Vasa Elektriska Ab

Trots en blid vinter och en krävande marknadssituation höll Vasa Elektriskas resultat en god nivå

Dela
Den allmänna effektiveringen av användningen av energi förenat med milda vintermånader höll energiförbrukningen och elpriset på marknaden nere. Trots det var koncernens resultatnivå synnerligen bra. Enligt branschspecifika kundbelåtenhetsundersökningar hade Vasa Elektriska de nöjdaste kunderna.

Elhandel

Elanskaffningen utgjorde 1 702 gigawattimmar (GWh), vilket är 11 procent mindre än året innan, när försäljningen nådde upp till det rekordartade 1 909 GWh. En utdragen årsservice i ett flertal produktionsanläggningar utgjorde en delorsak till att mängden såld elenergi också minskade. Andelen utsläppsfri produktion i elanskaffningen steg till närmare 70 procent. Vindelens andel uppgick till 9 procent. Till följd av konkurrenssituationen sänktes priset på elenergi i början av juni.

Fjärrvärme

Den totala fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 684 GWh, vilket motsvarar år 2016. Produktionen bestod till 99 % av samproducerad el och värme. Andelen stenkol i produktionen sjönk från ca 20 procent till så lite som fem procent. Således var fjärrvärmeproduktionen grönare än någonsin.

Vasa Elnät Ab

Sammanlagt överfördes 1 008 GWh el, vilket är cirka 1 procent mindre än året innan. Leveranssäkerheten var på en utmärkt nivå och den genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 37 (53) minuter. Orsaker till den höga leveranssäkerheten är beredskapen för reparationer av skador förorsakade av stormar samt en högre kablingsgrad (55 %) än i genomsnitt. Värdet på de sammanlagda nätinvesteringarna uppgick till 14,4 (10,6) miljoner euro.

Oy RAVERA Ab

År 2017 var det allt svårare att upprätthålla en lönsam entreprenadverksamhet och Oy RAVERA Ab gick på förlust. Den tuffa situationen på marknaden krävde att företagets verksamhet omorganiserades och anpassades, men effekterna av dessa åtgärder kommer att synas först år 2018.

***

- Med tanke på omständigheterna är jag rätt så nöjd, konstaterar koncernens verkställande direktör Hannu Linna.

- Det nya året har hunnit ge vid handen att ett uppsving är på kommande.

Dividend

Den 19 april beslöt bolagsstämman att som dividend utdelas 6 463 800,00 euro.

Styrelsens sammansättning

Miapetra Kumpula-Natri
Hannu Laaksonen
Marianne Munkki
Marko Nylund
Joakim Strand


Läs mer i koncernens årsberättelse 2017.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2017 utgjorde ca 130 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye