Medicortex Finland Oyj

Medicortex Finland Oyj suunnittelee listautumisantia ja hakee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Jaa
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Aivovammojen diagnostiikkaa kehittävä bioteknologiayritys, Medicortex Finland Oyj (”Medicortex” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”). Yhtiö pyrkii kehittämään ratkaisuja jatkuvasti kasvavan ongelman eli tapaturmaisen aivovamman (engl. Traumatic Brain Injury, ”TBI”) ja etenkin sen lievän muodon eli aivotärähdyksen puutteelliseen diagnostiikkaan.

Medicortex lyhyesti

Medicortex Finland Oyj on perustettu vuonna 2014. Yhtiön perustaja on tohtori Adrian Harel, ja Yhtiö sijaitsee Turussa. Yhtiö on tunnistanut aivovamman biomerkkiaineita ja kehittää kertakäyttöistä kannettavaa diagnostista testiä, jolla voidaan havaita aivovamman biomerkkiaineita ei-invasiivisista kehon nesteistä kuten virtsasta ja syljestä. Yhtiön johto on arvioinut, että luotettavan ja nopean tuloksen antavasta vieritestistä, joka ei vaadi terveydenhuollon ammattilaista tulosten tulkintaan, olisi merkittävä hyöty, ja sellainen parantaisi potilaan ennustetta ja vähentäisi diagnostiikasta johtuvia kustannuksia. Yhtiön mukaan nykyiset menetelmät lievän tapaturmaisen aivovamman määrittämiseen ovat riittämättömiä ja ne vaativat paljon resursseja ja ovat alttiita inhimillisille virheille.

Medicortex on toteuttanut kolme kliinistä tutkimusta, joissa on kerätty näytteitä aivovamman saaneilta potilailta ja niitä on verrattu terveiltä verrokeilta kerättyihin näytteisiin uusien aivovammabiomerkkiaineiden tunnistamiseksi. Viimeisin kliininen tutkimus keskittyi lapsiin ja nuoriin. Medicortex on kliinisissä tutkimuksissa saavuttanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia, osoittaen että biomerkkiaine on havaittavissa kehon nesteissä tapaturmaisen aivovamman tapahduttua.

Jos kehitystyön jälkeen testi saadaan onnistuneesti markkinoille, Yhtiön oletettu asiakaskunta on laaja koostuen esimerkiksi armeijasta, sairaaloista, hoivakodeista ja ensihoidon organisaatioista. Medicortex on saanut tutkimus- ja kehitysrahoitusta monilta tahoilta, kuten Yhdysvaltain puolustusministeriön lääketieteellisen tutkimuksen rahastoista (engl. US Department of Defense, DoD), Business Finlandilta ja Euroopan komissiolta.

Medicortexilla on useita patentteja ja Yhtiö on aktiivinen uusien innovaatioidensa patentoinnissa. Patenttisalkku suojaa diagnostisen testin lisäksi aivovamman hoitoon tarkoitettuja kemiallisia yhdisteitä. Lääkekehitys on tällä hetkellä toissijainen hanke, mutta siihen haetaan aktiivisesti tutkimusrahoitusta, ja hanke voidaan aktivoida rahoituksen varmistuttua.

Medicortexin vahvuudet ja strategia

Medicortexilla on tietotaito aivovammojen biomerkkiaineiden tunnistamiseen ja tutkimukseen, sekä osaaminen diagnostisen testin kehitykseen. Lisäksi Yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa on henkilöitä, joilla on pitkä kokemus Medicortexin kaltaisten tutkimusintensiivisten yritysten johtamisesta. Yhtiön näkemyksen mukaan sen biomerkkiaineteknologia on ainutlaatuinen ja innovatiivinen, ja vastaavaa ei ole tällä hetkellä olemassa. Yhtiö on pitkällä kehitystyössä, joten potentiaalisten uusien toimijoiden mahdollisuudet ehtiä edelle ovat vähäiset. Biomerkkiaine-innovaatio on suojattu patentilla ja patenttihakemuksilla.

Yhtiön lähiajan tavoite on virtsasta ja syljestä biomerkkiaineita havaitsevien diagnostisen testin kehityksessä. Hanke koostuu testiliuskan kemian kehittämisestä ja optimoinnista, liuskan integroinnista käsikäyttöiseen kannettavaan testilaitteeseen (prototyyppi), prototyypin kliinisestä testauksesta sekä siirtämisestä tuotantoon, ja mahdollisen tuotteen kliinisestä arvioinnista aiotussa käyttötarkoituksessa hyväksymismenettelyä varten.

Yhtiön pitkäaikaiset liiketoiminnan tavoitteet ovat riippuvaisia Yhtiön saamasta rahoituksesta ja yhteistyöstä muiden diagnostiikka-alan yritysten kanssa. Yhtiö on hahmotellut joitain vaihtoehtoja, kuten biomerkkiaineteknologian lisensoiminen tunnetulle diagnostiikkayritykselle, joka kykenee edelleen kehittämään tuotetta kaupallistettavaksi tuotteeksi ja hakemaan maa- tai aluekohtainen viranomaishyväksynnän. Vaihtoehtoisesti Yhtiö voi itse jatkaa kannettavan diagnostisen testin, ProbTBI™, kehittämistä markkinoitavaksi tuotteeksi ja aloittaa mahdollisen tuotteen tuotannon ja myynnin, ottaen kuitenkin huomioon pätevän työvoiman lisätarpeen ja että valmistus voidaan mahdollisesti ulkoistaa alihankkijalle.

Medicortexin toimitusjohtaja tohtori Adrian Harel toteaa: “Medicortex on erinomainen bioteknologian alan yritys. Haluamme olla etulinjassa kukistamassa maailmanlaajuista ongelmaa kehittämällä tapaturmaisen aivovamman diagnostiikkaa. Olemme onnistuneet siirtymään ideasta kliiniseen tutkimusvaiheeseen – mikä on merkittävä edistysaskel! Uskomme, että Medicortex on täynnä potentiaalia, ja se on maailmalla huomioitu monin tunnustuksin – syystäkin.”       

Listautumisanti

Listautumisannin ja Yhtiön First Northiin Listautumisen tavoitteena on edistää Medicortexin taloudellisia mahdollisuuksia kehittää aivovammojen havaitsemiseen tarkoitettujen diagnostisten tuotteiden kehitystä. Sen lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja tarjota uusille ja vanhoille osakkeenomistajille mahdollisuus käydä kauppaa Medicortexin osakkeilla sekä parantaa Medicortexin osakkeiden käytettävyyttä maksuvälineenä mahdollisissa strategisissa yrityskaupoissa.

Aiotussa Listautumisannissa lasketaan liikkeelle Yhtiön uusia osakkeita. Listautumisanti koostuu (i) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella; ja (ii) yleisöannista yksityishenkiloille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Merkintäpaikkana Suomessa toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkopalvelu osoitteesta www.nordnet.fi/fi/medicortex. Osakkeet ovat merkittävissä yksityishenkilöille ja yhteisöille Ruotsissa ja Tanskassa vain Nordnetin asiakkaille (www.nordnet.se/se/medicortex ja www.nordnet.dk/dk/medicortex).

Yhtiö pyrkii keräämään noin 3 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Listautumisannissa enintään 6.000.000 Listautumisannin Osaketta merkittäväksi. Listautumisannin yhteydessä Yhtiön hallitus voi päättää lisätä Listautumisannin Osakkeiden määrää enintään 2.000.000 uudella osakkeella mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi, jolloin bruttovarat ovat yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Listautumisannista saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Medicortexin tuotekehitykseen ja Medicortexin strategian toteuttamiseen.

Tietyt osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoitussopimuksiin sopimuksessa määritellyksi ajanjaksoksi, joka alkaa siitä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeella alkaa First Northissa (”Luovutusrajoitusaika”). Luovutusrajoitussopimuksessa osakkeenomistaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta suoraan tai välillisesti omistamiaan Yhtiön Osakkeita tai optio-oikeuksia sekä olemaan käyttämättä optio-oikeuksiaan ilman Yhtiön Taloudellisen neuvonantajan etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

Täydelliset ehdot ja ohjeet aiotulle Listautumisannille ovat saatavilla Medicortexin Listautumisannin yhteydessä laatimassa Esitteessä. Mikäli Yhtiö päättää toteuttaa Listautumisannin suunnitellusti, Finanssivalvonnan hyväksymä Esite julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://sijoittajat.medicortex.fi/. Suomenkielisestä hyväksytystä Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan samanaikaisesti.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa:

13.6.2022 klo 9:30 (klo 8:30 Ruotsin ja Tanskan aikaa)

Listautumisannin merkintäaika päättyy:

22.6.2022 klo 16:30 (klo 15:30 Ruotsin ja Tanskan aikaa)

Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan:

20.6.2022

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio):

23.6.2022

Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio):

28.6.2022

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio):

30.6.2022

Hyväksytyt neuvonantajat

Yhtiö on nimittänyt Göteborg Corporate Finance AB:n (“GCF”) toimimaan Listautumisannissa Yhtiön taloudellisena neuvonantajana (”Taloudellinen neuvonantaja”). Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy.

Tärkeää tietoa

Listautumisanti ja tämän tiedotteen sisältämä informaatio ole kohdistettu henkilöille, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa Listautumisantiin osallistuminen olisi lainvastaista. Listautumisannin Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Listautumisannin Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Listautumisannin Osakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia.

Täydelliset ehdot ja ohjeet aiotulle Listautumisannille tulevat olemaan saatavilla Medicortexin Listautumisannin yhteydessä laatimassa Esitteessä. Mikäli Yhtiö päättää toteuttaa Listautumisannin suunnitellusti, Finanssivalvonnan hyväksymä Esite julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://sijoittajat.medicortex.fi/. Suomenkielisestä hyväksytystä Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan samanaikaisesti. Finanssivalvonnan Esitteen hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota Esite koskee.

Listautumisannin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Tärkeimmät riskitekijät on kuvattu Esitteessä.

Ennen sijoituspäätöstä mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti koko Esitteeseen. Sijoittajien tulisi harkintansa mukaan konsultoida neuvonantajia ennen Listautumisannin Osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien pitää tehdä itsenäinen arvio Listautumisannin Osakkeiden merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä.

Tässä tiedotteessa ja Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämäärän tilanteen mukaisesti. Esitteen toimittaminen tai tähän liittyvä tarjoaminen, myynti tai jakelu ei tarkoita sitä, että kaikki Esitteessä esitetyt tiedot olisivat paikkansapitäviä tulevaisuudessa, ja ettei Yhtiön liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan Esitteen päivämäärästä lähtien.

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen jakelulle ja Listautumisannin Osakkeiden yleisölle tarjoamiseen. Listautumisannin Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa maissa, joissa tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai Taloudellinen neuvonantaja eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Esitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai julkistusmateriaalin) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa pitäminen tai jakelu voi ilman edellä mainittuja toimia johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen.

Listautumisannin Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä Esitettä tai Listautumisannin Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa nämä rikkoisivat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö tai Taloudellinen neuvonantaja eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimenpiteitä Listautumisannin Osakkeiden yleisölle tarjoamisen sallimiseksi Suomen, Ruotsin tai Tanskan ulkopuolella. Listautumisannin Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota sijoittajille Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa kokeneille sijoittajille tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu.

Listautumisannin Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Listautumisannin Osakkeita ei saa, tietyin poikkeuksin, tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa Esitteen jakelua. Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Listautumisannin Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Listautumisannin Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisessa maassa.

Yhtiö taikka Taloudellinen neuvonantaja ei ota oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Listautumisannin Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia.

Sijoittajien ei tule pitää tämän tiedotteen sisältämiä tietoja eikä Esitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajien puoleen Listautumisantiin liittyvissä oikeudellisissa, sijoituksellisissa tai verotuksellisissa kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Eräät tässä tiedotteessa esitetyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia. Ne perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin, ja siten ne voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavutukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa Yhtiön strategian toteutumiseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, yleinen talous- ja markkinatilanne sekä muut Esitteessä kuvatut riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Medicortex Finland Oyj
Medicortex Finland Oyj
Itäinen Pitkäkatu 4 B
20520 TURKU

http://www.medicortex.fi

Medicortex Finland Oyj kehittää uusiin biomerkkiaineisiin perustuvaa testiä tapaturmaisen aivovamman ja aivotärähdyksen diagnosointiin. Yhtiö on tunnistanut aivovamman biomerkkiaineita virtsasta ja syljestä, ja kehittää helppokäyttöisiä diagnostisia menetelmiä niiden havaitsemiseen. Yhtiön toisena tavoitteena on kehittää uusia kemiallisia yhdisteitä, mahdollisia lääkemolekyylejä, aivovamman etenemisen eli sekundaarivaurion pysäyttämiseen. Yhtiön perusti vuonna 2014 israelilainen neurobiologi Adrian Harel (FT, MBA), ja yhtiö toimii Turussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Medicortex Finland Oyj

Turun kaupunki myönsi Medicortexille TKI-setelin15.6.2023 13:21:40 EEST | Tiedote

Medicortex Finland Oyj, turkulainen aivovammojen diagnostiikkaan ja lääkekehitykseen erikoistunut yritys, on saanut 5000 euron arvoisen TKI (tutkimus, kehitys- ja innovaatio-osaaminen) -setelin Turun kaupungilta. Seteli käytetään Turun yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävän tutkimushankkeen edistämiseen. Hankkeen tarkoituksena on tutkia sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta keskushermostoon koe-eläinmallissa.

Medicortexin kevään 2023 osakeanti päättynyt – yhtiö kiitollinen yleisön mielenkiinnosta30.5.2023 10:45:00 EEST | Tiedote

Medicortex Finland Oyj, tapaturmaisen aivovamman diagnostiikkaa ja hoitoa kehittävä turkulainen bioteknologiayhtiö, on saanut päätökseen osakeantikampanjan toisen kierroksen. Kampanjan aikana, joka sijoittui 2023 vuoden ensimmäiselle puolikkaalle, yritys keräsi yli 110 000 euroa. Saadut varat käytetään uusien hankkeiden aktivoimiseen yhtiön ensisijaisen tuotekehitysprojektin rinnalla.

Medicortex concluding the fundraising round of spring 2023 – company grateful for the public interest30.5.2023 10:45:00 EEST | Press release

Medicortex Finland Plc, a biopharmaceutical company focusing on the development of diagnostics for mild traumatic brain injury (TBI), and drug development for the same indication, announces completion of a second round of the fundraising campaign. In the two funding rounds that took place in the first half of 2023, the company has raised more than 110,000 euros. The funds raised will be used to activate research projects in parallel to company’s main product development program.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye