Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för juli: (landskapen i Österbotten)

Dela
I juli har vattenstånden i åar och insjöar i de österbottniska landskapen legat nära genomsnittsnivån för tidpunkten. Sommaren har varit regnigare än till exempel de två föregående somrarna, varför vattenstånden i insjöarna inte har sjunkit lika mycket som tidigare torra somrar.
Algläget i havsområdet har varit sämre än normalt.
Algläget i havsområdet har varit sämre än normalt.

Uppgifter om vattenstånd och vattenföring, vattendragen

I juli har vattenstånden i åar och insjöar i de österbottniska landskapen legat nära genomsnittsnivån för tidpunkten. Sommaren har varit regnigare än till exempel de två föregående somrarna, varför vattenstånden i insjöarna inte har sjunkit lika mycket som tidigare torra somrar.

I slutet av juli var vattenföringen i Lappo å (Keppo) och Kyro älv (Skatila) nära 10 m3/s, vilket närmar sig den genomsnittliga vattenföringen för tidpunkten. Också i Perho å (Lahnakoski) var man nära genomsnittssituationen med en vattenföring på 4 m3/s. I Närpes å (Allmänningsforsen) steg vattenföringen till följd av lokala regn till drygt 6 m3/s, vilket är dubbelt mer än den genomsnittliga vattenföringen vid tidpunkten, men efter regnet sjönk vattenföringen till den typiska nivån för tidpunkten, 3 m3/s. I Lappfjärds å (Perus) var vattenföringen den typiska för tidpunkten, 3 m3/s.

Vattenytorna i de reglerade naturliga sjöarna och de konstgjorda sjöarna ligger i huvudsak nära genomsnittsnivån för tidpunkten, med några undantag. Exempelvis i slutet av juli låg den konstgjorda sjön Patana på Perho ås avrinningsområde 20 cm och den konstgjorda sjön Hirvijärvi vid Lappo å 15 cm under medeltalet för tidpunkten. Kuortaneenjärvi låg cirka 5 cm över genomsnittsnivån, men även där övergick man i slutet av juli till minimiavtappning, 1,0 m3/s. På Kyro älvs avrinningsområde ligger de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi cirka 5 cm under genomsnittet för tidpunkten. På Esse ås avrinningsområde ligger Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi samtliga några centimeter från de genomsnittliga vattenstånden.

Restaureringsarbetet och byggandet av fiskvägen vid dammen i Jääskänjärvi inleddes i maj och fortsätter. Som en följd av detta kan vattenståndet i Jääskänjärvi variera mer än normalt. Arbetet uppskattas pågå till slutet av augusti. Vattenståndet i sjön ligger dock för tillfället i närheten av genomsnittet för tidpunkten. Restaureringen av dammarna i Kiikku och Renko började också i maj och fortsätter. På grund av arbetet är vattenföringen i Seinäjoki ås gamla fåra ibland större än normalt. Regleringsläget normaliserat efter restaureringen som blir färdig i augusti.

Algblomningen startade i juli när det varma och soliga vädret hade värmt upp vattnet

Ytvattentemperaturer nära 25 grader uppmättes i insjöarna redan i början av juli, men temperaturen sjönk till cirka 20 grader i mitten av juli. I havsområdet är ytvattentemperaturen cirka 20 grader. Det varma vattnet och soliga vädret har gynnat tillväxten av cyanobakterier och algläget i havsområdet är sämre än normalt. Under juli har blågröna alger observerats i havsområdena utanför Larsmo, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa och Kaskö. Omfattande algblomning förekommer på öppna havet i Bottenhavet på den finska sidan. Situationen kan följas i Finlands miljöcentrals tjänst TARKKA. Algläget i insjöarna är normalt i förhållande till tidpunkten. Blågröna alger har observerats bland annat på kontrollplatserna i Karperöfjärden, Evijärvi, Lappajärvi och Ähtärinjärvi. Medborgarobservationer har dessutom rapporterats från flera andra sjöar. Vattenkvaliteten i åarna påverkas av temperaturen och vattenmängderna. Under torra och varma perioder värms vattnet i synnerhet i de mindre åarna upp och minskar, varför vattenkvaliteten försämras och till exempel fiskarnas levnadsförhållanden försämras. Å andra sidan försämrar också våldsamma åskskurar vattenkvaliteten genom att fasta ämnen och näringsämnen sköljs ut i vattnet.

Grundvattnet har sjunkit långsammare tack vare regnen

Grundvattenytorna har fortsatt att sjunka i jämn takt under hela juli. På grund av de rikliga regnen i slutet av månaden har grundvattenytorna dock delvis sjunkit långsammare och ställvis till och med stigit något. I stora förekomster reagerar grundvattenstånden långsammare på lokala förändringar och det syns inga effekterna av nederbörden. Grundvattenytorna förväntas fortsätta sjunka under förhösten.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)


E-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Algläget i havsområdet har varit sämre än normalt.
Algläget i havsområdet har varit sämre än normalt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Metsä Board Oyj:n Kaskisten kartonkitehtaan YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)27.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Metsä Board Oyj suunnittelee Kaskisiin kartonkitehdasta, joka sijoittuu nykyisen kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Lisäksi tarkastellaan nykyiselle jätevesien purkupisteelle kahta vaihtoehtoista purkupistettä joko Tallvarpenin lahdella tai Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum