Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät investerar 13 miljoner i regionens elnät

Dela
Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras och samtidigt ska de delar av nätet som kommit till slutet av sin livscykel förnyas. Årets största projekt ger mer än 4 000 nya kunder tillgång till ett vädersäkert elnät.

De viktigaste nätarbetena år 2020 är kablingsprojekt där luftburna elledningar grävs ner under markytan och på så sätt skyddas mot väder och vind. Den typen av projekt kommer igång bland annat i Sundom, Vasa, i Jungsund och Rimal, Korsholm, i Korsbäck, Korsnäs samt i byarna Hulmi och Ylipää i Laihela.

Planen är att byggarbetena påbörjas i februari i Sundom, Korsbäck, Rimal och Hulmi, i april i Ylipää och i maj i Jungsund.

Under årets lopp låter bolaget dra sammanlagt 215 km ny elkabel och bygga 115 parktransformatorer. Investeringarnas sysselsättningseffekt i regionen är stor och uppgår till cirka 120 personarbetsår, räknar projektchef Kai Pokela.

Det nya kabelnätet förväntas betjäna regionen i upp till 50 år. Också elnätets kapacitet ökar i samband med kablingen och kommer således också att motsvara de behov en ökning av förnybar energiproduktion och användning av elbilar ställer.

- De här åtgärderna kommer att synas i form av en allt mer felfri överföring av el till våra kunder.

Vasa Elnät har i rask takt grävt ner stora delar av nätet. Just nu är cirka 41 % av bolagets mellanspänningsnät och 71 % av lågspänningsnätet under jorden. Detta års arbeten kommer att höja andelarna med 1–2 procentenheter.

Så kallat vädersäkert elnät byggs för att förbättra distributionssäkerheten. Det riksomfattande målet är att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.

Elnätet inom Vasa Elnäts distributionsområde har en längd på cirka 7 100 kilometer, vilket betyder cirka 100 meter per kund i genomsnitt. Att underhålla och utveckla nätet är viktigt eftersom det servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, t.ex. sjukhus och fabriker.

Planerade och pågående nätarbeten inom Vasa Elnäts område finns på adressen
https://tyot.vaasansahkoverkko.fi/

Nyckelord

Kontakter

Juha Rintamäki
verkställande direktör
Vasa Elnät Ab
06 324 5213
juha.rintamaki@vasaelnat.fi


Kai Pokela
projektchef
Vasa Elnät Ab
06 324 5528
kai.pokela@vasaelnat.fi

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye