Mediset Hoivarakentajat Oy

Selvitys kuntapäättäjien näkemyksistä: Opetustiloihin investoidaan lähivuosina, pedagoginen näkökulma korostuu hankinnassa

Jaa
Investoinnit koulu- ja opetustiloihin jatkuvat. Kuntien johtohenkilöt pitävät pedagogisia ja terveydellisiä ominaisuuksia tärkeänä näkökulmana tilahankinnoissa. Kuntien tarpeisiin kehitetty Oppikylä-palvelu mahdollistaa muunneltavien, hirsirakenteisten oppimisympäristöjen toteuttamisen palvelumallilla, jossa fyysisen koulutilan uudistamisen ohella valmennetaan tilan käyttäjiä toimintakulttuurin muutokseen.
Mediset Hoivarakentajat on toteuttanut yli 10 hirsirakenteista varhaiskasvatusympäristöä Pilke-päiväkodeille. Elokuussa avattu tiedepäiväkoti Siru Espoon Lintuvaarassa on Suomen suurin hirsipäiväkoti.
Mediset Hoivarakentajat on toteuttanut yli 10 hirsirakenteista varhaiskasvatusympäristöä Pilke-päiväkodeille. Elokuussa avattu tiedepäiväkoti Siru Espoon Lintuvaarassa on Suomen suurin hirsipäiväkoti.

Investoinnit koulu- ja opetustiloihin jatkuvat lähivuosina, selviää kuntapäättäjien näkemyksiä syyskuussa kartoittaneesta tutkimuksesta. Hoivarakentajien Oppikylä-palvelun teettämän selvityksen mukaan Suomen kunnissa on tarvetta uusille oppimisympäristöille sekä paremmille koulu- ja opetustiloille. Noin puolet kyselyyn vastanneista arvioi kunnan hankkivan uusia koulu- tai opetustiloja seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kuntien johtohenkilöt pitävät pedagogisia ja terveydellisiä ominaisuuksia tärkeänä näkökulmana tilahankinnoissa. Tästä ovat yhtä mieltä sekä teknisen että sivistystoimen viranhaltijat. Tärkeimmiksi tekijöiksi koulujen rakennuttamisessa arvioitiin opetushenkilökunnan mukaan ottaminen, aistiystävällisyys ja terveysnäkökulmien huomioiminen materiaalivalinnoissa sekä muuntojoustavuus. Arvioiduista tekijöistä vähiten tärkeinä pidetään lyhyttä toimitusaikaa sekä rakennushankkeen lyhyttä kestoa.

Koulutilojen haasteena sisäilmaongelmat ja monipuolisuuden puute

Selvityksen vastaajista lähes joka neljäs (24 %) kertoo, että kunnan nykyisistä kouluista merkittävä osa tai kaikki ovat huonossa kunnossa. Suurin osa vastaajista (83%) nimeää vanhojen tilojen haasteeksi sisäilmaongelmat, mutta yleiseksi haasteeksi osoittautuu myös tilojen huono muuntojoustavuus ja monipuolisuuden puute, minkä nimeää yli puolet vastaajista (53 %). Noin 40 % vastaajista pitää vanhoja koulu- ja opetustiloja huonosti uudistuneen opetussuunnitelman ja avoimen oppimisympäristön vaatimuksiin vastaavana.

– Näyttää siltä, että pehmeämmät arvot ovat tärkeitä koulu- ja opetustilojen päätöksiä pohtivien kuntien asiantuntijoiden keskuudessa. Voi kysyä, vastaako rakennusala riittävästi näihin toiveisiin pelkästään rakennusvaiheen laatua ja tehokkuutta kehittämällä, ja miten me alana voisimme huomioida entistä paremmin tilojen käytön aikaisen terveellisyyden sekä turvallisuuden ja opetushenkilöstön osallistumisen suunnitteluprosessiin, Mediset Hoivarakentajien liiketoiminnan kehitysjohtaja Jouni Salmi sanoo.

Hoivarakentajat on kehittänyt kaikenkokoisille kunnille sopivaa, vuokramalliin tähtäävää palveluratkaisua muuntojoustavien ja aistiystävällisten oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Mukana Oppikylä-yhteistyössä on myös pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisen ammattilaisia sekä maailman johtava hirsirakennusten valmistaja Honkarakenne.

– Pedagogiikan merkitys koulurakentamisessa kasvaa. Perinteisen luokkatilan tarve ei ole hävinnyt kokonaan, mutta sen ympärille tarvitaan muitakin ratkaisuja. Avoimemmat oppimisympäristöt eivät synny vain korvaamalla seiniä verhoilla, ja tässä työssä pedagogisella suunnittelulla ja toimintakulttuurin muutoksen tukemisella on suuri rooli, kehitystyöhön osallistunut Kaarinan kaupungin asiantuntijarehtori Marko Kuuskorpi sanoo.

– Rakennushanke on aina mahdollisuus yhteisölle kehittää toiminnan lisäksi omaa pedagogista ajatteluaan. Pedagogisen näkökulman tuominen osaksi rakennushanketta luo siis mahdollisuuksia yhteisölle kasvaa ja kehittyä osana muuttuvaa toimintaympäristöä, jatkaa työ- ja oppimisympäristöasiantuntija Julianna Nevari.

Yhteistyössä kehitetty Oppikylä-palvelukonsepti on muuntuva monitoimirakennus, jossa tilojen käyttö huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren muuntojoustavuuden näkökulmasta. Samalla muutos kohti avoimempaa oppimisympäristöä tehdään käyttäjille sopivalla vauhdilla.

– Oppimistilojen pitäisi kyetä muuntumaan tarpeiden mukaan niin yhden, viiden kuin viidenkymmenenkin vuoden jälkeen vaikkapa kirjastoksi ja edelleen ikäystävälliseksi toimintakeskukseksi. Näin kouluille voidaan palauttaa niiden historiallinen asema koko kylän kohtaamispaikkana, liiketoiminnan kehitysjohtaja Jouni Salmi Hoivarakentajilta sanoo.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Aula Research. Tutkimus tehtiin sähköisesti ja puhelinhaastatteluin 5.9.–19.9.2019 ja siihen vastasi yhteensä 215 henkilöä, jotka edustivat kattavasti kuntien ja kaupunkien johtajia, talous- ja hallintojohtajia, teknisen toimen ja tilajohtajia, sivistystoimen johtajia sekä rehtoreita Manner-Suomen kunnissa.

Lisätiedot

Jouni Salmi, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Mediset Hoivarakentajat Oy

Puh. 040 523 5111, jouni.salmi@hoivarakentajat.fi

Lisätietoja tutkimuksesta, Oppikylä-palvelusta ja oppimisympäristöjen rakentamisesta.

Julianna Nevari, työ- ja oppimisympäristöasiantuntija, strateginen muotoilija

Puh. 040 526 0198, info@juliannanevari.fi

Lisätietoja oppimisympäristöjen suunnittelusta. Nevari on kirjoittanut yhdessä pedagogisen asiantuntijan Marko Kuuskorven kanssa Opetushallituksen kustantaman oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvän opaskirjan ”Koulusta oppimisen ympäristöksi”.

Avainsanat

Kuvat

Mediset Hoivarakentajat on toteuttanut yli 10 hirsirakenteista varhaiskasvatusympäristöä Pilke-päiväkodeille. Elokuussa avattu tiedepäiväkoti Siru Espoon Lintuvaarassa on Suomen suurin hirsipäiväkoti.
Mediset Hoivarakentajat on toteuttanut yli 10 hirsirakenteista varhaiskasvatusympäristöä Pilke-päiväkodeille. Elokuussa avattu tiedepäiväkoti Siru Espoon Lintuvaarassa on Suomen suurin hirsipäiväkoti.
Lataa
Havainnekuva mahdollisesta Oppikylä-kampuksesta.
Havainnekuva mahdollisesta Oppikylä-kampuksesta.
Lataa
Jouni Salmi, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Mediset Hoivarakentajat Oy
Jouni Salmi, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Mediset Hoivarakentajat Oy
Lataa
Julianna Nevari, työ- ja oppimisympäristöasiantuntija, strateginen muotoilija
ja pedagoginen asiantuntija Marko Kuuskorpi.
Julianna Nevari, työ- ja oppimisympäristöasiantuntija, strateginen muotoilija ja pedagoginen asiantuntija Marko Kuuskorpi.
Lataa
Mediset Hoivarakentajien Oppikylä-palvelun logo
Mediset Hoivarakentajien Oppikylä-palvelun logo
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Mediset Hoivarakentajat Oy
Mediset Hoivarakentajat Oy
Koskuankatu 2
32700 HUITTINEN

https://www.hoivarakentajat.fi/

Oppikylä on terveellinen, turvallinen ja kustannustehokas kouluratkaisu muuntuviin tilatarpeisiin. Aistiystävällinen, hirsirakenteinen oppimisympäristö palvelee paitsi kouluna myös korkean käyttöasteen harrastus- ja tapahtumatilana. Palvelumalliin kuuluva pedagoginen muutosvalmennus auttaa oppilaita ja opettajia uudistamaan toimintakulttuuriaan samanaikaisesti uudistuvan toimintaympäristön kanssa. www.oppikylä.fi

Oppikylä-palvelusta vastaa Mediset Hoivarakentajat Oy pääyhteistyökumppaninaan maailman johtava hirsirakenteisten puutalojen valmistaja Honkarakenne Oyj. Lisäksi mukana on laaja-alainen verkosto pedagogiikan ja oppimisympäristöjen ammattilaisia.

Mediset Hoivarakentajat Oy on erikoistunut aistiystävällisten hirsipäiväkotien ja oppimisympäristöjen sekä erityisryhmille suunnattujen hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden ammattimaiseen kokonaisvastuurakentamiseen Suomessa. Hoivarakentajien laadukkaan työn tuloksesta nautitaan jo lähes sadassa terveen sisäilman hoiva- ja varhaiskasvatustilassa eri puolilla Suomea. www.hoivarakentajat.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.