Säteilyturvakeskus (STUK)

Permission to increase the power of Olkiluoto 3

Share
The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has granted authorization to increase the power of the third reactor of the Olkiluoto nuclear power plant (OL3) to more than 60 per cent of its full capacity. STUK approved the application for authorization by Teollisuuden Voima Oyj (TVO) today 6. September 2022.

Once authorized, TVO will gradually increase the power of the reactor from 60% to its full thermal power of 4300 megawatts. During this increase, the plant provider and TVO will ensure that the plant functions as planned also at these power levels. STUK monitors the power increase on site.

According to Essi Vanhanen, Project Manager responsible for regulatory control of OL3 at STUK, the commissioning tests carried thus far and related reports have shown that Finland's newest nuclear plant unit has operated safely and the reactor power can be increased further according to commissioning testing plans.

The commissioning tests were delayed when detached parts of the steam guide plates were found in the turbine reheater in May. After repairs and inspections, TVO submitted a report to STUK, stating that the incident did not compromise nuclear safety and that commissioning of the plant can be safely continued.

When the reactor power was increased after the repair shutdown, TVO and the plant supplier discovered that the plant's operational automation software still needed to be updated. TVO submitted a report on the matter to STUK and after the update, TVO and the plant supplier continued the commissioning as planned.

More detailed information on STUK’s surveillance observations can be found from the “Surveillance news” section of the stuk.fi website.

Keywords

Contacts

Project Manager Essi Vanhanen, tel. +358 9 7598 8242

Links

About Säteilyturvakeskus (STUK)

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Subscribe to releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Subscribe to all the latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK) by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom