Armeka Engineering Oy

Lattioissa on sisäilmaterveysriski: Onko Suomi lattiapinnoitteiden kehitysmaa?

Jaa
Sisäilman huono laatu johtuu usein lattiamateriaalivalinnoista varsinkin julkisissa ja teollisissa tiloissa, joissa käytetään erilaisia polymeeripinnoitteita.
Ammattilaisen tekemä lattia. Armeka Engineering Oy
Ammattilaisen tekemä lattia. Armeka Engineering Oy

Suomessa on absurdi tilanne lattiapinnoitteiden osalta. Huoneilman puhtaudesta ja alhaisista TVOC-arvoista puhutaan jatkuvasti ja lehdet kirjoittavat aiheesta lähes päivittäin. Siitä huolimatta, joka päivä lattioille levitetään huoneilmaa huonontavia TVOC-yhdisteitä lattioiden muodossa. Ne päästävät huoneilmaan epäterveellisiä kemikaaleja jopa useiden vuosien ajan.

Teollisuus- ja tuotantotilojen lattioissa kytee iso lasku, sillä niiden materiaalivalinnoissa on päädytty usein halvimpaan mahdolliseen ratkaisuun.

M1-sisäilmatesti on vanhanaikainen

Rakennusteollisuudessa M1-sisäilmatesti on käsite ja se on ollut sitä jo hyvän aikaa. Käytännössä aivan liiankin pitkään, sillä se on auttamattomasti lattiapinnoitteille vanhanaikainen. M1-testi ei kerro kaikkia haitallisia huoneilmaan haihtuvia yhdisteitä, vain osan niistä. 

- Esimerkiksi polyuretaanien vaarallisia isosyanaatteja tai akryylipinnoitteiden hajuhaittojen aiheuttajaa MMA (metyylimetalakrylaatti) ja myös syöpää aiheuttava bentseeni jäävät tutkimatta. Akryylisideaine on yleisesti käytetty materiaali massalattioissa. Tällaisia lattioita on muun muassa suurkeittiössä ja elintarviketeollisuuden tiloissa. Polyuretaanipinnoitteita käytetään yleisesti julkisissa tiloissa kuten päiväkodeissa ja kouluissa, tietää toimitusjohtaja ja lattiapinnoitteiden asiantuntija Ari Korpipää Armeka Engeeringin Oy:stä. 

Armeka Engineering Oy halusi tutkia lattiapäästöjä ja toimitti Työterveyslaitokselle yleisesti käytettyjä lattianäytteitä, jotka olivat tehty todellisissa asennusolosuhteissa. Näytteet vastasivat tilannetta lattiapinnoitteesta, jotka jäävät loppukäyttäjien lattioihin.

Tulokseksi saatiin muun muassa, että esimerkiksi akryylipinnoitteiden näytelattiapaloissa oli suuria määriä bentseeniä, vastoin käyttöturvallisuustiedotteen sisältöä. Bentseeni aiheuttaa kiistatta verisyöpää eli leukemiaa. Työterveyslaitoksen tutkimuksissa akryylipinnoitenäytteistä haihtui ilmaan 10 vuorokauden jälkeen noin 510 µg/m³ bentseeniä, 28 vrk:n kuluttua 120 µg/m³, sallittu määrä on 1µg/m³ huoneilmassa.

Lattioiden sisäilmapäästöt

- Lattiamattojen asentamisesta kostealle betonille ja siitä aiheutuvat sisäilman mikrobiongelmat on tiedostettu jo vuosien ajan. Se on hyvä asia ja tilanne korjautumassa. Sen sijaan, suurelle yleisölle voi olla yllätys, että hyvin moni sisäilmaongelma voi johtua myös polymeerilattioista, toteaa Korpipää. 

Hän huomauttaa, että suuri ongelma ovat huonolaatuiset ja epäterveelliset polymeeri-lattiamateriaalit, joista haihtuu jopa vuosien ajan kemikaaleja huoneilmaan. Polymeerilattioita ovat muun muassa epoksi-, akryyli- ja polyuretaanilattiat. 

Akryylilattioista haihtuu MMA:ta (metyylimetalakrylaattia) huoneilmaan jopa vuosikausia asennuksen jälkeen. Sen tunnistaa tunkkaisesta hajusta, joka tarttuu kaikkiin tiloissa oleviin materiaaleihin, myös ruoka-aineisiin.

- Polyuretaanipinnoitteiden haitallisten halpojen isosyanaattien käyttö tullaan lähivuosina EU:ssa kieltämään. Tosin se tulee kestämään, sillä isot kemianjätit varmaankin laittavat hanttiin bisneksensä takia, selvittää Korpipää.

Armeka Engineering Oy haluaa tarjota asiakkaille turvallisia ja VOC-neutraaleja lattiapinnoitteita haitallisten ja jopa myrkyllisten lattiapinnoitteiden sijaan.
- Usein mennään hinta edellä tiedostamatta ollenkaan lattiapinnoitteiden aiheuttamia huoneilman kohonneita TVOC:ja, Korpipää toteaa lakonisesti.

Terveydelle haitallisten aineiden käyttö on iso ongelma, mikä heijastuu julkisten ja yksityisten tilojen sisäilmassa, joissa liikkuu ja oleskelee päivittäin satojatuhansia ihmisiä.

Investointi ei ole kuluerä

Kun lattiat ovat tehty ammattitaidolla ja laadukkaista materiaaleista, ne ovat pitkäikäisiä,  ja kemiallisesti turvallisia sekä loppukäyttäjille että lattiapinnoitteiden asentajille. Kun lattioiden käyttöikä on pitkä, toiminta tiloissa voi olla keskeytymätöntä. Esimerkiksi teollisuuslaitosten tuotannon keskeytys on kallista. On sanomattakin selvää, että laatuun ja ympäristö- sekä työntekijäystävällisiin lattiamateriaaleihin kannattaa investoida. Investointi on sijoitus, joka tulee takaisin.

Räjähdysherkkää ja vaarallista

Akryylipinnoitteiden liuottimet ovat erittäin räjähdysherkkiä. Niiden käyttöturvallisuustiedotteen mukaan akryylikemikaaleja saisi käsitellä vain räjähdyssuojatuissa tiloissa, mutta näin ei käytännössä ole. Tästä syystä akryyliliuottimien käsittely aiheuttaa toistuvasti tulipaloja työmailla, kun staattisen sähkön kipinä sytyttää liuottimen palamaan esimerkiksi työkaluja puhdistettaessa. 

Entä lattia-asentajien työturvallisuus?

Kuvaavaa on, että esimerkiksi hammaslääkäriasemilla käsitellään vuodessa usein vain kymmeniä tai enintään satoja grammoja hammaspaikka-akryylejä. Hammaslääkäriasemien työntekijöillä on vuosittaiset tarkastukset asiaan liittyen ja huolehditaan siitä, ettei akryylialtisteita tule. 

Mutta kuka huolehtii akryylilattioiden asentajien myrkyille altistumisesta? He käsittelevät useita tonneja vuodessa akryyliä ilman mitään suojaimia.

Tutkimusten mukaan akryyliasentajat hengittävät erittäin suuria määriä todistetusti leukemiaa aiheuttavaa bentseeniä asennustyön yhteydessä. Lattia-asentajan työ on niin raskasta, että hengityssuojaimia ei voi käytännön syistä käyttää.

- Olisi hyvin tärkeää polymeerilattioista puhuttaessa aina mainita, mistä aineesta puhutaan. Akryyli-, epoksi- ja polyuretaanilattiat ovat aivan eri tuotteita keskenään ja niiden vaarallisuudet vaihtelevat käytettyjen raaka-ainevalintojen mukaan, summaa pinnoiteasiantuntija-toimitusjohtaja Ari Korpipää Armeka Engineering Oy:stä.

Apuun lattiapinnoiteopas 

- Suomea voidaan hyvällä syyllä pitää lattiapinnoitteiden kehitysmaana, koska alalla toimivilta ja viranomaisilta puuttuu tietoa valvoa polymeerilattioiden haitallisia päästöjä, tietää Korpipää.

Esimerkiksi rakennustyömailla vaaditaan CE-merkintöjä. Moni luulee, että CE-merkintä tarkoittaa tuotteen kaikinpuolista turvallisuutta, näin asia ei ole. Korpipää peräänkuuluttaa myrkyllisten aineiden tiedon jakoa ruohonjuuritasolla muun muassa oppilaitoksissa, joista valmistuu lattia-asentajia. 

Surukseen hän toteaa, että suunnittelijat ja lattioiden loppukäyttäjät ovat yleensä vain kemikaaliyritysten myyjien antaman tiedon varassa. Valitettavan usein myös käyttöturvallisuustiedotteiden ymmärtäminen vaati asiantuntemusta, jota kaikilla ei ole. 

Tämän epäkohdan poistamiseksi Armeka Engineering Oy on juuri julkaissut Lattiapinnoiteoppaan, jossa on selvitetty juurta jaksaen ja ammattitaidolla massalattioiden materiaalit, rakenne ja "käytös" sekä elinkaari. Voisipa jopa todeta, mitä oppaasta ei löydy, sitä ei tarvitakaan. Opas on ilmaiseksi ladattavissa Armeka Engineering Oy:n sivuilta.

____________________________kainaloon___________________________________

 Massalattioiden yleisiä vaurioita:

- halkeamat
- hilseily
- pinnoitteiden irtoaminen alustasta

Kun lattiassa on näitä merkkejä havaittavissa, kannattaa ottaa pikaisesti yhteys lattiapinnoiteasiantuntijaan sillä tuotantotiloissa turvallisuus on avainasemassa.

Tärkeää on selvittää, että asiantuntija tarjoaa myrkyttömiä korjausvaihtoehtoja. Vanha totuus on, että halvalla ei saa hyvää, mutta kohtuuhinnalla kyllä.

___________________________yritystiedot____________________________________

Lisätietoja:

Armeka Engineering Oy
Ari Korpipää
Toimitusjohtaja / 
Puh: 0400 405 488

office@armekaengineering.com

Kilonkallio 5
02610 ESPOO
E-mail: ari.korpipaa@armekaengineering.com

Lue opas 

Avainsanat

Kuvat

Ammattilaisen tekemä lattia. Armeka Engineering Oy
Ammattilaisen tekemä lattia. Armeka Engineering Oy
Lataa
Rikkoontunut pinnoite
Rikkoontunut pinnoite
Lataa
P-talon lattiaraudoitus näkyy
P-talon lattiaraudoitus näkyy
Lataa
P-talon korjattu lattia
P-talon korjattu lattia
Lataa
Rikkoontunut pinnoite
Rikkoontunut pinnoite
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Armeka Engineering Oy
Kilonkallio 5
02610 Espoo

+358 400 405 488http://www.armekaengineering.com