Raittiuden Ystävät ry

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2021: Under högtider ska också barnen få vila ut

Dela
Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla sätt och ge dem stöd och uppmuntran till både vardag och fest. Högtider är särskilt viktiga för att var och en av oss ska kunna återhämta sig från vardagsslitet. Därför är det viktigt att ge varje barn en nykter och trygg jul.

Föräldrarnas och hela den vuxna befolkningens ansvar för barnens välmående och behov betonas i olika skeden av barnets utveckling. Det är viktigt att de vuxna tänker på att barn oftast upplever förändringar i livet mycket starkare än deras föräldrar. Därför är det av yttersta vikt att prata om förändringarna och att förstärka barnens känsla av trygghet, särskilt när familjen möter särskilt nya och överraskande situationer. En balanserad vardag och fest erbjuder de bästa förutsättningarna för barnens liv och uppväxt.

De som har ansvar som fostrare ska säkerställa att barnen inte blir ensamma till exempel på grund av föräldrarnas användning av berusningsmedel eller likgiltighet. Berusningsmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. På detta sätt försämrar berusningsmedel också utvecklingen av den tidiga interaktionen och anknytningen mellan barnet och föräldern. I värsta fall leder användningen av berusningsmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket skadar barnets utveckling allvarligt och ökar risken för att barnet senare utvecklar ett våldsamt och självdestruktiv beteende.

Kampanjen En nykter jul för barnets skull uppmuntrar den vuxna befolkningen att skapa en trygg och sund feststämning för barnet utan berusningsmedelsrelaterade olägenheter. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla som har ansvar som fostrare att ge barnen en nykter jul – en fest i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att trygga att barnet får ett helt nyktert liv.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november–december. Affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalen YLE TV1 under vecka 51. Kampanjmaterialet får användas fritt och det finns på finska, svenska och estniska på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf bland annat tillsammans med A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet i Finland rf, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands ASH rf, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristliga Hälso- och Nykterhetsförbund rf, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsför-bundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sinuli, SOS Barnbyar Finland, Stiftelsen Bensow, Yle och Yrkeshögskolan Metropolia.

Nyckelord

Kontakter

verksamhetsledare
Marko Kailasmaa
Nykterhetens Vänner rf
tfn 040 455 4356
marko.kailasmaa@raitis.fi


www.annalapselleraitisjoulu.fi
www.raittiudenystavat.fi
@RYYSTAVAT
https://facebook.com/RaittiudenYstavat

Om

Raittiuden Ystävät ry
Raittiuden Ystävät ry
Annankatu 29 A 4b
00100 Helsinki

040 455 4356http://www.raittiudenystavat.fi

Följ Raittiuden Ystävät ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Raittiuden Ystävät ry

Att hjälpa ungdomar är varje vuxens privilegium och plikt16.5.2022 10:25:00 EEST | Tiedote

Medverkande inom kampanjen Nykter – Solklart inbjuder alla ungdomar i vårt land att fira skolavslutningen och starten på sommarlovet utan alkohol och droger. För att detta ska lyckas måste de vuxna se till att ungdomarna kan leva ett hälsosamt och tryggt liv. Medverkande i kampanjen stödjer också vården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningstjänsten i dessa synnerligen utmanande tider.

Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2021: Pühade ajal on ka lastele vaja puhkepausi9.12.2021 12:20:35 EET | Tiedote

Täiskasvanud elanikkond võib unustada, et ka lapsed elavad tänapäeval paljude nõudmiste surve all. Veel kasvueas noortel on sageli keeruline elada paljude ootuste ja eesmärkide keskel. Kodu peab lapsi igati toetama ning neile tuge ja julgustust andma nii igapäevaelus kui ka pühade ajal. Pühade-periood on eriti olulised taastumiseks ja igapäevatööst puhkamiseks. Seetõttu on oluline kinkida igale lapsele värsked ja turvalised jõulud.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2021: Juhla-aikoina on annettava levähdystauko myös lapsille9.12.2021 12:20:35 EET | Tiedote

Aikuisväestöltä saattaa unohtua, että myös lapset elävät nykyisin monien vaatimusten puristuksessa. Vielä kasvuvaiheessa olevan nuorison on usein haasteellista elää monien odotusten ja tavoitteiden keskellä. Kodin on tuettava lapsia kaikin tavoin ja annettava heille tukensa ja kannustuksensa sekä arjessa että juhlassa. Juhla-ajat ovat erityisen tärkeitä arjen ahkeroinnista toipumiseksi ja palautumiseksi. Siksi on tärkeää antaa jokaiselle lapselle raitis ja turvallinen joulu.