Monidor

Tutkimus: Miljoonien säästöpotentiaali kotimaisella healthtech-innovaatiolla - vapauttaa hoitajien aikaa ja vähentää materiaalikustannuksia

Jaa
Oululaisen Monidorin infuusiohoidon etävalvontapalvelu voi tuoda hoitoalalle valtakunnallisesti vuositasolla jopa 12 miljoonan euron arvoiset hyödyt. Maaliskuussa julkaistu terveystaloustieteellinen tutkimus osoittaa, että infuusiohoitoa järkeistämällä pienistä puroista voi kertyä huomattavia hyötyjä.

Suonensisäinen infuusiohoito, eli kansanomaisemmin tiputus on hyvin yleinen hoitomuoto. Sen volyymit ovat mittavat: vuositasolla Suomessa suonensisäistä infuusiohoitoa annetaan noin 5 miljoonaa kertaa sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.

”Infuusiohoito on hyvä esimerkki hoitotyöstä, jonka sujuvoittamiseen kannattaa valtakunnan tasolla panostaa. Pienikin optimointi tällaisessa hyvin tyypillisessä suoritteessa tuottaa kertautuessaan merkittävät hyödyt”, toteaa Monidorin lääketieteellinen johtaja Antti Puolitaival.

Reaaliaikainen näkymä infuusiohoitojen tilaan tuo potilasturvallisuutta

Sairaaloiden arkeen kuuluva infuusiohoito on haasteellinen hoitomuoto. Häiriöt ja epätarkkuudet infuusiohoidossa voivat aiheuttaa potilaille vakavia, jopa hengenvaarallisia seuraamuksia. Kiireisessä ja resurssipulaa potevassa hoitotyössä saattaa esimerkiksi infuusionesteen loppuminen jäädä huomaamatta.

Monidorin kokonaisratkaisussa tippakammioon kiinni napsautettava Monidrop-infuusiomonitori näyttää selkeästi, kuinka nopeasti tiputus etenee ja paljonko potilas on kaikkiaan infuusionestettä saanut.

Osastolla käytössä olevien Monidrop-laitteiden etämonitorointi tuo hoitohenkilöstölle näkymän kaikkiin meneillään oleviin infuusiohoitoihin, mikä parantaa potilasturvallisuutta.

”Etävalvonnan avulla havaitaan, jos neste on loppumassa tai tiputuskanyyli on tukkeutumassa eli tiputusnopeus laskee. Reaaliaikaisen tilannekuvan ansiosta vältytään tarpeettomilta rutiinikäynneiltä potilashuoneissa”, Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola kuvailee.

Monidor siis helpottaa hoitajien työtaakkaa ja vapauttaa heidän työaikaansa tärkeimpään hoitotyöhön.

Pienistä puroista valtakunnallisesti miljoonien säästöt

Hoitajien ajan vapautumisen lisäksi Monidorin ratkaisu tuo myös materiaalien säästömahdollisuuksia eri muodoissa. Kun eristyshuoneissa ei tarvitse käydä turhaan, suojavarusteissa säästyy noin viisi euroa joka kerta. Samoin jokainen säästynyt kanyylinvaihto tuo muutaman euron säästön ja niin edelleen.

“Kertakäyttöisiä varusteita ja tarvikkeita kuluu vähemmän, mikä säästää paitsi kustannuksia, myös ympäristöä”, Savola huomauttaa.

Terveystaloudellisiin selvityksiin erikoistuneen ESiORin juuri julkaistun tutkimuksen mukaan tyypillistä, noin 30 pedin osastoa kohden Monidorin ratkaisu tuotti kuukausitasolla potentiaalisia hyötyjä yli 1 200 euron arvosta. Tästä noin puolet on ajan vapautumista ja puolet materiaalien säästöä. Valtakunnallisesti vapautuva arvo voisi olla vuositasolla jopa noin 12 miljoonaa euroa, jos Monidorin infuusiohoidon etähallintaratkaisu olisi laajasti käytössä.

”Monidorin tyyppisillä healthtech-innovaatioilla on aidosti vaikutusta hoitotyöhön sekä potilas- että työtyytyväisyyteen”, summaa Erkki Soini terveystaloudellisiin selvityksiin erikoistuneesta ESiORista.

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa selvitettiin suonensisäisen infuusiohoidon etämonitoroinnin taloudellisia vaikutuksia aidossa hoitoympäristössä. Tutkimuksessa oli mukana 15 osastoa kuudesta eri sairaalasta ympäri Suomen.

Yhteyshenkilöt

Mikko Savola, CEO, Monidor
+358 50 378 8890
mikko.savola@monidor.com


Antti Puolitaival, Chief Medical Officer, Monidor
+358 400 428 588
antti.puolitaival@monidor.com


Erkki Soini
CEO, Managing Partner, ESiOR
+358 40 053 3971
erkki.soini@esior.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Monidor
Elektroniikkatie 3
90590 Oulu

+358 10 295 9063http://www.monidor.com

Monidor on suomalainen 2015 perustettu terveysteknologiayritys, joka on erikoistunut helppokäyttöisten ja innovatiivisten ohjelmistojen ja laitteiden kehittämiseen digitaalisen terveyden alalla. Yritys on kehittänyt IV Screen -etävalvontasovelluksen ja Monidrop-infuusiomittarin helpottamaan hoitajien työtä ja parantamaan potilasturvallisuutta suonensisäisten hoitojen aikana. Monidorin toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen. Yrityksen vahvuuksia ovat kokemus ja osaaminen sekä hoitotyöstä sairaaloissa että monipuolisesti teknologian eri osa-alueilta. Monidor noudattaa ISO13485 -standardia.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye