ELY-keskukset

Nu ska den som byter ut oljeuppvärmningen vara vaksam – det rör sig felaktig information och till och med förfalskade beslut om understöd från NTM-centralen

Dela
Nästan 18 000 småhusägare har redan ansökt om understöd från NTM-centralen för byte av oljeuppvärmningen. Av dem har över 9 300 fått ett beslut. Understödet har positiva effekter på sysselsättningen och klimatet, men boomen för byte av uppvärmning har också gett upphov till otrevliga följdfenomen. Personer som ansökt om understöd har stött på felaktig information och till och med bedrägerier.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fått kännedom om fall där en entreprenör inom uppvärmningsbranschen har gett felaktig information om understödsvillkoren till en kund som planerar att byta ut oljeuppvärmningen. I värsta fall har den som byter ut oljeuppvärmningen till och med av entreprenören fått ett meddelande som påminner om NTM-centralens beslut om beviljande av understöd.

"Aktörerna inom branschen är i regel pålitliga. Vi anser det dock vara viktigt att varna dem som byter ut oljeuppvärmningen och uppmana dem att vara vaksamma. Om kunden litar på de felaktiga dokument eller muntliga uppgifter som entreprenören ger finns det en risk för att renoveringen inte heller uppfyller understödsvillkoren och att understödet inte fås", påpekar gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä.

NTM-centralen skickar aldrig uppgifter om understödsbeslut till entreprenören, utan beslutet skickas alltid direkt till fastighetsägaren antingen per post eller också e-post.

Den gamla oljecistern måste avlägsnas och begäran om komplettering besvaras

Personer som bytt ut oljeuppvärmningen har rapporterat till NTM-centralen att de fått felaktig information av entreprenörerna om grunderna för beviljande av understöd och de övriga villkoren. Det rör sig till exempel felaktig information om kravet på att avlägsna oljecistern.

"Enbart rengöring av cistern räcker inte, utan för att få understöd måste cistern i regel avlägsnas. Oljecistern kan lämnas kvar endast om miljöskyddsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna den eller om det inte är möjligt att avlägsna oljecistern inne i byggnaden utan att riva byggnadens bärande konstruktioner ", klargör Heikkilä.

De exakta grunderna och villkoren för beviljande av understöd finns på NTM-centralens webbplats. På nätet finns också vanliga frågor från kunderna.

Om uppgifterna eller bilagorna i ansökan är bristfälliga skickar NTM-centralen en begäran om komplettering till den sökande via den elektroniska tjänsten, per e-post eller brev. Man ska svara på begäran om komplettering inom den utsatta tiden.

NTM-centralen är en tillförlitlig informationskälla i ärenden som rör understöd

Om den som ansöker om understöd misstänker att han eller hon råkat ut för ett brott i samband med en uppvärmningsrenovering, lönar det sig för honom eller henne att vända sig direkt till polisen.

Tillförlitlig information om villkoren för understöd och ansökan om understöd samt aktuell information om antalet sökande finns på NTM-centralens webbplats. Just nu behandlas ansökningar som inkommit i januari och februari. Anvisningar för utbetalningsansökningar och den aktuella handläggningstiden finns på UF-centrets webbplats.

Motivas energirådgivning och Motivas webbplats erbjuder rådgivning för byte av oljeuppvärmning för dem som byter oljeuppvärmning.

Läs mer

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Vanliga frågor: Understöd för avstående från oljeuppvärmning (ely-keskus.fi)

Ansök om utbetalning: Miljö (keha-keskus.fi)

På finska: Öljylämmityksen vaihtajalle (motiva.fi)

Ta kontakt

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16)

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Ytterligare information till medierna

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Saaristomerellä runsaasti sinilevähavaintoja, esiintymiä myös Lounais-Suomen sisävesillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)20.6.2024 12:20:58 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet tällä viikolla runsaasti monin paikoin Saaristomerta, ja havaintoja on tullut myös Lounais-Suomen järviltä. Sinilevää on havaittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa. Havaintoja on tallennettu myös Rotarien seurantaan sekä Vesi.fi-palveluun. Lämpimällä säällä leväesiintymät voivat runsastua entisestään, tuulinen sää puolestaan sekoittaa vesimassaa ja estää laajojen levälauttojen muodostumista.

Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet kääntyneet laskuun, tulvahuiput takana myös muualla Vuoksen vesistöalueella (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)19.6.2024 11:06:25 EEST | Tiedote

Kuiva toukokuu ja suuret juoksutukset ovat kääntäneet Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet laskuun. Tulvahuiput jäivät selvästi aiemmin keväällä ennustettua alemmas. Saimaa on kuitenkin edelleen 55 cm ja Pielinen 25 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Vesistöalueen muut järvet ovat jo pääosin lähellä tavanomaisia kesäkorkeuksia tai niiden alapuolella. Uhkaava tulvatilanne oli muistutus siitä, että tulviin varautumiseen tulee kiinnittää vesistöalueella huomiota myös tulevaisuudessa.

Riksomfattande understöd för miljöfostran, särskilt för projekt som rör våra vatten18.6.2024 13:03:58 EEST | Tiedote

Hur hör en å och dess avrinningsområde samman? Hur mycket mikroplaster finns det i vår närliggande sjö och varifrån kommer de? Hurudant liv finns det i vattnet? Hur kan vi få människor att engagera sig ännu mer för att göra bästa möjliga talkoarbete för småvatten? Bland annat dessa frågor möter man i projekt inom miljöfostran och -upplysning som i år får projekttunderstöd för miljöfostran och -upplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland. Ansökan om understöd var riksomfattande.

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin18.6.2024 13:03:58 EEST | Tiedote

Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan talkoilemaan pienvesien parhaaksi? Muun muassa näiden kysymysten äärellä ollaan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeissa, jotka saavat tänä vuonna ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaku oli valtakunnallinen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye