Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa nappade åt sig en klimatsakkunnig från Stockholm

Dela
Det är inte riktigt varje dag som Vasa kan locka till sig en absolut toppexpert inom den egna branschen, ännu till från en anställning i en sådan storstad som Stockholm. Mika Hakosalo lovar att ta med sig en ryggsäck full med idéer från vårt västra grannland för att nå klimatmålen.

Mika Hakosalo, som började som energi- och klimatsakkunnig hos Vasa stad i januari, arbetar med ärenden som ansluter sig till klimat och energi i hela stadsorganisationen. Arbetsbeskrivningen är på så sätt exceptionell att staden inte tidigare har haft någon sådan.

– Jag ser min egen roll som en typ av samordnare mellan stadens olika funktioner, program och mål. Min uppgift är att fundera över hur klimatärendena och energifrågorna beaktas och förs vidare i det praktiska utförandet, summerar Hakosalo.

Hakosalo arbetade åtta år i Stockholm, där han förutom i många energi- och klimatprojekt också deltog i utvecklingsprojekt anknutna till digitalisering och smart trafik.

– Stockholms stad har systematiskt fört framåt energi- och klimatfrågor sedan år 1995. Jag har därifrån med mig en ryggsäck med saker som förhoppningsvis också är till nytta för Vasa. Man kan lära sig mycket av de resultat och framgångar som nåtts där, och det lönar sig inte att göra samma fel på nytt, betonar Hakosalo.

Förändringar görs med tanke på invånarna

Före flytten till Stockholm bodde Hakosalo i Helsingfors och arbetade som ledare för dåvarande Klimatinfo.

– Inom Klimatinfo funderade vi mycket på hur man informerar om miljöfrågor och hur man får med invånarna i klimattalkon. Under den tiden genomfördes många lyckade kampanjer, där man fick till exempel matsvinnet att minska märkbart, berättar Hakosalo.

Enligt Hakosalo är det en stor utmaning att ändra människornas vanor och förfaringssätt så att de blir mer klimatvänliga. Han tror emellertid inte på de traditionella upplysningsmetoderna.

– Ofta utgår man från att människor borde upplysas om miljöfrågorna och att förändringen kommer genom det. Min egen erfarenhet är att det inte alls är nödvändigt, utan vanor och förfaringssätt förändras om saker och ting görs så att de blir lättare än tidigare. Det är viktigt att undvika motsatsförhållanden, där förbättrande av energi- och klimatärenden automatiskt betyder att livet på något sätt begränsas eller att man tvingas att göra vissa saker, konstaterar Hakosalo.

I Hakosalos resonemang sätts klimatmålen ställvis till och med i bakgrunden och i stället funderar man över hur invånarnas välfärd främjas och hur någon innovation förbättrar livskvaliteten. Med fiffiga lösningar och bra verksamhetsmodeller kan man få till stånd stora förändringar.

– Jag brukar tänka på slutanvändaren, oberoende av om det är en invånare eller ett företag, och fundera på vad vi kan producera som är positivt för dem. Om till exempel en familj flyttar hit från Helsingfors, så hur syns våra mål och åtgärder i deras vardag, boende och mobilitet? Synsättet blir då ett helt annat och minskandet av utsläppen på sätt och vis en biprodukt, berättar Hakosalo.

Trafiken en stor utmaning

En av Hakosalos första arbetsuppgifter är att uppdatera stadens energi- och klimatprogram så att det blir tidsenligt. Vasa vill vara en koldioxidneutral stad vid utgången av det här årtiondet.

– Det är ett tufft mål, men jag tycker att det är realistiskt, om vissa saker kan bli genomförda. Baserat på första intrycket har Vasa samma utmaningar som Stockholm. På energisidan är situationen ganska bra och användningen av fossila bränslen kan man säkert få bort. Den största utmaningen är trafiken och mobiliteten, berättar Hakosalo.

Vasa har en stark tradition med privatbilism och det är erkänt utmanande att påverka invånarnas mobilitetsformer.

– Vi måste erbjuda bättre alternativ till privatbilismen. Om det räcker längre eller är på annat sätt svårare att röra sig från ett ställe till ett annat, så gör människorna inte den förändringen, säger Hakosalo.

Ett annat viktigt utvecklingsobjekt ansluter sig till digitaliseringen och utnyttjande av information.

– Som stöd för beslutsfattandet behövs mera information snabbare än tidigare. Det är mycket viktigt att man satsar på uppföljning och analysering så att man kan se om rätt åtgärder har vidtagits. Genom antaganden fattar man lätt fel beslut och resultaten kan fås först med en fördröjning på månader eller till och med år.

För att se det här innehållet från www.vaasa.fi måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Enligt Hakosalo är situationen ganska bra på energisidan. I Vasklot togs Finlands största värmeenergilager i bruk förra hösten. Det minskar användningen av stenkol.

I Vasa tas klimatfrågorna på allvar

Hakosalo berömmer Vasas atmosfär och tackar för det varma mottagandet. Men vad var det som fick Hakosalo att flytta till Vasa från en sådan storstad som Stockholm?

– Jag skriver som bäst en doktorsavhandling vid Vasa universitet och min handledare Martti Laaksonen har många gånger konstaterat att man kunde ha användning för mitt kunnande här. I Vasa pågår väldigt många intressanta saker och jag upplever att jag har mycket att bidra med till dem. Nu är det dessutom rätt tid att lösgöra sig från Stockholm, berättar Hakosalo.

– Jag upplever att jag får använda mitt eget kunnande och mina kontaktnät omfattande här. Många saker är naturligtvis ännu öppna, men Vasas strategiska avsikter och aktiva grepp har redan blivit klara. Här förhåller man sig seriöst till klimatfrågorna och det har varit fint att märka att politiker, företag och universitet alla vill gå i samma riktning, fortsätter han.

Lärdom av den svenska modellen

Enligt Hakosalo är energi- och klimatfrågorna en bra möjlighet att skapa synlighet och intresse för Vasa också  mer omfattande.

– I Vasa finns mycket kunnande inom energibranschen förutom i företagen även i universitetsvärlden. Där finns mycket moderna och innovativa idéer, som är intressanta förutom för Vasa även för andra städer som stävar efter klimatneutralitet, konstaterar han.

Enligt Hakosalo finns det saker att förbättra i Finland, och också Vasa, speciellt då det gäller att marknadsföra nya innovationer och rön.

– Min åsikt är att skillnaden mellan Finland och Sverige syns i det hur man för fram saker för världen. I grannlandet basunerar man ut åt alla om innovationerna redan innan man ens har den första prototypen, medan man i Finland igen inte berättar om dem för någon förrän allting är färdigt, säger Hakosalo leende.

– Situationen är ju förstås inte så här svartvit, men jag skulle vilja införa den svenska modellen också här i Vasa. Hur vi kommunicerar om alla de fina sakerna och får människorna att på ort och ställe bekanta sig med de här innovationerna, funderar han.

Enligt Hakosalo är det viktigt att samarbeta mer omfattande också utanför kommungränserna.

– Konkurrensen är inte mellan Vasa och Seinäjoki, utan de är snarare partner på samma område. Om det råkar komma en besökare hit från Kina så varför skulle man inte samtidigt också berätta om de fina saker som händer hos grannen? Vi borde fundera på ett gemensamt budskap som ett större område i samarbete med andra kommuner och företag i området.

Kontakter

Energi- och klimatsakkunnig Mika Hakosalo, mika.hakosalo@vaasa.fi, 040 568 5400

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye