Vasa Elektriska Ab

Kall vinter och sällsynt varm sommar påverkade energibolagets försäljning

Dela
De låga temperaturerna i början av år 2018 övergick i en varm sommar, vilket också syns i energiförbrukningen. Medan uppvärmningsbehovet var större än normalt i början av året var förbrukningen mindre än normalt när sommaren kom tidigt. Totalförsäljningen av el ökade och en större andel såldes till elbörsen. Utvecklingen av elnätet fortsatte med investeringar i leveranssäkerheten.
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen

Vasa Elektriska Ab:s totala elförsäljning steg år 2018 med ungefär 12 procent jämfört med året innan och uppgick till 1 911 GWh, varav 73 procent (jmf. 82 %) såldes till privat- och företagskunder och resten till elbörsen. Den största skillnaden när man jämför med året innan utgjordes av en nästan fördubblad försäljning till just elbörsen. Den utsläppsfria produktionens andel uppgick till cirka 70 procent.

Vasa Elektriska har fortsättningsvis investerat i vindkraft, vilket också avspeglas i vindenergins växande andel i bolagets anskaffningsportfölj. Vindkraften stod för 11 procent av fjolårets försäljning av elenergi, vilket betyder en ökning på 2 procentenheter från året innan. Vattenkraftens andel var cirka en femtedel och kärnkraftens andel en tredjedel.

Störst uppvärmningsbehov i februari–mars

År 2018 sålde Vasa Elektriska 679 GWh fjärrvärme, det vill säga nästan lika mycket som året innan (-0,7 %). Av den sålda fjärrvärmen producerades 99 procent genom energieffektiv samproduktion av el och värme i Vaskiluodon Voimas och Westenergys anläggningar. Nationellt sett var andelen samproduktion hög i Vasa.

Andelen stenkol i fjärrvärmeproduktionen steg efter ett rekordgrönt år 2017, men fortfarande var siffran låg, 9 procent (jmf. 5 %). Orsaken var ingången av året som med sina kalla temperaturer krävde högre fjärrvärmeeffekt. 81 procent av fjärrvärmeproduktionen var kolneutral.

Marginell ökning i elöverföringen

År 2018 överförde Vasa Elnät Ab sammanlagt 1 012 GWh elenergi till sina kunder. I jämförelse med året innan var elförbrukningen så gott som den samma (+0,3 %).

Leveranssäkerheten har under många år varit mycket bra. År 2018 uppstod fler stormrelaterade avbrott, vilket också resulterade i en klart sämre leveranssäkerhet än året innan.

För att förbättra leveranssäkerheten gjordes investeringar i jordkablar i bl.a. mellanspänningsnätet. I nuläget är 38 procent (jmf. 33 %) av Vasa Elnäts mellanspänningsnät och 60 procent (jmf. 56 %) av hela nätet under markytan. Under året färdigställdes också förnyelsen av en 110 kV:s kraftledning mellan Höysälä och Laihela. År 2018 gjordes också ett flertal investeringar i huvudtransformatorstationer.

De ovannämnda siffrorna baserar sig på förhandskalkyler. De slutliga siffrorna angående koncernen Vasa Elektriskas verksamhet publiceras i samband med bokslutet för år 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2017 utgjorde ca 130 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye