidrag beviljades för 147 projekt på olika håll i Finland. I projekten främjar man en fysiskt aktiv verksamhetskultur i gymnasier och yrkesläroanstalter på ett mångsidigt sätt utgående från varje enskild läroanstalts egna behov bl.a. genom att stärka de studerandes deltagande och kunnande och utveckla motions- och inlärningsmiljöerna.  

Syftet med programmet Studier i rörelse är att öka de studerandes fysiska aktivitet och studieförmåga på andra stadiet och i högskolorna. Ett syfte är också att få varje studerande på andra stadiet att röra på sig minst en timme per dag. Det är viktigt att uppmuntra särskilt sådana studerande att röra på sig som normalt rör sig endast lite. Regionförvaltningsverkens bidrag för fysiskt aktiva studier stöder för sin del genomförandet av programmet Studier i rörelse.

De studerandes fysiska aktivitet har ökats som en del av programmet Studier i rörelse i såväl små som stora läroanstalter. Det centrala är att var och en har möjlighet att delta enligt sitt eget kunnande och sin egen färdighetsnivå. Under dessa exceptionella förhållanden har också sökts nya sätt till fysisk aktivitet, såsom distansvägledning.

Studier i rörelse-priset 2019 beviljades till yrkesinstitutet Lappia

Det årligen beviljade riksomfattande Studier i rörelse-priset 2019 gick till det på flera verksamhetsställen i Lappland verkande yrkesinstitutet Lappias projekt. Lappia har beaktat de studerandes fysiska aktivitet i form av ett långtidsmål så, att studerandena orkar röra sig även ännu efter att studierna avslutats.

 

Beviljade Studier i rörelse-bidrag regionvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bidrag beviljades 720 000 euro för 48 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Bidrag beviljades 190 000 euro för 20 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Bidrag beviljades 86 000 euro för 8 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Bidrag beviljades 170 000 euro för 15 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Bidrag beviljades 400 000 euro för 45 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Bidrag beviljades 200 000 euro för 11 projekt.

Noggrannare information om projekten som erhållit bidrag och beviljade belopp finner du i visualiseringarna på webbplatsen aviavustukset.fi

Regionförvaltningsverkets bidrag för fysisk aktivitet

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsbidrag för ungdomsarbete, bibliotek och motionsprojekt. Med bidrag inriktade på fysisk aktivitet stöds finländarnas fysiska aktivitet och välbefinnande på bred front. Med bidragen stöds olika målgruppers fysiska aktivitet och förbättras tillgången på motionstjänster överallt i Finland.

På webbplatsen aviavustukset.fi finner du information om regionförvaltningsverkets bidrag till undervisnings- och kulturväsendet.

Mer information:

RFV i Södra Finland: överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
RFV i Östra Finland: idrottsväsendets överinspektör Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
LRFV i Lappland: idrottsväsendets överinspektör Kai-Matti Joona, tfn 025 017 396
RFV i Sydvästra Finland: idrottsväsendets överinspektör Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303
RFV i Västra och Inre Finland: idrottsväsendets överinspektör Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848
RFV i Norra Finland: idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@avi.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum