Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillsynen satte fart på utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna

Dela
Kommunerna har utvecklat strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet i rätt riktning. Under den tiden då regionförvaltningsverken och Valvira utförde tillsynen utsåg 35 kommuner ett lagstadgat organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet, vilket dittills hade saknats. Tillsynen utfördes i 62 kommuner.

Enligt lagen om organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet ska det i kommunen finnas ett organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller arbetsgrupp som organet befullmäktigat. Organet leder, följer upp och utvärderar kommunens rusmedelsarbete.  Vid tillsynen som utfördes av regionförvaltningsverken och Valvira utreddes om kommunerna hade ett sådant organ.

Tillsynen av det förebyggande rusmedelsarbetet genomfördes nu för första gången efter att lagen trätt i kraft. Utifrån resultaten av tillsynen kan man konstatera att strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet har utvecklats positivt i kommunerna.

Under tillsynen gav regionförvaltningsverken administrativ styrning till de kommuner som länge hade varit verksamma utan ansvarigt organ eller som inte hade svarat på begäran om utredning. I 35 av de 62 kommuner som omfattades av tillsynen utsågs ett sådant organ under tillsynen.

Till tillsynen valdes kommuner där det utifrån regionförvaltningsverkets uppgifter inte hade utnämnts något organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller en sektorsövergripande arbetsgrupp som organet befullmäktigat att verkställa det förebyggande rusmedelsarbetet.

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 hör det förebyggande rusmedelsarbetet också till deras lagstadgade uppgifter. Med tanke på samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena är det viktigt att kommunerna har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter. På så sätt kan kommunerna och välfärdsområdena effektivare tillhandahålla tjänster inom det förebyggande rusmedelsarbetet.

Resultatet av tillsynen enligt region

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynen omfattade 13 kommuner, av vilka 11 utsåg ett lagstadgat organ under tillsynen. Två kommuner hade redan tidigare utsett ett organ.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Tillsynen omfattade sju kommuner som alla utsåg ett organ under tillsynen.

Regionförvaltningsverket i Lappland

Tillsynen omfattade två kommuner som båda utsåg ett organ under tillsynen.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Tillsynen omfattade 11 kommuner, av vilka sju utsåg ett lagstadgat organ under tillsynen. Tre kommuner hade redan tidigare utsett ett organ. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tillsynen omfattade 20 kommuner, av vilka fyra utsåg ett lagstadgat under tillsynen. 15 kommuner hade redan tidigare utsett ett organ.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 Tillsynen omfattade 9 kommuner, av vilka fyra utsåg ett lagstadgat organ under tillsynen. Fyra kommuner hade redan tidigare utsett ett organ.

Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (finlex.fi)

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Heli Heimala, 0295 016 115, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör för hälso- och sjukvården Katja Maksimainen, 0295 016 893, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektör Sanna Ylitalo, 0295 017 38, Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektör för hälso- och sjukvård- och sjukvården, Pauli Kamsula, 0295 018 083, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektör Jenni Lahtinen, 0295 018 117, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektör Raija Fors, 0295 017 559, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Överinspektör Irja Hemmilä, 0295 209 531, Valvira, fornamn.efternamn@valvira.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket ålade Egentliga Finlands välfärdsområde att se till att det finns tillräckligt med socialarbetare inom barnskyddet12.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålade Egentliga Finlands välfärdsområde att för varje barn som är klient inom barnskyddet utse en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter samt att se till att antalet klienter per socialarbetare som ansvarar för barnens angelägenheter senast den 15 januari 2025 överensstämmer med lagen. Om Egentliga Finlands välfärdsområde inte fullgör detta överväger regionförvaltningsverket att meddela ett nytt föreläggande som förenas med vite.

Aluehallintovirasto määräsi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen huolehtimaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittävästä määrästä12.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimeämään kaikille lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän ja saattamaan lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät lain mukaiseksi 15.1.2025 mennessä. Mikäli Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei toteuta määräyksiä, aluehallintovirasto harkitsee uuden määräyksen antamista sakon uhalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye