Uudenmaan ELY-keskus

Planutkast har utarbetats för förbättrings av riksväg 4 mellan Ring I - Ring III och Luftbron planskild anslutning

Dela
Lahtisleden (rk4) är en av de viktigaste infartsvägarna i huvudstadsregion. Vägen är tidvis kraftig överbelastad och trafik förorsaka bullerolägenheter. Cirka 13 500 nya lägenheter och cirka 2000 nya arbetsplats kommer att planläggas inom Malm flygplatsens område, vilket kommer att kräva att en ny planskild anslutning byggas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Helsingfors stad utarbetar vägplaner och gaturitningar för att stödja detaljplanen.
Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i personbilstrafiken, kollektivtrafiken, godstransporterna, fotgängarna och cyklingen.
Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i personbilstrafiken, kollektivtrafiken, godstransporterna, fotgängarna och cyklingen.

Lahtisleden är en livligt trafikerade väg och trafikflödet är viktigt för trafiken norr om Helsingfors. På Lahtisleden mellan Ring I och riksväg 7 rör sig ungefär 76 000 fordon per dag. Tung trafik står för ungefär 6 % av den totala trafikvolymen. Vägen är också viktig för den nationella godstrafiken. En av trång sektion för trängsel på närvarande Lahtisleden är sträckan mellan Ring I och den planskilda anslutningen av riksväg 7, där i norr riktning flera parallella körfält blandas. Det finns också kraftig rusning i anslutningar och avfarter av Ring I. I framtiden skulle byggandet av Malm Flygplatsområdet som bostadsområde orsaka betydande problem i den nuvarande Ring I - Malm planskilda anslutningen, som kommer att förhindras genom att bygga en ny Luftbron planskild anslutning.

Syftet med projektet är att på ett naturligt sätt integrera nuvarande och framtida markanvändning i Lahtisleden och att förbättra smidigheten och säkerheten i personbilstrafiken, kollektivtrafiken, godstransporterna, fotgängarna och cyklingen. Med projektet försökas komma in att förbättra förutsägbarheten i kollektivtrafikens och godstransporternas restid. Därtill syftet med projektet är att minska skadeverkningarna och risken för föroreningar både för den naturliga miljön och för grundvattenfyndigheten av Tattaråsen. De reviren av flygekorrar och deras rutterna mellan revirens beaktas noggrant i planering. De nya och ökade bullerbarriärer som ska byggas kommer att minska den bullerolägenhet som trafiken till bosättningen orsakar.

Nya körfält effektiviserar trafik och rörelse

Förbättrade ramparrangemang planeras för Lahtisleden för olika planskilda anslutningar för både Ring I och Riksväg 7, mellan vilka det kommer att byggas den nya Luftbron planskilda anslutningen. Dessutom planeras tredje körfält mellan Riksväg 7 och Ring III för Lahtisleden. Ring I kommer att förbättras genom att bygga tredje körfält mellan planskilda anslutningar av Malm och Stensböle, samt tvåfiliga ramper på riksväg 4 mot norr.

Förutom vägplanen utarbetar Helsingfors stad ett gatuplan, i som ska förbättras Tattaråsvägen och dess anslutningar vid industriområde av Tattarmossen utöver den nya Luftbron planskilda anslutningen. Dessutom planeras de underordnade gatorna Smidesjärnsvägen, Gjutjärnsgränden och Stångjärnsvägen. Planen innehåller också förbättringar av fotgängar- och cykling arrangemangen, till exempel med den nya Stensböle parkbron som korsar Lahtisleden.

Till planutkast man kan göra sig förtrogen online under tiden 15.2.2021–1.3.2021. Man har möjlighet att opinera sig eller sända tilläggsuppgift till planer. Planutkasten, presentationsvideor och pressmeddelanden finns till påseende på NTM-centralens projektsida och på webbsidor för Helsingfors stads gatu- och parkplaner.

 

Planutkast och presentation material:

Trafikledsverket/NTM-centralen:https://vayla.fi/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma

Helsingfors stad: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttjänst: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Feedback bör levereras senast den 1 mars 2021: referens Vt 4 Kehä I – Kehä III, UUDELY/1236/2021.

NTM-centralen i Nyland, Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, Sami Mankonen, PB 36, 00521 HELSINGFORS eller till sami.mankonen@ely-keskus.fi.

Nyckelord

Kontakter

För mer information om planeringen, kontakta:
Vägplaner
NTM-centralen i Nyland: Sami Mankonen, puh. 0295 021 309, sami.mankonen@ely-keskus.fi


Gatuplaner
Helsingfors stad: Anni Tirri, puh. 040 334 0664, anni.tirri@hel.fi


Sitowise Oy: Harri Sivonen, puh, 050 390 1110, harri.sivonen@sitowise.com

Bilder

Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i personbilstrafiken, kollektivtrafiken, godstransporterna, fotgängarna och cyklingen.
Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i personbilstrafiken, kollektivtrafiken, godstransporterna, fotgängarna och cyklingen.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Vägplanslösningen för riksväg 25 i Raseborg mellan Langansböle och Västerbacka har preciserats17.6.2024 09:36:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland fortsätter i samarbete med Raseborgs stad att utarbeta vägplanen för riksväg 25 mellan Langansböle och Västerbacka. Planen innehåller nya planskilda anslutningar, arrangemang med parallellvägar, en omkörningsfil med mitträcke, grundvatten- och bullerskydd samt avlägsnande av Raseborgs plankorsning och byggande av en underfartsbro för den nya banan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye