Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Jaa

LEHDISTÖTIEDOTE NORDIC LIGHTS GROUP OY 14.6.2022 KLO 8:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic Lights Group Oy (”Nordic Lights” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North -listautuminen”). Nordic Lights on globaali korkealaatuisten valaisinratkaisujen premium-toimittaja raskaisiin työkoneisiin.

Suunnitellun Listautumisannin ja First North -listautumisen tavoitteena on edistää Nordic Lightsin kasvustrategian toteuttamista ja lisätä Nordic Lightsin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. First North -listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Yhtiön osakkeiden likividiteettiä. First North -listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista (”Osakeanti”), jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä (”Osakemyynti”), jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannissa on tavoitteena kerätä noin 15 miljoonan euron bruttovarat (ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja). Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen osittainen takaisinmaksu, toiminnan vahvistamiseen ja Yhtiön kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat.

Tietyt ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin, mukaan lukien, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Thomas Sandvall, Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“Nordic Lights on saavuttanut luotetun premium-toimittajan aseman maailman tunnettujen työkonevalmistajien keskuudessa ja yhtiöllä on laaja asiakaskunta niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikassakin. Nordic Lights on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja merkittävästi markkinaa nopeammin – keskimäärin 18 % vuodessa viimeisten viiden vuoden aikana, ja vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 52 %. Yhtiö on yksi alansa edelläkävijöistä valaisimia koskevissa innovaatioissa, ja sillä on kaikki valmiudet tavoitella kaksinumeroista orgaanista kasvua ja korkeaa kannattavuutta jatkossakin. Nyt suunniteltu listautuminen ja omistajapohjan laajentaminen tukisivat Nordic Lightsia erinomaisesti sen kasvustrategian toteuttamisessa.”

Tom Nordström, Nordic Lightsin toimitusjohtaja, kommentoi:

”Jo käynnissä olevien hankkeiden kautta näkyvyytemme lähitulevaisuuteen on hyvä ja uskomme markkinan tukevan kasvuamme myös jatkossa. Yleisesti markkinoilla työkoneiden määrän ennakoidaan kasvavan, ja turvallisuusvaatimusten tiukentuessa kasvaa myös valaisimien määrä yksittäisissä työkoneissa. Viime vuonna palkkasimme lähes 100 uutta työntekijää, suurimman osan Suomessa, vastataksemme nopeasti lisääntyneeseen kysyntään. Kasvumatkamme ja pitkän tähtäimen visiomme edellyttävät lisäinvestointeja myyntiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen sekä tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Samalla valmistaudumme myös yritysostoihin.”

Nordic Lights lyhyesti

Nordic Lights on valaisinratkaisujen globaali premium-toimittaja, joka valmistaa työvaloja, ajovaloja ja merkkivaloja maailman tunnetuimmille työkoneiden valmistajille kuten Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Ponsse ja Sandvik. Lisäksi Nordic Lightsilla on asiakkainaan useita keskikokoisia ja pieniä alkuperäislaitteiden valmistajia (OEM) ja jakelijoita. Nordic Lightsilla oli vuonna 2021 yhteensä 475 asiakasta.

Nordic Lightsin valaisimia käytetään työkoneissa pääasiassa viidellä toimialalla: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittely. Yhtiöllä on vakiintunut asema sekä OEM-valmistajien keskuudessa että jälkimarkkinoilla. Nordic Lightsin tuotteissa käytetään pääasiassa energiatehokasta LED-teknologiaa.

Nordic Lightsin pääkonttori on Pietarsaaressa, jossa sijaitsevat myös yksi Yhtiön neljästä myyntitoimistosta, tuotantolaitos ja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot. Suzhoussa Kiinassa sijaitseva toinen tuotantolaitos, Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat myyntitoimistot sekä myyntiedustajat Brasiliassa ja Vietnamissa tekevät Nordic Lightsin toiminnasta aidosti maailmanlaajuista.

Nordic Lights on yksi toimialan edelläkävijöitä työkoneiden valaisimia koskevissa innovaatioissa, ja sillä on vahvat valmiudet tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja testauksessa asiakkaiden korkeiden vaatimusten täyttämiseksi. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa Nordic Lightsin oma asiantuntemus kattaa kaikki toiminnan keskeiset osa-alueet, kuten projektinhallinnan, neuvonnan, suunnittelun, testauksen, volyymituotannon ja vaatimustenmukaisuuden hallinnan.

Nordic Lights uskoo, että seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

 • MARKKINA-ASEMA: Vahva ja vakaa markkina-asema työkoneiden liiketoimintakriittisiin valaisinratkaisuihin erikoistuneena globaalina toimittajana.
 • LAAJA ASIAKASKANTA: Toistuvia tilauksia useilta eri segmenteillä toimivilta OEM-valmistajilta ja merkittävät mahdollisuudet jälkimarkkinoilla.
 • GLOBAALI TOIMINTA: Kyky palvella asiakkaita maailmanlaajuisesti.
 • VAHVA BRÄNDI: Asema premium-toimittajana ja pitkäaikaisena kumppanina.
 • TEKNOLOGIA: Vahva osaaminen tuotteiden ja teknologian kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden kanssa alan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.
 • TUNNUSLUVUT: Vahvaa näyttöä kaksinumeroisesta orgaanisesta kasvusta ja korkeasta kannattavuudesta.
 • KASVUNÄKYMÄT: Useita houkuttelevia kasvumahdollisuuksia nykyisessä ydinliiketoiminnassa, uusilla markkinoilla ja jälkimarkkinoilla sekä osoitettu kyky voittaa uutta liiketoimintaa.

Nordic Lightsin strategiset painopisteet

Nordic Lights pyrkii olemaan työkoneiden korkealaatuisten työ-, ajo- ja merkkivalojen johtava premium-toimittaja sekä OEM-valmistajien keskuudessa että jälkimarkkinoilla.

Nordic Lightsilla on kunnianhimoinen kasvustrategia nykyisillä päämarkkinoillaan. Strategia perustuu Yhtiön aseman vaalimiseen työkoneiden valaisinmarkkinoiden premium-toimittajana kasvattamalla ydinliiketoimintaa, suurentamalla osuutta nykyisten OEM-asiakkaiden ostojen kokonaismäärästä ja tavoittelemalla uusia merkittäviä OEM-asiakkaita. Lisäksi Nordic Lights pyrkii vahvistamaan ajovalojen ja merkkivalojen asemaa tuotevalikoimassaan ja saavuttamaan vahvemman aseman jälkimarkkinoilla. Nykyisillä ydinmarkkinoilla tavoiteltavan kasvun lisäksi Nordic Lights uskoo sillä olevan mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun laajentamalla toimintaansa uusille markkinasegmenteille sekä kasvun vauhdittamiseen yritysostoilla.

Nordic Lightsin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on vahvistanut Nordic Lightsille seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan:

 • Kasvu: Vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia. Kasvua voidaan nopeuttaa valikoiduilla yritysostoilla Nordic Lightsin strategian mukaisesti.
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali yli 18 prosenttia.
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0x. Tavoitetaso voidaan väliaikaisesti ylittää esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.
 • Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoa, joka on vuositasolla määrältään yhteensä 30–40 prosenttia sen raportoidusta tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Nordic Lights ennakoi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti 15–25 prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Nordic Lightsin taloudellisia tunnuslukuja

Nordic Lightsilla on vahvaa historiallista näyttöä kaksinumeroisesta, merkittävästi markkinaa nopeammasta orgaanisesta kasvusta ja korkeasta kannattavuudesta. 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella Nordic Lightsin liikevaihto oli 66,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 8,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon merkittävä 51,9 prosentin kasvu vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020 johtui pääasiassa merkittävästä myyntivolyymin kasvusta. Nordic Lights kasvatti osuuttaan asiakkaiden kokonaisostoista ja sai uusia merkittäviä asiakkaita, minkä lisäksi kohdemarkkinat kehittyivät suotuisasti. Nordic Lightsilla oli merkittävää uutta liiketoimintaa, jonka osalta tuotanto oli ylösajovaiheessa vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 kaikilla loppukäyttäjäsegmenteillä, mutta erityisesti maanrakennuksessa ja maataloudessa. Liikevaihto kasvoi myös kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi 60,0 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen kvartaaliin, ja keskimäärin 18,2 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2021. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla liikevoittomarginaali oli 11,2 prosenttia ja oikaistu EBITA-marginaali oli 15,3 prosenttia, kun taas vuosina 2019–2021 oikaistu EBITA-marginaali oli keskimäärin 13,9 prosenttia. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin keskeisiä tunnuslukuja:

 

31.3. päättynyt kolmen kuukauden jakso

31.12. päättynyt vuosi

 

2022

2021

2021

2020

2019

(tuhatta euroa)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

Liikevaihto ja kannattavuus

 

 

 

Liikevaihto

22 195

13 872

66 337 (1

43 665 (1

44 578 (1

Liikevaihdon kasvu (%)(2

60,0

-

51,9

-2,0

3,4

Bruttokate(2

6 958

5 040

21 374

16 834

16 240

Bruttokatemarginaali (%)(2

31,3

36,3

32,2

38,6

36,4

Käyttökate (EBITDA)(2

3 804

2 750

9 996

8 562

6 837

Käyttökatemarginaali (%)(2

17,1

19,8

15,1

19,6

15,3

Oikaistu käyttökate(2, (3

3 919

2 753

10 555

8 562

6 837

Oikaistu käyttökatemarginaali (%)(2, (3

17,7

19,8

15,9

19,6

15,3

EBITA(2

3 289

2 400

8 378

6 959

5 452

EBITA-marginaali (%)(2

14,8

17,3

12,6

15,9

12,2

Oikaistu EBITA(2, (3

3 404

2 403

8 937

6 959

5 452

Oikaistu EBITA-marginaali (%)(2, (3

15,3

17,3

13,5

15,9

12,2

Liikevoitto

2 481

1 639

5 320 (1

3 909 (1

2 401 (1

Liikevoittomarginaali (%)(2

11,2

11,8

8,0

9,0

5,4

Oikaistu liikevoitto(2, (3

2 596

1 642

5 878

3 909

2 401

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)(2, (3

11,7

11,8

8,9

9,0

5,4

           

Sijoitetun pääoman tuotto (%)(2

14,2

-

12,4

8,6

4,9

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%)(2, (3

46,3

-

44,2

35,8

25,9

           

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot(2

672

557

2 332

2 149

2 064

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta (%)(2

3,0

4,0

3,5

4,9

4,6

 

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

722

611

3 645 (1

1 639 (1

3 665 (1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta (%)(2

3,3

4,4

5,5

3,8

8,2

 

 

 

 

 

 

Tase ja maksuvalmius

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma(2

44 414

44 418

44 581

43 411

47 373

Oikaistu sijoitettu pääoma(2, (3

22 060

20 839

21 419

19 006

19 917

Nettovelka(2

24 861

27 459

26 589

27 115

30 869

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku) (2

2,1

-

2,5

3,2

4,5

Omavaraisuusaste (%)(2

29,8

25,1

28,2

25,1

26,4

Velkaantumisaste (%)(2

127

162

148

166

187

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö

 

 

 

 

 

Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä

293

203

237

185

194

Konsernin henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä

301

208

275

190

181

1)Tilintarkastettu.

2) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

3) Oikaisut ovat vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka sisältävät jakautumiseen liittyviä kuluja ja listautumisprosessiin liittyviä kuluja.

Luvut tilikausilta 2021, 2020 ja 2019 sekä vuoden 2021 ensimmäiseltä kvartaalilta perustuvat Yhtiöstä laadittuihin carve-out-lukuihin, sillä Yhtiö syntyi jakautumisella syyskuussa 2021.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä Osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että myyvien osakkeenomistajien, mukaan lukien suurimman osakkeenomistajan Sponsor Fund IV Ky:n, Osakemyynneistä. Yhtiön, myyvien osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen ja Nordic Lightsin johdon sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Suurimmat osakkeenomistajat Sponsor Fund IV Ky, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Purmo Autic Oy Ab jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi Listautumisannin jälkeen.

Ankkurisijoittajat (Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake ja Oy Julius Tallberg Ab) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Thomas Sandvall, Göran Carlson, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog. Hallitusta on tarkoitus vahvistaa Listautumisannin yhteydessä uudella jäsenellä.

Neuvonantajat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä, ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Nordic Lightsin oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Miltton toimii Nordic Lightsin viestinnällisenä neuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Oaklins Merasco Oy.

Lehdistötilaisuus

Nordic Lights pitää lehdistötilaisuuden tänään, 14. kesäkuuta 2022 kello 10.00 Suomen aikaa osoitteessa https://nordiclights.videosync.fi/pressitilaisuus. Tilaisuus pidetään suomeksi.

Lisätietoja antaa

Lisätietoa suunnitellusta listautumisesta on saatavilla osoitteesta https://investors.nordiclights.com.

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oy

Puh. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

Thomas Sandvall, hallituksen puheenjohtaja, Nordic Lights Group Oy

Puh. +358 443 377 664

thomas.sandvall@sponsor.fi

Tietoa Sponsor Capitalista

Sponsor Capital on suomalainen vuonna 1997 perustettu pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Sponsor Capitalin sijoituskohteet ovat suomalaisia yhtiöitä, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Perustamisestaan lähtien Sponsor Capitalin rahastoihin on sijoitettu lähes 800 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Sponsor Capital hallinnoi aktiivisesti yhteensä 402 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja. Toimintansa aikana Sponsor Capital on sijoittanut 37 suomalaiseen yritykseen. Sponsor Capital toimii vastuullisesti, pitkäjänteisesti, tulosorientoituneesti ja aina uskoen yrittäjähengen tärkeyteen.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle Listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan kokeneille sijoittajille siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia ”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat lisäksi (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman omaavia oikeushenkilöitä (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat Tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien Tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien Tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien.

Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Järjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja kuten ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi”, sekä muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista koskevien määräysten ja ohjeiden 7/2018 lukuun 4, sekä muihin paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Tietoja julkaisijasta

Nordic Lights Group Oyj
Nordic Lights Group Oyj
Bennäsvägen/Pännäistentie 155
68600 Jakobstad/Pietarsaari

https://www.nordiclights.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights julkistaa tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen 16. helmikuuta 202314.2.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Nordic Lights Group Oyj Lehdistötiedote 14.2.2023 klo 12.00 Nordic Lights julkistaa tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen 16. helmikuuta 2023 Nordic Lights Group Oy julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuoden 2022 tammi-joulukuulta 16. helmikuuta arviolta klo 9.00 (EET). Tilinpäätöstiedote on julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nordiclights.com . Webcast Tilinpäätöstiedotteen webcast pidetään 16. helmikuuta 2023 klo 11.00 (EET). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://nordiclights.videosync.fi/h2-2022 Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nordiclights.com Lisätietoja antaa Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj Puh. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com Nordic Lights lyhyesti Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työ

Nordic Lights to publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 202314.2.2023 12:00:00 EET | Press release

Nordic Lights Group Oyj Press release 14 February at 12:00 a.m. EET Nordic Lights to publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 2023 Nordic Lights Group Corporation will publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 2023 at approximately 9:00 a.m. (EET). The report will be available on the company’s website www.nordiclights.com after publication. Webcast A live broadcast on the H2 and full year 2022 results will be held on 16 February 2023 at 11:00 a.m. (EET). It will be held in English and can be followed at: https://nordiclights.videosync.fi/h2-2022 Presentation materials will be available at www.nordiclights.com Further enquiries Tom Nordström, CEO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, CFO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com About Nordic Lights Nordic Lights, based in Pietarsaari, Finl

Nordic Lights expands its offering in driving lights - A New Headlight for Safer Machine Driving24.10.2022 13:30:00 EEST | News

Nordic Lights Group Oyj Press release 24 October 2022 at 13:30 p.m EEST Nordic Lights, a global premium supplier of high-quality lighting solutions for heavy duty equipment, is launching a new generation LED combination headlight that allows the machine to be operated and driven safely on the road without the need for separate work lights. Nordic Lights' new Sculptor 2 LED combination headlight is designed for heavy-duty machinery where lighting is needed at close range. It illuminates the front and sides of the machine where it is typically difficult to see. "The new headlight can illuminate the area around the front tires and bucket of a wheel loader, for example. The low beam remains active even when the high beam is used, keeping the front of the machine fully illuminated," says Jyrki Mikkola, R&D Director at Nordic Lights. The new headlight can be combined with all well-known brands of machinery and existing light set-ups. It includes a daytime running light feature that contribut

Nordic Lights vahvistaa tarjoamaansa ajovaloissa – uudella ajovalolla entistä turvallisempaa työkoneajoa24.10.2022 13:30:00 EEST | Uutinen

Nordic Lights Group Oyj Lehdistötiedote 24.10.2022 klo 13.30 Raskaiden työkoneiden valaisinratkaisujen premium-toimittaja Nordic Lights tuo markkinoille uuden sukupolven ajovalomallin, jonka avulla konetta voidaan käyttää ja kuljettaa turvallisesti tieliikenteessä ilman erillisten työvalojen käytön tarvetta. Nordic Lightsin uusi yhdistelmäajovalo Sculptor 2 on tarkoitettu raskaisiin työkoneisiin, joissa valaistusta tarvitaan koneen lähietäisyydellä. Se valaisee koneen eteen ja sivuille, jonne tyypillisesti on vaikea nähdä. ”Uusi ajovalo pystyy valaisemaan esimerkiksi pyöräkuormaajan eturenkaiden ja kauhan ympäristön. Lähivalot pysyvät päällä myös kaukovaloja käytettäessä, jolloin koneen etuosa on edelleen hyvin valaistu”, sanoo tuotekehitysjohtaja Jyrki Mikkola Nordic Lightsilta. Uusi ajovalo on liitettävissä kaikkiin tunnettuihin työkonemerkkeihin ja olemassa oleviin valoratkaisuihin. Siinä on mukana päivävalo-ominaisuus, joka osaltaan parantaa työkoneen käytön turvallisuutta: sen ans

Nordic Lights to publish its Half-year Financial Report for January–June 2022 on 16 August 20229.8.2022 16:00:00 EEST | Press release

Nordic Lights Group Oyj Press release 9 August at 16:00 p.m. EEST Nordic Lights to publish its Half-year Financial Report for January-June 2022 on 16 August 2022 Nordic Lights Group Corporation will publish its Half-year Financial Report for January-June 2022 on 16 August 2022 at approximately 9:00 a.m. (EEST). The Half-year Financial Report will be available on the company’s website www.nordiclights.com after publication. Webcast A webcast on the second quarter results will be held on 16 August 2022 at 11:00 a.m. (EEST). It will be held in English and can be followed at: https://nordiclights.videosync.fi/h1-2022 Presentation materials will be available at www.nordiclights.com Further enquiries Tom Nordström, CEO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, CFO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com Certified Adviser: Oaklins Merasco Ltd Tel. +358 9 612 9670 About Nordic

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye