Aidosti leveämmät hartiat

Sexualterapeut för personer med intellektuell funktionsnedsättning: Det finns bara ett litet antal av oss på ett fåtal ställen med den här specialkompetensen

Dela
Social- och hälsovårdsreformen skulle medföra en allvarlig brist på personer med kompetens om behoven hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd.

I Finland finns det för få sexualterapeuter som specialiserat sig på behoven hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd. Om social- och hälsovårdsreformens lagförslag genomförs utan ändringar avvecklas centraliserade specialtjänster till välfärdsområdena. Experter från Eteva, Vaalijala och Kårkulla bedömer att social- och hälsovårdsreformen skulle medföra en kritisk brist på olika sakkunniga inom sektorn. En av dessa grupper vore sexualterapeuterna.  

– Numera är vi betydligt fler än tidigare, men det finns fortfarande bara enskilda experter här och där i Finland, säger sexualterapeut på specialnivå Mari Niinivirta vid Vaalijala samkommun. Hon har utbildat sig till sexualrådgivare och sexualterapeut och är auktoriserad av Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Sexualterapeuterna stödjer sexuella rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd samt ger sexualrådgivning och sexualterapi. Vanligtvis kommer klienten till sexualterapeuten på grund av ett problem. Klienter med intellektuell funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd behöver information, stöd och rådgivning. Samtidigt stöder sexualterapeuten de anställdas kompetens och klientens närmaste krets. Svårigheterna kan gälla parrelationer, funktionella störningar eller identitet. Niinivirta säger att sexualterapeuten i jobbet med personer med intellektuell funktionsnedsättning även möter personer som har begått sexualbrott samt offer för sexualbrott.

– Vi erbjuder konsekvent och regelbunden rehabilitering och bearbetar klienternas utmaningar. Det finns också ett behov av annan vägledning. I dag har det blivit vanligt att arrangera gemensam vägledning för större grupper om olika teman, såsom säkerhetskunskaper, parförhållande eller kvinnlighet. Vi går igenom vardagliga situationer och det är viktigt att även personalen identifierar avvikelser och kan vägleda klienterna. Parförhållanden och sexualitet är huvudsakligen en positiv resurs och det försöker vi också kommunicera. Lyckligtvis är sexualitet och parförhållanden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning numera mer accepterat.

I sitt arbete tycker Niinivirta att medvetenheten om funktionsnedsättning är en viktig utgångspunkt i arbetet.
– Vi känner våra klienter och den kompetensen är vår tillgång.

Ilkka Jokinen, direktör för Vaalijala samkommun, oroar sig för att kompetensen skulle splittras till välfärdsområden.
– På ett välfärdsområde kan det kan finnas bara ett litet behov av service och det finns inte tillräckligt med proffs för alla områden. Utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen löser inte det här problemet, säger Jokinen.

För att upprätthålla kvaliteten på kundservice och kompetensnivå samarbetar Kårkulla samkommun, Vaalijala samkommun och Eteva samkommun för att införa en ändring i utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen. 
Samkommunerna vill behålla de befintliga nationella serviceformerna för personer i behov av särskilt stöd och fortsätta att fungera som offentlig serviceproducent. I utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen vill samkommunerna införa landskapsöverskridande verksamhet för aktörerna i fråga och en förordning om centralisering av mer krävande och svenskspråkiga tjänster.

Trion motiverar vikten av ändringen i regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen speciellt med att målsättningen i vården av personer i behov av särskilt stöd är att övergå från tunga till lättare serviceformer.
Eteva, Vaalijala och Kårkulla samkommun betjänar 111 kommuner i Finland.

Nyckelord

Kontakter

Susanne Karlssonchef för Expert- och utvecklingscentret/tf samkommunsdirektör/ Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö/vt kuntayhtymäjohtaja, Kårkulla samkommun

Tel:044 358 1141susanne.karlsson@karkulla.fi

Bilder

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi