Vasa Elektriska Ab

Nuläget på elmarknaden kräver nya typer av avtal

Dela
I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 62,3 miljoner euro (51,0 M€). Den höga omsättningen ledde ändå inte till någon vinst. Rörelsevinsten blev negativ och landade på -3,3 miljoner euro (6,5 M€). Soliditetsgraden sjönk till 45,3 procent (53,0 %). Orsaken till det svaga resultatet ligger framför allt i höga anskaffningskostnader för el, något som påskyndar framtagning av nya verksamhetssätt i energibranschen.

Omvälvningen i energibranschen tvingar branschens bolag till förnyelse. Stora variationer i elens marknadspris är det nya normala.

- Orsaker till de höga priserna i nuläget är höga bränslepriser, utsläppsrätter vars pris har tredubblats under ett år, en torr och vindfattig vädertyp i Norden, vilket i sin tur påverkar tillgången på vind- och vattenkraft, samt priserna på el i Mellaneuropa. Priserna i Mellaneuropa har stigit på grund av låga gasnivåer, vilket i sin tur påverkar också energipriserna i Finland tack vare utökade elnätsförbindelser till Norden. Det handlar om tillgång och efterfrågan, förklarar verkställande direktör Stefan Damlin.

- Kriget i Ukraina skapar mer osäkerhet på en sedan tidigare osäker marknad. När energiimporten från Ryssland minskar eller helt och hållet tar slut inverkar det direkt också på energitillgången i Europa, och via det igen på priset – också i Finland.

Målet är ett utbud som gynnar kunderna

Ur kundernas synvinkel kan nuläget kännas besvärligt. När ett tidsbestämt avtal tar slut är kunden tvungen att försöka hitta ett lämpligt avtal i en situation där priserna är betydligt mycket högre än när kunden senast ingick ett avtal.

- För ett par år sedan var marknadspriset rekordlågt, nu är det rekordhögt. Variationerna på elmarknaden är nog en sak som framöver är mer regel än undantag. För oss som energibolag betyder det att vi ser över våra produkter på basen av det nya normala, med målet att ta fram ett utbud som funkar för oss och som gynnar kunderna, konstaterar Damlin.

Ändringar i sortimentet är med andra ord på kommande.

Investeringar i ren energi

Trots det svaga resultatet under årets första kvartal tror Vasa Elektriska på framtiden. Strävan efter att komma ner till nollnivå vad gäller utsläpp i produktionen av både el och fjärrvärme fungerar som en viktig drivfjäder i både investeringar och samarbeten.

- Vi jobbar hårt för att under detta årtionde göra produktionen koldioxidneutral. Man kan även tänka att nuläget på marknaden snabbar upp den utvecklingen, funderar Damlin.

På elnätssidan har inledningen av året visat på stor distributionssäkerhet. Också årets kablingsprojekt har kommit i gång, och de har fått fart i Vallgrund och Vikby i Korsholm, i Molpe i Korsnäs samt i Tapoila i Lillkyro.

 

Koncernen Vasa Elektriska

1–3/2022

1–3/2021

Omsättning M€

62,3

51,0

Förändring i omsättningen %

22,2

46,7

Rörelsevinst M€

- 3,3

6,5

Rörelsevinst %

- 5,2

12,7

Investeringar M€

4,8

5,7

Soliditetsgrad %

45,3

53,0

 

   

Försäljning av el GWh

578

584

Försäljning av fjärrvärme GWh

272

293

Elöverföring GWh

300

320

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2023 utgjorde ca 200 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye