Etelä-Savon ELY-keskus

Maataloustukien peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa

Jaa
Etelä-Savossa aloitettiin maatiloilla paikan päällä tehtävät peltotukien valvonnat juhannuksen jälkeen.
Paalit pellolla. Vuonna 2021 Etelä-Savossa maksettiin viljelijätukia 51,9 milj. euroa 2173 tilalle. Kuva: Ritva Vaittinen.
Paalit pellolla. Vuonna 2021 Etelä-Savossa maksettiin viljelijätukia 51,9 milj. euroa 2173 tilalle. Kuva: Ritva Vaittinen.

- Aikaa eläin- ja peltovalvontojen tekemiseen on marraskuun puoliväliin, jonka jälkeen aloitetaan tukien maksaminen ennakoita lukuun ottamatta. Valvonnat pystytään hoitamaan normaaliajassa, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ritva Vaittinen.

Valvontojen tarkoituksena on varmistaa, että maksetun tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset täyttyvät tilalla. Tukea hakevia tiloja Etelä-Savossa on 2106 kappaletta. Tilojen lukumäärä on vähentynyt noin 3 % edellisestä vuodesta.

Ensi vuonna EU:n uuden ohjelmakauden ( CAP-27) myötä sekä viljelijätuet että niiden valvonta tulevat muuttumaan olennaisesti. Tukihaussa ja valvonnoissa otetaan käyttöön monitorointi, eli kaikkien tukihakijoiden viljelykasvien pinta-aloja ja viljelyä seurataan satelliittikuvien ja tietojärjestelmien avulla pitkin kasvukautta. 

Peltovalvonta tehdään reilulla kolmelle prosentille tukea hakeneista tiloista

Koko tilaa koskeva peltovalvonta tehdään noin 80 tilalle, eli kolmelle prosentille peltotukia hakeneista tiloista. Valvonnassa on tavallisesti viisi prosenttia tiloista, mutta osuus on nyt pienempi EU:n komission asetusmuutosten takia. Muutos johtuu koronapandemiasta. Myös kahtena edellisenä vuonna oli alennettu velvoite. Ruokavirasto valitsee maatiloja valvontaan sekä satunnaisesti että painottaen. Lisäksi ELY-keskus tekee kotieläintuotantoon liittyviä valvontoja myös alennetun kolmen prosentin velvoitteen mukaisesti noin 30 tilalla. Vuonna 2021 erilaisiin maataloustukiin ja kasvintarkastuksiin liittyen tehtiin kaikkiaan noin 250 tilakäyntiä. Vuonna 2022 tilakäyntien kokonaismäärä tullee olemaan noin 300 kappaletta.

Peltovalvontakäynnillä tarkastetaan pinta-aloja ja asiakirjoja

Kesän peltovalvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit sekä niiden pinta-alat ja tarkastaa, että tilalla on noudatettu tukiehtoja. Tukiehtojen noudattamista tarkastetaan myös asiakirjoista, joista tarkastetaan tilakäynnillä muun muassa lohkojen hallintaan liittyvät vuokrasopimukset sekä vuoden 2022 viljelysuunnitelma. Osa asiakirjoista kuten viljelymuistiinpanot ja viljavuustutkimukset tarkastetaan myöhemmin toimistotyönä ELY-keskuksessa. Peltovalvoja tarkastaa maastossa muun muassa vesistöjen varrella olevia suojakaistoja ja mittaa pinta-aloja.

Nurmilohkojen kasvustosta huolehdittava 

Aikaisempien vuosien tarkastusten pohjalta suositellaan tuenhakijoita huolehtimaan erityisesti nurmilohkojen kasvuston kunnosta, uusimisesta ja hoidosta. Nurmien niitto riittävän aikaisin rikkakasvuston torjumiseksi on yleisin hoitokeino. Mikäli kyseessä on jo pitemmän aikaa uusimatta olevat nurmet, niin silloin kaikenlainen rikkakasvusto tai luonnonheinät valtaavat kasvuston ja se ei ole enää tukiehtojen mukaista viljelyä ja tarkastuksessa siitä määrätään seuraamuksia.

- Näitä seuraamuksia on Etelä-Savossa jouduttu määrittelemään suhteellisen paljon, koska nurmiviljely on täällä yleistä, Ritva Vaittinen kertoo.

Tilapäisesti viljelemättömän alan tulkinta on komission tarkastuksen seurauksena tiukentunut ja sitä myöten yli kaksi vuotta ilman erityistä perustetta viljelemättä oleva ala tulkitaan pysyvästi viljelemättömäksi, ja se menettää samalla mahdollisen korvauskelpoisuutensa.

Koronan vaikutus valvontaan

Etelä-Savon ELY-keskuksen tarkastajat ilmoittavat kaikista valvontakäynneistä ennakkoon. Eläintukien valvonnoista voidaan ilmoittaa enintään 48 tuntia ja peltovalvonnoista enintään 14 vuorokautta ennen tarkastusta. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla. Jos tuenhakijaa ei tavoiteta soittamalla, tarkastuksesta ilmoitetaan tekstiviestillä.

Koska koronatilanne on jo helpottunut, tarkastuksissa palataan normaaleihin menettelyihin. Tuenhakija voi osallistua tarkastukseen normaalisti, mikäli haluaa. Joidenkin tukiehtojen tarkastaminen edellyttää käyntiä tilakeskuksessa tai sen läheisyydessä, kuten lantalassa tai kasvinsuojeluaineiden ja rehujen varastointitilassa.

Ensi vuonna viljelijätuet ja valvonta muuttuvat

EU:n uuden ohjelmakauden ( CAP-27) myötä sekä viljelijätuet että niiden valvonta tulevat muuttumaan olennaisesti. Tukihaussa ja valvonnoissa otetaan käyttöön monitorointi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tukihakijoiden viljelykasvien pinta-aloja ja viljelyä seurataan satelliittikuvien ja tietojärjestelmien avulla pitkin kasvukautta. Valvonnassa käytetään apuna myös paikkaan sidottuja valokuvia, joita viljelijä lähettää epäselvistä lohkoista. Monitorointi mahdollistaa sen, että viljelijä saa pitkin kesää tiedon peltojen viljelystä ja mahdollisista virheistä sekä muistutuksia tukiehdoista. Täten hän voi vielä korjata virheitä tai perua tukia, jotta välttyisi tukiseuraamuksilta.

Monitoroinnilla ei kuitenkaan pystytä kaikkia tukiehtoja valvomaan, joten paikan päällä tehtäviä tarkastuksia maatiloilla tultaneen jonkin verran myös tekemään.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Paalit pellolla. Vuonna 2021 Etelä-Savossa maksettiin viljelijätukia 51,9 milj. euroa 2173 tilalle. Kuva: Ritva Vaittinen.
Paalit pellolla. Vuonna 2021 Etelä-Savossa maksettiin viljelijätukia 51,9 milj. euroa 2173 tilalle. Kuva: Ritva Vaittinen.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Rahaa tarjolla maaseudun kylien laajakaistaverkkojen rakentamiseen - laajakaistainvestointien ja muiden kehittämishankkeiden syksyn rahoitushaku on auki27.9.2023 08:01:20 EEST | Tiedote

Kehittämishankkeiden syksyn rahoitushaku on auennut Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Kehittämishankkeilla luodaan mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle sekä vahvistetaan yhteisöjen toimintaa. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi kyläyhteisön laajakaistahankkeeseen. EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.

ELY-keskus myönsi touko-elokuussa noin 25 miljoonaa euroa avustusta itäsuomalaisille yrityksille ja 17 miljoonaa euroa työllistymiseen ja osaamiseen21.9.2023 08:10:09 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi touko-elokuun aikana lähes 25 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta 53 itäsuomalaisen yrityksen hankkeeseen, joilla yritykset kehittävät kilpailukykyään sekä hakevat kasvua. Myönnetty rahoitus on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitusta. Elokuun loppuun mennessä tänä vuonna yrityksille myönnetty avustusmäärä on jo lähes 45 miljoonaa euroa. Kesän aikana rahoitusta on myönnetty Itä-Suomessa osaamista ja työllisyyttä lisääville yleisille kehittämishankkeille noin 17 miljoonaa euroa.

Understöd kan sökas för förbättrande av vattentjänsternas funktionssäkerhet och cybersäkerhet20.9.2023 15:36:27 EEST | Tiedote

Man kan ansöka om understöd från NTM-centralen i Södra Savolax för att förbättra vattentjänsternas funktionssäkerhet och cybersäkerheten under perioden 2.10–30.11.2023. För att genomföra projekten har jord- och skogsbruksministeriet anvisat NTM-centralen i Södra Savolax ett anslag på 2,5 miljoner euro. Ansökan är riksomfattande och understödet kan sökas av kommuner, samkommuner och bolag som ägs av dessa samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understödet kan inte beviljas privatpersoner.

Avustusta haettavana vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen20.9.2023 15:36:27 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen 02.10–30.11.2023 välisenä aikana. Hankkeiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Etelä-Savon ELY-keskukselle käytettäväksi 2,5 miljoonan euron määrärahan. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme