Kempower Oyj

KEMPOWER SUUNNITTELEE LISTAUTUMISANTIA JA LISTAUTUMISTA FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND ‑MARKKINAPAIKALLE

Jaa
Kempower Oy (”Kempower” tai ”Yhtiö”), nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ‑ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle (”First North Growth Market -markkinapaikka”).

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kempower Oy lehdistötiedote 22.11.2021 klo 8:00

KEMPOWER SUUNNITTELEE LISTAUTUMISANTIA JA LISTAUTUMISTA FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND ‑MARKKINAPAIKALLE

Kempower Oy (”Kempower” tai ”Yhtiö”), nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ‑ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle (”First North Growth Market -markkinapaikka”).

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Kempowerin kasvustrategian, eli uusille markkinoille laajentumisstrategian ja innovaatiostrategian, toteuttaminen sekä jatkaa investointeja sen tuotantoon ja tuotantokapasiteettiin, käyttöpääomaan, tutkimus‑ ja kehitystyöhön ja organisaatioon (mukaan lukien muun muassa myynti‑ ja markkinointiorganisaatiot). Listautumisanti ja listautuminen mahdollistavat Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentamisen ja paremman likviditeetin sen osakkeille. Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan Kempowerin tunnettuutta niin yleisön keskuudessa kuin työnantajana ja siten parantavan Kempowerin kilpailukykyä. Listautuminen mahdollistaisi myös Kempowerin osakkeiden hyödyntämisen tehokkaammin kannustinohjelmissa Kempowerin henkilöstölle ja vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa.

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 87 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita. Yhtiö odottaa käyttävänsä Listautumisannista saamansa nettovarat Kempowerin kasvustrategian tukemiseen, Kempowerin toiminnan vahvistamiseen, Kemppi Group Oy:n myöntämien pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen, mukaan lukien pääomalainojen, ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun.

Tietyt ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Antti Kemppi, Kempower Oy:n ja Kemppi Group Oy:n hallitusten puheenjohtaja, kommentoi:

Kempower lisää uuden luvun sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuillaan yli 70 vuotta sitten perustetun, hitsausratkaisuja maailmanlaajuisesti tarjoavan Kempin tarinaan. Kempin vahva innovaatiokulttuuri ja teknologiaosaaminen on myös Kempowerissa valjastettu palvelemaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Kempowerin kasvu on ollut voimakkaasti kasvavalla markkinalla huimaa, ja Yhtiö on pystynyt luomaan merkittäviä kilpailuetuja teknologiaosaamisensa ja innovatiivisuutensa ansioista. Uskon tähänastisen olevan vasta esimakua siitä, mitä Kempower voi tulevaisuudessa saavuttaa. Tämän tavoitteena olevan tulevan kasvun nopeuttamiseksi suunnittelemme nyt yhtiön listautumisantia.

Tomi Ristimäki, Kempowerin toimitusjohtaja, kommentoi:

Kempower toimii toimialalla, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen liikenteen sähköistymisen kautta. Tätä kehitystä tukevat niin kiristyvä lainsäädäntö, sähköajoneuvojen kokonaiskustannusten aleneminen kuin ajoneuvovalmistajien nopeasti kasvaneet sähköajoneuvojen mallistot. Monet valtiot eri puolilla maailmaa ovat sitoutuneet pienentämään liikenteen päästöjä nopealla aikataululla. Skaalautuvat ja teknologisesti edistyneet pikalatausratkaisumme ovat käytössä jo yli 30 maassa, ja teemme yhteistyötä useiden arvostettujen kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Suunniteltu listautuminen mahdollistaisi toimintamme kehittämisen edelleen, jotta voimme jatkossakin vastata voimakkaasti kasvavaan kysyntään.

Lehdistötilaisuus

Tervetuloa seuraamaan Kempowerin virtuaalista tiedotustilaisuutta tänään 22.11.2021 kello 10:00 alkaen seuraavasta linkistä: https://worksup.com/kempower.

Kempower lyhyesti

Kempower on nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ‑ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja. Kempower on Kemppi Group Oy:n tytäryhtiö ja näin osa Kemppi Group Oy -konsernia (”Kemppi Group ‑konserni”), vuonna 1949 perustettua suomalaista perheyritystä. Yli 70 maassa toimiva Kemppi Group Oy:n toinen tytäryhtiö Kemppi Oy on yksi kaarihitsausteollisuuden teknologiajohtajista, ja sen konserniliikevaihto vuonna 2020 oli noin 140 miljoonaa euroa. Kempower suunnittelee, valmistaa ja myy sähköajoneuvojen, kuten henkilö‑ ja hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden, sekä sähköalusten ja ‑veneiden, tasavirtapikalatauslaitteita, ‑ratkaisuja ja ‑palveluita. Kempower tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman sähköajoneuvojen kaikkiin pikalataustarpeisiin julkisista parkkipaikoista linja-autovarikkoihin ja päätepysäkkeihin, raskaisiin hyöty‑ ja muihin sähköajoneuvoihin sekä satamiin ja sähköalusten ja ‑veneiden lataukseen. Kempowerin tuotteiden modulaarinen, skaalautuva ja joustava rakenne yhdistettynä järjestelmien kykyyn hoitaa usean ajoneuvon yhtäaikainen dynaaminen pikalataus palvelee erityisen hyvin sellaisia asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat useita suuritehoisia latauslaitteita sisältäviä latausasemia tai jotka hyötyvät niistä. Kempower pyrkii mahdollistamaan puhtaamman ja älykkäämmän tulevaisuuden tarjoamalla korkealaatuisia latausratkaisuja, ja sen missiona on mahdollistaa puhdas liikkuminen hyödyntämällä Kemppi Group Oy:n 70 vuoden kokemusta sähköisistä virtalähteistä vaativissa olosuhteissa.

Kempowerin maantieteelliset päämarkkinat ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, joiden osuus Kempowerin liikevaihdosta oli 70 prosenttia 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 90 prosenttia konserniliikevaihdosta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla, ja muu Eurooppa, jonka osuus Kempowerin liikevaihdosta oli 27 prosenttia 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 10 prosenttia konserniliikevaihdosta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Kempowerin latausratkaisuja on toimitettu maailmanlaajuisesti yli 30 maahan, ja Euroopan ulkopuolisen alueen osuus Kempowerin liikevaihdosta oli 4 prosenttia 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 1 prosentti konserniliikevaihdosta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla.

Kempowerin liikevaihto oli 3 252 tuhatta euroa, liiketappio oli 2 220 tuhatta euroa ja sen tilikauden voitto oli 103 tuhatta euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Kempowerin konserniliikevaihto oli 18 986 tuhatta euroa, sen liikevoitto 2 092 tuhatta euroa ja sen tilikauden voitto 961 tuhatta euroa 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Kempowerin henkilöstömäärä 30.9.2021 oli 103.

Kempowerin strategia

Kempower toimii sähköajoneuvojen pikalatausmarkkinalla. Sähköajoneuvojen kysyntään vaikuttavat muun muassa päästöjä koskevan sääntelyn kiristyminen, akkujen hintojen lasku sekä ajoneuvovalmistajien ja päätöksentekijöiden sitoutuminen ja toiminta liikenteen sähköistämiseksi. Kempower odottaa näiden tekijöiden ja niistä seuraavan sähköajoneuvokannan kasvun tukevan sähköajoneuvojen pikalatausmarkkinoiden kasvua.

Kempower on laatinut kasvustrategian, joka perustuu kahteen erilliseen pilariin. Ensimmäisenä on uusille markkinoille laajentumisen strategia, jossa määritellään maantieteelliset markkinat ja asiakassegmentit, joihin Kempower keskittyy viisivuotisen vuoden 2025 loppuun saakka kestävän strategiakautensa aikana. Toisena on innovaatiostrategia, joka koostuu Kempowerin suunnitelmasta jatkaa sen tuote- ja ratkaisuvalikoiman kehittämistä.

 • Uusille markkinoille laajentumisen strategia – Jako maantieteelliseen laajentumiseen asiakastyypeittäin. Kempower pyrkii jatkamaan laajentumista Euroopan markkinoilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kempower näkee myös merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvaltoihin laajentumisessa, missä sen tavoitteena on aloittaa toimintansa vuoden 2025 loppuun mennessä. Kempower keskittyy orgaaniseen kasvuun, mutta se voi tulevaisuudessa toteuttaa yritys- ja liiketoimintakauppoja. Lisäksi Kempower keskittyy uusille markkinoille laajentumisen strategiassaan kuhunkin asiakassegmenttiinsä erikseen.
 • Innovaatiostrategia. Kempowerin innovaatiostrategia voidaan jakaa kolmeen strategiseen painopistealueeseen: (i) nykyinen tuotevalikoima tavoitellun tulevan kasvun perustana, (ii) tuotannon ja toiminnan kustannus- ja investointitehokkuus sekä (iii) tutkimus- ja kehitystoiminta ja uusien tuotteiden ja ominaisuuksien innovointi.

Kempowerin vahvuudet

Kempower uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

 • houkuttelevalla markkinalla toimiva nopeasti kasvanut yhtiö;
 • skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli, joka sitoo suhteellisen vähän pääomaa;
 • hyvin asemoitu tuotevalikoima kilpailukykyisin ominaisuuksin ja yhteensopivuus lähes kaikkien sähköajoneuvojen kanssa ja tehokas tuotanto;
 • Kemppi Group ‑konsernilta peritty teknologia-osaaminen ja innovaatiotoiminta;
 • monipuolinen asiakaskunta ja referenssit suurilta asiakkailta;
 • vastuullisuus liiketoiminnan ja Kempowerin toiminnan ytimessä; ja
 • kokenut johto sekä sitoutunut, osaava ja tyytyväinen henkilöstö.

Kempowerin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on vahvistanut Kempowerille seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: 200 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (4–6 vuotta).
 • Kannattavuus: 10 prosentin operatiivinen EBIT marginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (4–6 vuotta) ja operatiivinen EBIT marginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina Yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Yhtiön, Kemppi Group Oy:n, Yhtiön hallituksen ja Kempower ‑konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenten odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Kemppi Group Oy ei myy Yhtiön osakkeita Listautumisannissa ja jää siten merkittäväksi osakkeenomistajaksi Listautumisannin jälkeenkin.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). White & Case LLP toimii Kempowerin oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton toimii Kempowerin viestinnällisenä neuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä noin 53 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 219 miljoonaa euroa:

 • tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat;
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma;
 • tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot;
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen;
 • Nordea Henkivakuutus Suomi Oy;
 • Oy Julius Tallberg Ab;
 • Danske Invest Finnish Equity Fund;
 • tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot; ja
 • Kempinvest Oy (Kempowerin hallituksen puheenjohtajan Antti Kempin osittain omistama sijoitusyhtiö).

Kempowerin taloudellisia tunnuslukuja

Alla esitetyt konsernin taloudelliset tiedot ovat peräisin Kempowerin 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta laadituista konsernin tilintarkastamattomista taloudellisista osavuositiedoista, mukaan lukien tilintarkastamattomat taloudelliset vertailutiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, ja Kempowerin 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta laadituista tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, jotka on laadittu kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen), kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) ja Kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Seuraavassa taulukossa esitetään Kempowerin keskeisiä tunnuslukuja ilmoitettuina päivinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla:

 

30.9. ja 1.1.–30.9.

31.12. ja 1.1.–31.12.

 

2021

2020

2020

2019

2018

 

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

TUNNUSLUVUT(1)

         

Tilauskanta(2)

10 625

3 791

3 830

170

Tilauskertymä(3)

25 852

4 914

7 092

483

6

Liikevaihto

18 986

1 293

3 252(4)

327(4)

20(4)

Liikevaihdon kasvu(5), prosenttia

1 369

1 144

894

1 578

100

Myyntikate(6)

8 819

745

1 769

227

18

Myyntikatemarginaali(7), prosenttia

46

58

54

69

94

EBITDA(8)

2 197

-1 821

-2 135

-2 182

-635

EBITDA‑marginaali(9), prosenttia

12

-141

-66

-667

-3 256

Liikevoitto/-tappio

2 092

-1 879

-2 220(4)

-2 221(4)

-641(4)

Liikevoittomarginaali(10), prosenttia

11

-145

-68

-679

-3 289

Operatiivinen EBIT(11)

2 092

-1 879

-2 220

-2 221

-641

Operatiivinen EBIT‑marginaali(12), prosenttia

11

-145

-68

-679

-3 289

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(13)

-776

Omavaraisuusaste(14), prosenttia

10

n.a.

9

32

45

Liiketoiminnan rahavirta

-5 150

-2 235

-2 482(4)

-2 487(4)

-496(4)

Investoinnit(15)

786

342

467

171

179

Nettovelka(16)

6 316

n.a.

2 879

-71

-227

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

103

31

38

17

5

(1)              Historialliset taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ovat konsernitietoja sisältäen Yhtiön vuonna 2021 perustetut tytäryhtiöt Kempower AS:n, Kempower GmbH:n, Kempower B.V.:n ja Kempower Charging Ltd:n. Historialliset taloudelliset tiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta eivät ole konsernitietoja, sillä Yhtiöllä ei ollut tytäryhtiöitä näinä tilikausina.

(2)              Tilauskanta = Ulkopuolisilta asiakkailta saadut tilaukset, joita ei vielä ole toimitettu asiakkaalle.

(3)              Tilauskertymä = Ulkopuolisilta asiakkailta tilikauden aikana saadut tilaukset.

(4)              Tilintarkastettu.

(5)              Liikevaihdon kasvu = Muutos Kempowerin tilikauden liikevaihdossa jaettuna edellisen tilikauden liikevaihdolla esitettynä prosentteina.

(6)              Myyntikate = Liikevaihto - Myytyjen tuotteiden hankintameno.

(7)              Myyntikatemarginaali = Myyntikate prosenttiosuutena liikevaihdosta.

(8)              EBITDA = Liikevoitto ennen korkojen, verojen ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.

(9)              EBITDA marginaali = EBITDA prosenttiosuutena liikevaihdosta.

(10)            Liikevoittomarginaali = Liikevoitto/ tappio prosenttiosuutena liikevaihdosta.

(11)            Operatiivinen EBIT = Liikevoitto/ tappio - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

(12)            Operatiivinen EBIT marginaali = Operatiivinen EBIT prosenttiosuutena liikevaihdosta.

(13)            Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, jotka liittyvät (i) pääomarakenteen uudelleenjärjestelyihin liittyviin ulkopuolisten neuvonantajien kustannuksiin, (ii) strategisiin projekteihin ja (iii) Yhtiön listautumiseen First North Growth Market -markkinapaikalle liittyviin kuluihin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 30.9.2021 päätyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla koostuivat 776 tuhannen euron kuluista jotka liittyivät First North ‑listautumiseen ja jotka on sisällytetty rahoituskuluihin.

(14)            Omavaraisuusaste = Oma pääoman yhteensä / (Vastaavaa yhteensä - saadut ennakot).

(15)            Investoinnit = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

(16)            Nettovelka = Lyhytaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset.

Lisätietoja antaa

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja, Kempower

tomi.ristimäki@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Tietoa Kemppi Groupista

Kemppi Group Oy on Kemppi Oy:n ja Kempower Oy:n emoyhtiö. Kemppi Group Oy on Kempin suvun omistuksessa ja sitä johtaa perheen kolmas sukupolvi.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”), ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Avainsanat

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Kempower Oyj
Kempower Oyj
Ala-Okeroistentie 29
FI-15700 Lahti

http://www.kempower.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj

Kutsu Kempowerin 2024 puolivuosikatsauksen webcastiin19.7.2024 10:30:00 EEST | Tiedote

Kutsu Kempowerin puolivuosikatsauksen webcastiin Kempower julkaisee tammi-kesäkuun tuloksen vuodelle 2024 keskiviikkona 24.7.2024 noin klo 9.30. Webcast osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 24.7.2024 klo 13.00. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen esittelevät tuloksen ja keskustelevat yhtiön ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymällä osoitteessa https://kempower.videosync.fi/q2-2024. Esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan myöhemmin Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/raportit-ja-esitykset. Kempower, mediasuhteet: Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower paula.savonen@kempower.com Puh. 029 0021900 Kempower, sijoittajasuhteet: Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower jukka.kain

Invitation to Kempower’s webcast on the first half of the year 2024 financial results19.7.2024 10:30:00 EEST | Press release

Invitation to Kempower’s webcast on the first half of the year 2024 financial results Kempower will publish its Q2/2024 interim report on Wednesday, July 24, 2024, around 9.30 a.m. EEST. Webcast for shareholders, analysts and media will take place on Wednesday, July 24, 2024, starting at 1.00 p.m. EEST. In the webcast, Kempower’s President and CEO Tomi Ristimäki and CFO Jukka Kainulainen will present the results and discuss current company topics. The event, including the Q&A session, will be held in English. However, participants can ask questions in English and Finnish via the event chat room. Participants will be able to access the event as registered users on the webcast platform https://kempower.videosync.fi/q2-2024. Presentation material and webcast recording will be available later on the company’s website at https://investors.kempower.com/reports-materials. Kempower, media relations: Paula Savonen, VP, Communications, Kempower paula.savonen@kempower.com +358 29 0021900 Kempower

Kempower toimittaa pikalatausratkaisuja Stormin ja Q8:n uuteen sähköautojen latausverkostoon Belgiassa16.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Johtava sähköautojen pikalatausratkaisujen tarjoaja Kempower toimittaa pikalatauslaitteita belgialaiselle uusiutuvan energian yhtiölle Stormille. Storm ja Q8 lanseeraavat yhdessä Belgian uraauurtavan täyden palvelun sähköautojen pikalatausverkoston. Kumppanuuden tavoitteena on perustaa jopa 200 pikalatausasemaa seuraavien viiden vuoden aikana, mikä tulee mullistamaan sähköautoilijoiden ajokokemuksen Belgiassa.

Kempower powers Belgium’s first full-service EV fast-charging network with Storm and Q816.7.2024 09:00:00 EEST | Press release

Leading EV fast-charging solutions provider, Kempower, will deliver its charging solutions to the Belgian renewable energy company Storm. Storm and Q8 will together launch Belgium's pioneering full-service EV fast-charging network. The partnership aims to establish up to 200 fast-charging stations at strategic locations in the next 5 years, revolutionizing the EV driving experience in Belgium.

Decatrip-hanke on saatu päätökseen – Kempower, RMC, Viking Line ja Åbo Akademi loivat yhdessä vihreän meriliikennekäytävän Turun ja Tukholman välille6.6.2024 09:30:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2022 alkanut innovaatiohanke Decatrip on valmistunut. Hanke mahdollistaa yhden maailman ensimmäisistä vihreistä meriliikennekäytävistä. RMC tutki hankkeessa, miten jo liikenteessä olevia laivoja voitaisiin muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Yhtiöllä on nyt valmius modernisoida laivoja niin, että niiden ympäristöystävällisyys paranee.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye