Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Projekt som beviljats tilläggsanslag i riksdagen 2020 startar i de österbottniska landskapen

Dela
I december 2020 beviljade riksdagen tilläggsanslag för vägprojekt i NTM-centralen i Södra Österbottens område. De projekt som beviljades finansiering var förbättringen av Kätkänjoentie i Alavo (300 000 euro), Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie i Ilmajoki (450 000 euro) samt planeringen av Vasa hamnväg (500 000 euro). Förbättringen av Kätkänjoentie har redan tidigare beviljats en finansiering på 200 000 euro, vilket innebär att projektet fått totalt 500 000 euro i statligt bidrag.
Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.

Arbetet med att förbättra Kätkänjoentie startar som bäst. I nuläget är vägen en grusväg, som kommer att förbättras och få beläggning på ett ca 3,5 km långt avsnitt. Markägarna i området har arbetat aktivt för att främja förbättringen av vägen och därför har byggandet snabbt kunnat påbörjas. Markägarna i hela området samlade in skriftliga samtycken för att genomföra projektet och på detta sätt minskade behovet av administrativa åtgärder och utarbetandet av en vägplan. Att projektet kommer att inledas säkrades av att Alavo stad fattade beslut om finansieringen, som kompletterade den statliga finansieringen. Utan separat beviljad finansiering har NTM-centralen inte möjlighet att bygga nya belagda landsvägar.

Projektet som gäller Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie startar under maj-juni med förberedande arbeten. Dräneringen av vägen förbättras och på de sämsta ställena byts massorna ut innan den slutliga beläggningen görs. Den gamla beläggningen hade redan nått slutet på sin livscykel. Det egentliga beläggningsarbetet startar i juni. Utöver beläggningen kommer vägen bland annat att fräsas och samtidigt blandas det in makadam för att förbättra bärigheten i bärlagret. Beläggningsarbetet utförs som en del av den redan konkurrensutsatta beläggningsentreprenaden.

Slutförandet av översiktsplanen för Vasa hamnväg planeras att starta i början av hösten. Det har tidigare kartlagts olika alternativa dragningar för projektet och en miljökonsekvensbedömning av alternativen har gjorts. På basis av karteringen är det meningen att välja den slutliga lösningen för att slutföra översiktsplanen. Efter detta kan man börja utarbeta en vägplan.

Nyckelord

Kontakter

Kätkänjoentie:
Veijo Rajamäki
Projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 750
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Kiikerinkyläntie:
Marko Kantanen
Ledande sakkunnig inom väghållning, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 023
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Vasa hamnväg:
Minna Pasanen
Projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 027
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye