M-Files

27 miljoonan euron rahoitus ohjelmistoyhtiö M-Filesille

Jaa

M-Files käyttää rahoituksen kansainväliseen kasvuun, kumppaniverkoston laajentamiseen sekä tutkimuksen ja kehityksen kiihdyttämiseen Euroopassa. Yhtiö laajentaa toimintojaan Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa sekä panostaa älykkään tiedonhallinnan tuotekehitykseen. Lainan takaajana on Euroopan strategisten investointien rahasto, joka on osa menestynyttä Junckerin suunnitelmaa.

Kuvassa vasemmalla M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo yhdessä EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaavan varapääjohtaja Alexander Stubbin kanssa.
Kuvassa vasemmalla M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo yhdessä EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaavan varapääjohtaja Alexander Stubbin kanssa.

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 27 miljoonan euron rahoitussopimuksen tamperelaisen ohjelmistoyhtiö M-Filesin kanssa. Lainan mahdollisti Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). Rahasto on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka EIP ja Euroopan komissio käynnistivät parantaakseen eurooppalaisen talouden kilpailukykyä. M-Files Oy:n saama rahoitus on EIP:n suurin suomalaiseen IT-alaan kohdistuva sitoumus vuosiin. Huimaa vauhtia kasvava M-Files pyrkii rahoituksen avulla mullistamaan tavan, jolla yritykset hallinnoivat ja käyttävät tietoa, tehden siitä älykkäämpää, intuitiivisempaa ja paremmin laatu- sekä viranomaisvaatimuksia noudattavaa.

EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaava varapääjohtaja Alexander Stubb toteaa: "Yritysten päivittäin käsittelemän tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti jo jonkin aikaa. Järjestelmät, joilla tietoa hallinnoidaan ja käsitellään, eivät kuitenkaan ole aina pysyneet tässä tahdissa mukana. M-Filesilla on nyt jo erinomainen asema markkinoilla – uskomme kuitenkin, että heillä on mahdollisuus muuttaa perinpohjaisesti se, miten yritykset tulevaisuudessa hyödyntävät tietoa ja kasvaa tämän prosessin myötä paljon suuremmaksi. On hienoa olla mukana tukemassa tätä."

M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo lisää: ”Jotta yritykset voivat menestyä tulevaisuudessa, tarvitaan uutta ajattelutapaa; vanha menetelmä, jossa kaikki tieto pyritään saamaan yhteen järjestelmään ei toimi enää. M-Files tarjoaa dynaamisen lähestymistavan tiedonhallintaan, jolloin tiedon sijainnilla tai järjestelmällä ei ole enää merkitystä. M-Files hyödyntää tehokkaasti tekoälyä tiedon luokittelussa ja hallinnassa, jolloin liiketoimintatietojen ja -prosessien hallinta on entistä tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa. M-Files yhdistää kaiken liiketoiminnassa käytettävän tiedon ja sijoittaa sen oikeaan kontekstiin niin, että tiedot ovat heti saatavilla tarvittaessa. Eri järjestelmissä oleva tieto on vain parin klikkauksen päässä – myös mobiililaitteilla. Kaikki tämä tuo työhön tehoa ja iloa sekä poistaa samalla tietosiilot eri järjestelmien välillä. Kutsumme tätä älykkääksi tiedonhallinnaksi, ja tämä tulee muuttamaan tavan, jolla maailma hallinnoi tietoa."

Kasvusta, innovaatioista ja työpaikoista vastaava EU-komissaari Jyrki Katainen toteaa: "Olen mielissäni siitä, että Euroopan strategisten investointien rahasto tukee M-Filesin kansainvälistä kasvua sekä tutkimuksen ja kehityksen kiihdyttämistä. M-Files on hieno esimerkki innovatiivisesta, nopeasti kasvavasta yrityksestä, joiden kehittymistä haluamme Euroopassa tukea. M-Filesin saama sopimus tulee varmasti innostamaan myös muita teknologian ja tekoälyn parissa toimivia yrityksiä. Lisäksi on ilahduttavaa, että tämä rahoitus tulee investointiohjelman ydintavoitteiden mukaisesti tukemaan lukuisten työpaikkojen syntymistä."

M-Filesin asiakaskuntaan kuuluu sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä, jotka toimivat eri aloilla ja markkina-alueilla, kuten teollisuudessa, palvelualoilla, rahoituksessa, suunnittelu- ja rakennusalalla, energia-alalla ja biotieteissä. Viimeaikaisista tutkimuksista[1] on käynyt ilmi kasvava tarve tiedonhallinnan uusille lähestymistavoille. Esimerkiksi tiedonhallintapalveluiden markkinat kasvoivat viime vuonna lähes 12 %. Samalla ajanjaksolla M-Files kasvoi melkein 40 %, mikä tarkoittaa nopeaa markkinaosuuden kasvua alalla, joka on jo entuudestaan kilpailtu ja laajeneva. EIP:n rahoitus antaa M-Filesille mahdollisuuden palvella asiakaskuntaansa paremmin, kiihdyttää jo entisestään nopeaa kasvuaan ja luoda uusia asiantuntijatyöpaikkoja niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella.

[1] Gartner Report “Market Share: Enterprise Application Software, Worldwide, 2017”

Yhteystiedot lehdistölle:

EIB: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.orgTwitter #EIB60 and Instagram

M-Files: Miika Mäkitalo, CEO, miika.makitalo@m-files.com, 045 2053 253 – Twitter #MFiles

Greg Milliken, SVP of Marketing, greg.milliken@m-files.com, +1 214 458 2398

European Commission: Siobhan Millbright, +32 22957361, Siobhan.millbright@ec.europa.eu - Twitter #investEU

Taustatietoja:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin. Vuonna 2017 EIP tarjosi suomalaisille hankkeille lainoja 1,3 miljardilla eurolla.

M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa ja prosessienhallintaansa. M-Files toimii täysin uudella tavalla verrattuna perinteisiin järjestelmiin: M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevan liiketoimintatiedon läpi koko organisaation häiritsemättä nykyisten järjestelmien käyttöä ja prosesseja ‒ ja ilman tietojen siirtämistä. M-Files poistaa tietosiilot sekä tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän ja pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu (verkkolevyt, SharePoint, CRM, ERP ja muut liiketoimintajärjestelmät). Eri järjestelmien tuottama tieto on yhtenäisesti koko liiketoiminnan käytössä. Tietoa hallitaan intuitiivisesti tekoälyä hyödyntäen sisällön, metatietojen sekä merkityksen perusteella. Käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Arvostetut kansainväliset markkinatutkimuslaitokset ovat nostaneet M-Filesin maailman johtavien toimijoiden joukkoon. Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa SSAB, Nokian Renkaat, Caverion, Finavia, Fingrid, Rovio, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto. Lisätietoa löytyy osoitteesta: https://www.m-files.fi.

Euroopan investointiohjelmassa keskitytään tukemaan eurooppalaisia investointeja työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Tämä tapahtuu hyödyntämällä nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä järkevämmin, poistamalla investointien esteitä ja antamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman keskeinen pilari. ESIR myöntää suuririskisimmän osan kattavan takuun, jonka avulla EIP voi investoida useampiin ja usein riskialttiimpiin hankkeisiin. Tähän mennessä rahoitettaviksi hyväksyttyjen ESIR-hankkeiden ja sopimusten odotetaan saavan liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit ja niillä tuetaan noin 700 000 pk-yritystä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Viimeisimmät ESIR-luvut toimialoittain ja maittain löytyvät täältä. Voit myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin.

Avainsanat

Kuvat

Kuvassa vasemmalla M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo yhdessä EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaavan varapääjohtaja Alexander Stubbin kanssa.
Kuvassa vasemmalla M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo yhdessä EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaavan varapääjohtaja Alexander Stubbin kanssa.
Lataa
Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 27 miljoonan euron rahoitussopimuksen tamperelaisen ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:n kanssa. M-Filesin saama rahoitus on EIP:n suurin suomalaiseen IT-alaan kohdistuva sitoumus vuosiin.
Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 27 miljoonan euron rahoitussopimuksen tamperelaisen ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:n kanssa. M-Filesin saama rahoitus on EIP:n suurin suomalaiseen IT-alaan kohdistuva sitoumus vuosiin.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

M-Files
M-Files
Hermiankatu 1 B
33720 Tampere

(03) 3138 7500https://www.m-files.com/fi

M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa ja prosessienhallintaansa. M-Files toimii täysin uudella tavalla verrattuna perinteisiin järjestelmiin: M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevan liiketoimintatiedon läpi koko organisaation häiritsemättä nykyisten järjestelmien käyttöä ja prosesseja ‒ ja ilman tietojen siirtämistä. M-Files poistaa tietosiilot sekä tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän ja pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu (verkkolevyt, SharePoint, CRM, ERP ja muut liiketoimintajärjestelmät). Eri järjestelmien tuottama tieto on yhtenäisesti koko liiketoiminnan käytössä. Tietoa hallitaan intuitiivisesti tekoälyä hyödyntäen sisällön, metatietojen sekä merkityksen perusteella. Käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Arvostetut kansainväliset markkinatutkimuslaitokset ovat nostaneet M-Filesin maailman johtavien toimijoiden joukkoon. Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa SSAB, Nokian Renkaat, Caverion, Finavia, Fingrid, Rovio, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta M-Files

M-Files matkaa pääministerin mukana Washingtoniin ja vahvistaa asemaansa Yhdysvalloissa26.11.2018 08:30:00 EETTiedote

Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla jo hyvän jalansijan saanut ohjelmistoyhtiö M-Files osallistuu pääministeri Juha Sipilän työvierailulle Washingtoniin. Tänään 26.11. alkavan matkan tarkoituksena on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiä suhteita sekä taloudellista ja teknologista yhteistyötä. M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo näkee matkan mahdollisuutena vahvistaa M-Filesin asemaa Yhdysvalloissa.

M-Files sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon14.11.2018 11:00:00 EETTiedote

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt M-Filesille palkinnon menestyksestä kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisen kasvun lisäksi M-Files valikoitui palkinnon saajaksi innovatiivisten älykkään tiedonhallinnan ratkaisujensa sekä Suomen talouteen tekemänsä positiivisen, inspiroivan vaikutuksen ansiosta. M-Files haluaa ratkaista tietokaaoksen aiheuttamat ongelmat sekä muuttaa tavan, jolla tietoa käsitellään.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme