Vasa Elektriska Ab

Det höga marknadspriset utmanar både elanvändare och energibolag

Dela
I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 126,2 miljoner euro (83,3 M€). Det utmanande energimarknadsläget ledde dock till en lägre rörelsevinstprocent än året innan. Rörelsevinsten var 5,4 procent (9,5 %). Soliditetsgraden sjönk till 49,1 procent (53,6 %). Orsaken till resultatet var framför allt de höga anskaffningskostnaderna för el som hos Vasa Elektriska påskyndar en övergång till nya typer av elprodukter. Elhandeln hade ännu inte under det första halvåret skapat någon vinst.

Omsättningen var klart högre än året innan, vilket främst beror på prishöjningen på elmarknaden. Riskerna i elhandeln är större än tidigare, vilket också har skapat ett tryck på att förnya bolagets verksamhetssätt och produktsortiment.

- Den nya marknadssituationen är inte en övergående fas, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin.

- Som övriga aktörer inom branschen måste vi anpassa vårt produktutbud till en ny marknad. Prisvariationerna är för stora och de kommer för ofta för att vi skulle kunna fortsätta vår affärsverksamhet enligt tidigare modell.

Elanvändarna har redan under en längre period fått inse att elavtal med superlåga priser, något vi blev vana med ett par år sedan, inte längre kan fås.

- Tvärtom, priserna har varit extremt höga. Det är ett problem både för våra kunder och oss. Marknadspriset stiger dessutom fortfarande, när vi går mot slutet av året.

När man som konsument konkurrensutsätter sitt elavtal upptäcker man snabbt att utbudet av elprodukter har krympt. Idag baserar sig prissättningen på en stor del av produkterna på ett varierande marknadspris. Få bolag säljer tidsbestämda avtal med ett fast pris.

- Vår elproduktion har varit en viktig stöttepelare i en besvärlig situation. Den har dock inte räckt till att täcka den prisrisk som ett mycket lågt tillsvidarepris, jämfört med marknadspriset, hos en stor mängd kunder skapar.

Damlin bekräftar att elhandeln har gått på förlust de två första kvartalen.

På eldistributionssidan har man kunnat se betydelsen av investeringarna i elnätet: distributionssäkerheten har varit på en förträfflig nivå.

Risk för elbrist inkommande vinter?

Vasa Elektriskas kundtjänst har under senaste tid fått svara på frågor om eventuell elbrist, något som också har diskuterats i media.

Vasa Elnät har berett sig på eventuell ransonering av el, ifall den landsomfattande situationen och stamnätsbolaget Fingrid så förutsätter. Om det skulle uppstå ett behov att reglera eltillförseln, skulle det genomföras så att avbrotten skulle vara kortvariga för enskilda kunder. Man skulle också undvika avbrott vid samhällskritiska funktioner.

Vasa Elnät påminner att elreglering tas till i ytterst exceptionella situationer.

- Det till trots vill vi uppmana alla elanvändare att se över sin egen elförbrukning, konstaterar Stefan Damlin.

- Marknadspriset påverkas av många faktorer, en av dem är efterfrågan. Om vi alla kan effektivera vårt hems elförbrukning kan det ha en stor inverkan på elräkningen, men samtidigt minskar också risken för elbrist inkommande vinter. Marknadspriset påverkas speciellt av större energieffektivitet under förmiddagar och tidiga kvällar, dvs. när förbrukningstopparna normalt är som högst.  

Koncernen Vaasan Sähkö

1–6/2022

1–6/2021

Omsättning M€

126,2

83,3

Förändring i omsättningen %

51,5

49,1

Rörelsevinst M€

6,8

7,9

Rörelsevinst %

5,4

9,5

Investeringar M€

11,3

10,0

Soliditetsgrad %

49,1

53,6

 

   

Försäljning av el GWh

982

949

Försäljning av fjärrvärme GWh

392

413

Elöverföring GWh

507

528

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2023 utgjorde ca 200 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet17.5.2024 07:01:00 EEST | Tiedote

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig elproduktion. Planen kan kommenteras fram till slutet av maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye