Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Utredningsplaneringen av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten gör upp en utredningsplan för riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Utkastet till utredningsplan presenterades i mars vid ett virtuellt möte för allmänheten. Efter evenemanget erhölls rikligt med respons av invånarna, av vilka hälften understödde och hälften motsatte sig planen. Även kommunerna framförde för dem beaktansvärda aspekter. På basis av responsen har med beslut av projektets styrgrupp gjorts ytterligare utredningar om eventuella nya lösningar under vårens lopp.

Utredningsplanen utarbetas huvudsakligen för alternativet som stöder sig på riksvägens nuvarande sträckning. Nya lösningar har undersökts i Helsingby och Hulmi. I Helsingby går det nya undersökta alternativet runt Helsingby på den södra sidan och ansluter sig till den nuvarande vägsträckningen på den östra sidan av Mussmovägen. Dessutom har man undersökt olika alternativ för planskilda anslutningar i Helsingby. På den västra sidan av Hulmi har man undersökt en ny planskild anslutning. NTM-centralen har begärt ställningstaganden av kommunerna om de nya alternativen. NTM-centralen fattar beslut om vilket alternativ som väljs ut för den fortsatta planeringen i september 2021.

Utredningsplaneringen fortsätter på basis av de olika utvecklingsalternativen som NTM-centralen valt för den nuvarande trafikleden och senare under hösten ordnas ett evenemang för allmänheten om saken. På grund av tilläggsutredningsbehoven flyttas den utsatta tidtabellen för när utredningsplanen ska vara färdig till slutet av året 2021.


Efter att utredningsplanen har blivit färdig läggs den fram till påseende och då finns möjlighet att lämna in anmärkningar om planen. Eftersom det är frågan om ett projekt av betydande storlek krävs också ett beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras.

Nyckelord

Kontakter

Eeva Kopposela
Projektchef
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 021 727


Janne Ponsimaa
Enhetschef, planering av väghållningen
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 746


Sanna Kaikkonen
Ansvarsperson för vägplanering
Ramboll Finland Oy
Tfn. 040 595 7160


Joonas Hokkanen
Ansvarsperson för MKB-förfarandet
Ramboll Finland Oy
Tfn. 0400 355 260

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye