Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK

Kaksi miljardia vuotta valmistusta, kaksi vuotta käyttöä

Jaa
Tuottajavastuuiltapäivä keräsi lähes 200 kiertotalouden ammattilaista pohtimaan jäterikollisuuden ja mineraalien tuhlaamisen ongelmia Tampere-taloon. Jotta vihreä siirtymä voi toteutua, tarvitaan nykyistä tehokkaampaa kiertotaloutta ja aiempaa järkevämpää raaka-aineiden käyttöä.

Laittoman jätekaupan tuotot on arvioitu maailmanlaajuisesti yhtä suuriksi kuin huumausaineiden salakuljetuksella saatavat tuotot. 

"Ympäristörikollisuus on kolmanneksi suurin rikollisuuden muoto ase- ja huumerikollisuuden jälkeen. Ympäristörikollisuudesta ei ehkä kuitenkaan uutisoida yhtä paljon kuin huumekaupasta", Keskusrikospoliisin rikoskomisario Riku Lindqvist sanoo.

Lindqvist puhui ympäristö- ja jäterikollisuudesta Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) Tuottajavastuuiltapäivässä Tampere-talossa. Vaikka ympäristörikollisuuden vuotuinen rikoshyöty on noin 100–281 miljardia euroa, se jää usein piilorikollisuudeksi.

Eri jätelajit houkuttavat rikollisuuteen eri tavoin. Mitä vaikeampaa jätteen käsittely on, sitä todennäköisempiä ovat rikokset. Lindqvist nostaa esiin SER- eli sähkö- ja elektroniikkaromun. Euroopassa tuotetusta SER-jätteestä virallisiin keräyspisteisiin päätyy vain noin 35 prosenttia. Loput kuljetetaan Euroopan ulkopuolelle, käsitellään Euroopassa laittomasti, puretaan varaosiksi tai heitetään muun jätteen mukana pois.

"Kuljetukset Euroopan unionin rajojen yli motivoivat tekijöitä väljemmän lainsäädännön ja edullisempien kustannusten vuoksi. Esimerkiksi juuri sähkö- ja elektroniikkalaitteista purettua ylijäämää päätyy usein dumpattavaksi kaatopaikoille sellaisille alueille, joissa haittoja terveydelle ja ympäristölle ei ole huomioitu", Lindqvist sanoo.

Keräyksestä kohti hyötykäyttöä

Tuottajavastuuiltapäivä järjestettiin Tampere-talossa kuudetta kertaa. Tänä vuonna teema oli tuottajavastuun arvo, johon tilaisuudessa pureuduttiin yhteiskunnallisen hyödyn, tuottajavastuun toteutuksen sekä edellytysten kautta.

"Aihe kiinnosti ihmisiä selvästi. Yleisömäärä on kasvanut jatkuvasti. Ympäristöstä huolehtiminen ja toisaalta kiertotalouden kehittäminen on jatkuvasti tärkeämpää ja kiinnostaa jokaista yritystä" , TYNK:n puheenjohtaja Maija Holma sanoo.

TYNK:iin kuuluu 13 tuottajayhteisöä. Ne vastaavat jäsentensä puolesta tuotteiden materiaalien keräämisestä, kierrättämisestä ja hyödyntämisestä. Tuottajayhteisöjä tarvitaan, jotta käytetyt tuotteet kyetään hyödyntämään uudelleen ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Nykykulutusta maailma ei kestä

Kun päivä oli jo lähes pulkassa, lavalle saapui Geologian tutkimuslaitoksen Toni Eerola. Hän purskautti salin nauruun huomauttamalla, että geologille aika ei ole ongelma.

"Päinvastoin. Pyörittelemme vuosimiljoonia samalla sukkeluudella kuin poliitikot vuosibudjetteja", Eerola veisteli.

Miljoonien ja miljardien vuosien kautta Eerola pääsi aiheen vakavampaan puoleen. Materiaalien käsittely yksin ei riitä, vaan niitä on käytettävä nykyistä säästeliäämmin ja järkevämmin. Esimerkiksi älylaitteiden tarvitsemat metallit eivät ole uusiutuvia luonnonvaroja. Ne ovat syntyneet alkuräjähdyksessä ja saavuttaneet louhittavan muodon noin 2 – 3,2 miljardin vuoden aikana.

"Kustannusten, työn ja ajan näkökulmasta siinä ei ole järkeä, että miljardeja vuosia sitten syntynyt alkuaine päätyy kahdessa vuodessa jätteeksi", Eerola summaa.

Yhteiskunnan vihreä siirtymä edellyttää yhä laajempaa maa- ja jalometallien tuotantoa. Eurooppa ja Suomi ovat riippuvaisia Kiinan tuotannosta. Sitä on vaikea korvata, sillä vaikka metalleja löydettäisiin, kestää louhinnan aloittaminen vielä parikymmentä vuotta. 

Kulutustottumusten tarkastelun ohessa Eerola penääkin eurooppalaisia ihmisiä katsomaan raaka-ainetarvetta nykyistä rehellisimmin.

"Yksi ongelma on siinä, että kaikki haluavat käyttää älylaitteita. Harva kuitenkaan haluaa kovin lähelle kaivosta, josta niihin välttämättömiä metalleja kaivettaisiin", Eerola sanoo.

Tuottajavastuuiltapäivä 2022

  • Tuottajavastuuiltapäivä järjestettiin kuudetta kertaa Tampere-talossa 2.11.2022. Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään ensi syksynä.
  • Tapahtuma löytyy sosiaalisen median kanavia tunnuksella #TVIP2022. 
  • Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2012 Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen neuvottelufoorumiksi ja edunvalvojaksi.
  • Siihen kuuluvat Suomen Rengaskierrätys Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Akkukierrätys Pb Oy, Recser Oy, SER tuottajayhteisö ry, FLIP ry, SELT ry, European Recycling Platform (ERP), Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, Suomen Keräystuote Oy (SKT), Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy.

Yhteyshenkilöt

Pääsihteeri, TYNK
Maija Holma
+358 45 673 3258
info [at] tuottajayhteiso.fi

Arto Puumalainen
Puheenjohtaja, TYNK
+ 358 50 438 2635
arto.puumalainen [at] serty.fi

Tietoja julkaisijasta

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNKinfo@tuottajayhteiso.fihttps://www.tuottajayhteiso.fi/

Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan (tuottajayhteiso.fi) kuuluu 12 tuottajayhteisöä sekä yksi juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä, jotka toteuttavat yhteistä edunvalvontaa ja tekevät tuottajavastuuta tunnetuksi. Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa (646/2011) sekä sitä täydentävissä asetuksissa. Pääosa yrityksistä hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisöt huolehtivat markkinoille saatettujen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän tiedon tuottamisesta kuluttajille. Tuottajavastuu koskee renkaita, autoja, paperia ja paperituotteita, paristoja ja akkuja, ajovoima-akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä pakkauksia. Juomapakkausten tuottaja voi liittyä juomapakkausten palautusjärjestelmään.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye