Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan

Jaa

LEHDISTÖTIEDOTE NORDIC LIGHTS GROUP OYJ 27.6.2022 KLO 13:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic Lights Group Oyj (”Nordic Lights” tai ”Yhtiö”) julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan (”Merkintähinta”). Yhtiö tiedotti 14.6.2022 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North -listautuminen”). Nordic Lights on globaali korkealaatuisten valaisinratkaisujen premium-toimittaja raskaisiin työkoneisiin.

Listautumisanti lyhyesti

 • Listautumisannin Merkintähinta on 5,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä). Merkintähinta on Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta (eli 4,52 euroa).
 • Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 2 992 455 Uutta Osaketta.
 • Yhtiön markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 105,1 miljoonaa euroa, olettaen että Yhtiö kerää Osakeannilla 15 miljoonan euron bruttovarat.
 • Lisäksi Sponsor Fund IV Ky (”Pääomistaja”), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Elo”) ja eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 988 048 olemassa olevaa Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin (mukaan lukien Henkilöstöannissa tarjottavat Uudet Osakkeet), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 33 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta.
 • Suurimmat osakkeenomistajat Sponsor Fund IV Ky, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Purmo Autic Oy Ab jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi Listautumisannin jälkeen. Jos Listautumisanti toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, Pääomistaja omistaa noin 35 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen (olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä) käytetään kokonaisuudessaan ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta).
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”).
 • Pääomistajan ja Elon odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (”SEB”) käytettävissä vakauttamisjärjestäjänä Järjestäjien puolesta, ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market ‑markkinapaikalla enintään 897 075 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”).
 • Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy Julius Tallberg Ab, Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (”Ankkurisijoittajat”) ovat Listautumisantiin liittyen antaneet merkintäsitoumukset, joilla nämä ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on (ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka Merkintähinnalla vastaavat yhteensä seuraavia summia: Swedbank Robur Fonder 5,5 miljoonaa euroa; Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,7 miljoonaa euroa; Thomasset Oy 2,5 miljoonaa euroa; S-Pankki Fenno Osake 1,8 miljoonaa euroa; Oy Julius Tallberg Ab 0,5 miljoonaa euroa; Danske Invest Suomi Osake -rahasto 3,0 miljoonaa euroa; ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 2,0 miljoonaa euroa.
 • Yhtiön, Myyjien, Yhtiön hallituksen ja Nordic Lightsin johdon sekä Henkilöstöantiin osallistuvien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00, ellei merkintäaikoja keskeytetä tai pidennetä. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 5.7.2022 kello 11.00, ellei merkintäaikoja keskeytetä tai pidennetä.
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat voidaan keskeyttää aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00 ja Instituutioannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.7.2022 kello 16.00.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market ‑markkinapaikalla arviolta 6.7.2022.

Thomas Sandvall, Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“Olemme ylpeitä ja tyytyväisiä siitä, että useat johtavat kotimaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat näkevät Nordic Lightsin vahvuudet ja potentiaalin erittäin houkuttelevana ja ovat lähteneet mukaan ankkurisijoittajiksi Nordic Lightsin listautumisannissa, ja toivotamme nyt lämpimästi mukaan myös yksityissijoittajat.”

Tom Nordström, Nordic Lightsin toimitusjohtaja, kommentoi:

”Uskomme, että Nordic Lightsin yli 30 vuoden aikana rakennettu laaja globaali asiakaskunta lisää sijoittajien luottamusta yhtiön kykyyn navigoida epävarmojenkin talouden syklien halki. Vahva läsnäolomme useilla mantereilla ja eri toimialoilla luo resilienssiä sekä antaa meille hyvän pohjan jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista.”

Listautumisannin tausta, syyt ja hankittavien varojen käyttö

Listautumisannin ja First North -listautumisen tavoitteena on edistää Nordic Lightsin kasvustrategian toteuttamista ja lisätä Nordic Lightsin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. First North -listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. First North -listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Osakeannissa on tavoitteena kerätä noin 15 miljoonan euron bruttovarat (ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja). Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen osittainen takaisinmaksu, toiminnan vahvistamiseen ja Yhtiön kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat.

Esite

Yhtiö on tänään jättänyt esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 27.6.2022. Esite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat saatavilla viimeistään 28.6.2022 ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/listautuminen.

Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös on saatavilla viimeistään 28.6.2022 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/en/ipo.

Neuvonantajat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä, ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Nordic Lightsin oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Miltton toimii Nordic Lightsin viestinnällisenä neuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Oaklins Merasco Oy.

Yhtiöesittely

Nordic Lights järjestää virtuaalisen yhtiöesittelyn 28.6.2022 kello 18.00 Suomen aikaa osoitteessa https://investors.nordiclights.com. Tilaisuus pidetään suomeksi.

Lisätietoja antaa

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Puh. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

Thomas Sandvall, hallituksen puheenjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Puh. +358 443 377 664

thomas.sandvall@sponsor.fi

Nordic Lights lyhyesti

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle Listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan kokeneille sijoittajille siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia ”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat lisäksi (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman omaavia oikeushenkilöitä (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat Tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien Tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien Tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien.

Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Järjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja kuten ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi”, sekä muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet vuorostaan perustuvat toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista koskevien määräysten ja ohjeiden 7/2018 lukuun 4, sekä muihin paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Tietoja julkaisijasta

Nordic Lights Group Oyj
Nordic Lights Group Oyj
Bennäsvägen/Pännäistentie 155
68600 Jakobstad/Pietarsaari

https://www.nordiclights.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights julkistaa tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen 16. helmikuuta 202314.2.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Nordic Lights Group Oyj Lehdistötiedote 14.2.2023 klo 12.00 Nordic Lights julkistaa tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen 16. helmikuuta 2023 Nordic Lights Group Oy julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuoden 2022 tammi-joulukuulta 16. helmikuuta arviolta klo 9.00 (EET). Tilinpäätöstiedote on julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nordiclights.com . Webcast Tilinpäätöstiedotteen webcast pidetään 16. helmikuuta 2023 klo 11.00 (EET). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://nordiclights.videosync.fi/h2-2022 Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nordiclights.com Lisätietoja antaa Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj Puh. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com Nordic Lights lyhyesti Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työ

Nordic Lights to publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 202314.2.2023 12:00:00 EET | Press release

Nordic Lights Group Oyj Press release 14 February at 12:00 a.m. EET Nordic Lights to publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 2023 Nordic Lights Group Corporation will publish its Financial Statements Release for January-December 2022 on 16 February 2023 at approximately 9:00 a.m. (EET). The report will be available on the company’s website www.nordiclights.com after publication. Webcast A live broadcast on the H2 and full year 2022 results will be held on 16 February 2023 at 11:00 a.m. (EET). It will be held in English and can be followed at: https://nordiclights.videosync.fi/h2-2022 Presentation materials will be available at www.nordiclights.com Further enquiries Tom Nordström, CEO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, CFO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com About Nordic Lights Nordic Lights, based in Pietarsaari, Finl

Nordic Lights expands its offering in driving lights - A New Headlight for Safer Machine Driving24.10.2022 13:30:00 EEST | News

Nordic Lights Group Oyj Press release 24 October 2022 at 13:30 p.m EEST Nordic Lights, a global premium supplier of high-quality lighting solutions for heavy duty equipment, is launching a new generation LED combination headlight that allows the machine to be operated and driven safely on the road without the need for separate work lights. Nordic Lights' new Sculptor 2 LED combination headlight is designed for heavy-duty machinery where lighting is needed at close range. It illuminates the front and sides of the machine where it is typically difficult to see. "The new headlight can illuminate the area around the front tires and bucket of a wheel loader, for example. The low beam remains active even when the high beam is used, keeping the front of the machine fully illuminated," says Jyrki Mikkola, R&D Director at Nordic Lights. The new headlight can be combined with all well-known brands of machinery and existing light set-ups. It includes a daytime running light feature that contribut

Nordic Lights vahvistaa tarjoamaansa ajovaloissa – uudella ajovalolla entistä turvallisempaa työkoneajoa24.10.2022 13:30:00 EEST | Uutinen

Nordic Lights Group Oyj Lehdistötiedote 24.10.2022 klo 13.30 Raskaiden työkoneiden valaisinratkaisujen premium-toimittaja Nordic Lights tuo markkinoille uuden sukupolven ajovalomallin, jonka avulla konetta voidaan käyttää ja kuljettaa turvallisesti tieliikenteessä ilman erillisten työvalojen käytön tarvetta. Nordic Lightsin uusi yhdistelmäajovalo Sculptor 2 on tarkoitettu raskaisiin työkoneisiin, joissa valaistusta tarvitaan koneen lähietäisyydellä. Se valaisee koneen eteen ja sivuille, jonne tyypillisesti on vaikea nähdä. ”Uusi ajovalo pystyy valaisemaan esimerkiksi pyöräkuormaajan eturenkaiden ja kauhan ympäristön. Lähivalot pysyvät päällä myös kaukovaloja käytettäessä, jolloin koneen etuosa on edelleen hyvin valaistu”, sanoo tuotekehitysjohtaja Jyrki Mikkola Nordic Lightsilta. Uusi ajovalo on liitettävissä kaikkiin tunnettuihin työkonemerkkeihin ja olemassa oleviin valoratkaisuihin. Siinä on mukana päivävalo-ominaisuus, joka osaltaan parantaa työkoneen käytön turvallisuutta: sen ans

Nordic Lights to publish its Half-year Financial Report for January–June 2022 on 16 August 20229.8.2022 16:00:00 EEST | Press release

Nordic Lights Group Oyj Press release 9 August at 16:00 p.m. EEST Nordic Lights to publish its Half-year Financial Report for January-June 2022 on 16 August 2022 Nordic Lights Group Corporation will publish its Half-year Financial Report for January-June 2022 on 16 August 2022 at approximately 9:00 a.m. (EEST). The Half-year Financial Report will be available on the company’s website www.nordiclights.com after publication. Webcast A webcast on the second quarter results will be held on 16 August 2022 at 11:00 a.m. (EEST). It will be held in English and can be followed at: https://nordiclights.videosync.fi/h1-2022 Presentation materials will be available at www.nordiclights.com Further enquiries Tom Nordström, CEO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 400 909005 tom.nordstrom@nordiclights.com Ann-Louise Brännback, CFO, Nordic Lights Group Corporation Tel. +358 40 190 1165 ann-louise.brannback@nordiclights.com Certified Adviser: Oaklins Merasco Ltd Tel. +358 9 612 9670 About Nordic

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye