Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Översiktsplaneringen av riksväg 3 på avsnittet mellan Helsingby och Laihela fortsätter

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten gör upp en utredningsplan för riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Utkastet till utredningsplan presenterades i mars vid ett virtuellt möte för allmänheten. Efter evenemanget erhölls rikligt med respons av invånarna, av vilka hälften understödde och hälften motsatte sig planen. På basis av responsen har projektets styrgrupp beslutat att ännu fler utredningar om eventuella nya lösningar, som stöder sig på den nuvarande vägsträckningen, ska göras under våren.

Riksväg 3 på avsnittet Vasa–Helsingfors är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser. Vägen är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser och hör till det europeiska TEN-T trafiknätverket, på vilket väghållaren måste trygga smidig och säker trafik. Avsnittet Helsingby–Laihela spelar en stor roll för såväl den kort- som den långväga trafiken. De nuvarande trafikarrangemangen motsvarar inte kraven som ställs med tanke på trafikmängden och servicenivån på riksvägar. Detta orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister.

Utredningsplanen görs upp för alternativet som stöder sig på riksvägens nuvarande sträckning. Planeringslösningarna verkställer målen som ställts upp för huvudvägnätets servicenivå. Alternativet gör också stegvist verkställande möjligt, så att exempelvis omkörningsfiler, planskilda anslutningsarrangemang och parallellvägar kan byggas redan innan hela avsnittet byggs ut till en fyrfilig trafikled.

Alternativet som stöder på den nuvarande riksvägssträckningen överensstämmer med landskapsplanen. I samband med uppgörande av utredningsplan uppdateras områdets generalplaner och de läggs samtidigt fram till påseende. Utredningsplanen kan inte godkännas i strid med den gällande generalplanen.

Invånarna i området och andra intressegrupper har haft möjlighet att ge respons om projektet och framföra sina åsikter i planeringens olika skeden. Projektets avancemang och möjligheterna till deltagande har informerats via en postningslista. Projektet har presenterats för allmänheten vid tre informationsmöten för allmänheten. Under MKB-förfarandet ordnades två workshopar för intressegrupperna och en kartresponsenkät. Materialet som dessa resulterade i utnyttjades i planeringen och konsekvensbedömningen.

På grund av tilläggsutredningsbehoven flyttas den utsatta tidtabellen för när utredningsplanen ska vara färdig till hösten 2021. Planeringstidtabellen preciseras när planeringslösningarna klarnar. Efter att utredningsplanen har blivit färdig läggs den fram till påseende och då är det möjlighet att lämna in anmärkningar om planen. Eftersom det är fråga om ett projekt av betydande storlek krävs också beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras.

Nyckelord

Kontakter

Eeva Kopposela
Projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 029 502 1727
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi


Sanna Kaikkonen
Ansvarsperson för vägplanering, Ramboll Finland Oy
Tfn 040 595 7160


Joona Hokkanen
Ansvarsperson för MKB-förfarandet, Ramboll Finland Oy
Tfn 040 035 5260

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye