Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Flygspaning efter skogsbränder: Stora markbränder undveks

Dela
Betydligt färre flygspaningar än under åren innan. Antalet markbränder påverkades också av varierande väderförhållanden.

I år började de regelbundna flygspaningarna efter skogsbränder i maj och upphörde i slutet av augusti. Mest flygningar gjordes i områdena mellan landskapen Egentliga Finland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Minst flygningar gjordes i landskapen Lappland och Norra Österbotten.

Det här året var antalet flygspaningar avsevärt färre än jämfört med åren innan. Det gjordes 392 flygspaningar och under dem upptäcktes 95 bränder, medan antalet år 2021 var 891 och under dem upptäcktes 234 bränder.

Juli visade sig vara den brådaste månaden, då gjordes 154 flygspaningar och upptäcktes 33 bränder. I motsats till normalt gjordes 74 flygningar ännu i augusti på grund av torkan. Emellertid upptäcktes mycket få bränder, bara 7 stycken.

Enligt räddningsväsendets statistik (PRONTO) minskade antalet markbränder jämfört med åren innan. Årets största markbrand skedde i Norra Österbotten i maj och var till arealen 15 hektar. I år har det funnits 2117 markbränder, medan antalet var 2357 stycken år 2021. Antalet markbränder (i snitt) var 3272 per år under åren 2018–2020. Många faktorer påverkar förekomsten av markbränder. Sådana är exempelvis torka i terrängen, naturfenomen så som blixtar och i hög grad mänskors agerande.

Flygspaningarna efter skogsbränder

 Flygspaning efter skogsbränder är övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Syftet med verksamheten är att upptäcka markbränder i tid och på så sätt förhindra att de sprider sig. Till markbränder räknas bland andra skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden. 

Inrikesministeriet beviljade 1,2 milj. euro i anslag för flygspaningsverksamhet för i år och av det har ungefär hälften använts.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland svarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningar görs regelbundet på 22 rutter och efter riskbedömning under perioden april-september. Flygningarna görs vanligen av en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Flygspaningsrutterna: https://avi.fi/sv/valj-arende/myndighet/information-och-vagledning/flygspaningar-efter-skogsbrander

 

Mer information:
räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 050396 1234

fornamn.efternamn@rfv.fi

Hela Finland

Säkerhet och beredskap

Kontakter

Bilder

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum