Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Du kan förhindra gatudamm med valet av vinterdäck − bättre luftkvalitet med friktionsdäck

Dela
Snart är det aktuellt att byta till vinterdäck. Vi uppmuntrar huvudstadsregionens bilister att fundera över vinterns däckval även ur miljöperspektiv. Enligt forskning minskar friktionsdäck gatudamm och buller. I Helsingfors stads årliga friktionsdäckkampanj deltar även i år Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Esbo, Vanda och miljöministeriet.
Vintertrafik på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa.
Vintertrafik på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa.

Gatudamm är fortfarande ett påtagligt luftkvalitetsproblem

Under de senaste åren har avgasutsläppen från trafiken minskat i och med utvecklingen i fordonsteknik och luftskyddsåtgärder, men gatudammet som trafiken orsakar är fortfarande ett centralt problem för luftkvaliteten. Riktvärdena för inandningsbara partiklar som Världshälsoorganisationen WHO skärpte i slutet av förra året överskreds i stort. Europeiska unionens bindande gränsvärden för gatudamm kommer sannolikt att skärpas under de närmaste åren på basis av WHO:s riktvärden.

Dubbdäck är den huvudsakliga orsaken till gatudamm i städer – rentav hälften av gatudammet kommer från att dubbdäck ruggar upp vägytan. Flest dammiga dagar inträffar under vårens gatudammsäsong, men de förekommer också vid andra tider än under gatudammsäsongen, när gatuytorna är torra. För att bekämpa gatudamm har man i huvudstadsregionen utvecklat rengöringsmetoder för gatudamm, dammbindning och halkbekämpning. Man har nått goda resultat med åtgärderna, men den mest effektiva metoden att bekämpa hälsoskadligt gatudamm för att säkerställa bra luftkvalitet är att använda friktionsdäck istället för dubbdäck. Friktionsdäck orsakar även mindre buller och slitning av vägytan än dubbdäck.

Förutseende körstil är viktigare för trafiksäkerheten än däcktypen

Användningen av friktionsdäck har inte konstaterats öka antalet olyckor i Stockholm eller Oslo, där majoriteten redan använder friktionsdäck som vinterdäck. Dubbdäckens greppegenskaper är bättre vid isigt väglag, men i huvudstadsregionen är förekommer halt väglag avsevärt mer sällan än i övriga landet. En frusen vägyta förhindrar även effektivt halkbekämpning med vägsalt.

Trafiksäkerheten påverkas mer av förarens körstil än av däcktypen. Förutseende körning ökar säkerheten och är särskilt viktig i vinterns mer utmanande körförhållanden. Friktionsdäck passar utmärkt för vinterkörning i synnerhet om bilen har låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll.

För miljöns skull är det smart att främja valet av däck på såväl nationell nivå som stadsnivå

I det nationella luftvårdsprogrammet som godkänts av statsrådet står det att man ska öka kunskapen hos bilister om de bästa däckvalen för luftkvalitet och säkerhet. Helsingfors friktionsdäckkampanj stöder Helsingfors stads mål att öka andelen friktionsdäck i stadens vintertrafik från den befintliga mängden på cirka 30 procent till 70 procent senast vintern 2030–2031. Målet är inskrivet både i Helsingfors luftskyddsplan och i handlingsplanen för bullerbekämpning. För att främja målet inleder man hösten 2022 ett treårigt försök med dubbdäcksförbud på Lönnrotsgatan i Helsingfors. 

Nyckelord

Kontakter

Milla Susi
Miljöinspektör, Stadsmiljösektorn, Miljötjänster
Helsingfors stad
tfn 09 310 38019, milla.susi@hel.fi


Suvi Haaparanta
Miljöinspektör, Stadsmiljösektorn, Miljötjänster
Helsingfors stad, tfn 09 310 32061
suvi.haaparanta@hel.fi


Nelli Kaski
Luftvårdsexpert, Helsingforsregionens miljötjänster HRM
tfn 050 363 0220
nelli.kaski@hsy.fi,


Niko Torvela
Miljöinspektör, Esbo Miljö- och byggnadstillsynscentral, Miljöskydd
tfn 043 826 5215, niko.torvela@espoo.fi


Jari Viinanen
Miljöchef, Stadsmiljösektorn/Miljöcentralen
Vanda stad
tfn 040 723 8353, jari.viinanen@vantaa.fi


Katja Ohtonen
Specialist, Miljöministeriet
tfn 050 301 3368, katja.ohtonen@gov.fi

Bilder

Vintertrafik på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa.
Vintertrafik på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye