Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Alternativet för den fortsatta planeringen av förbättringsprojektet för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela har valts (landskapen i Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten planerar förbättringen av riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. NTM-centralen har fattat beslut om vilket alternativ som ska väljas för den fortsatta planeringen. Utredningsplaneringen fortsätter med alternativ 3a. I alternativet som har valts löper den nya riksvägssträckningen runt Helsingby på den södra sidan och ansluter sig till den nuvarande vägsträckningslinjen vid Rönnholm. I Alakylä och Hulmi ligger den nya vägsträckningen på den norra sidan av den nuvarande vägen. I alternativ 3a finns planskilda anslutningar i Helsingby, Alakylä och Hulmi. De planskilda anslutningarna i Helsingby och Hulmi är markanvändningsanslutningar.

Alternativet har valts på basis av MKB-beskrivningen som blev färdig våren 2020, kompletteringen av MKB-beskrivningen som blev färdig sommaren 2022 och den preliminära projektbedömningen.I bedömningen granskades alla alternativ som ingick i MKB-förfarandet, dvs. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a och 3b. Alla alternativ som var med i miljökonsekvensbedömningen är genomförbara. Målet är en fyrfilig, högklassig och trygg riksvägsförbindelse med mitträcke mellan Laihela och Vasa.

Vägsträckningsalternativen 2a, 2b och 2c valdes inte ut till den fortsatta planeringen. I dessa alternativ blir körtiden längre och att genomföra projektet i etapper lyckas inte i praktiken. I alternativ 2a och 2b skulle man dessutom vara tvungen att förnya den planskilda anslutningen i Maunula. I dessa alternativ bedömdes att den samhällsekonomiska effektiviteten (nyttokostnaden) är sämst.

Vägsträckningsalternativen 1 och 3 gör det möjligt att genomföra projektet i etapper, vilket betyder att kostnaderna kan fördelas på en längre tidsperiod.Vid jämförelse av alternativ 1 och 3 framträder skillnaderna mellan vägsträckningsalternativen i synnerhet i Helsingbyområdet. Valet av alternativ 3 stöds av att alternativ 1 innebär större olägenheter för boendetrivseln och möjligheterna att röra sig lokalt i Helsingby såväl under byggnadstiden som under användning. I alternativ 1 skulle olägenheterna under byggnadstiden också vara större för trafiken på riksvägen i Helsingby, eftersom byggarbetet pågår bland trafiken på den nuvarande riksvägen. Alternativ 1 skapar inte möjligheter för att bygga en planskild anslutning i Helsingby.

Alternativ 3a har flest positiva konsekvenser för trafiken, eftersom restiden blir kortare och trafikens smidighet bättre.Alternativ 3a gör det möjligt att bygga planskilda anslutningar både i Helsingby och i Hulmi.Alternativ 3b gör det möjligt att bygga en planskild anslutning enbart i Helsingby.

För alternativet som väljs till den fortsatta planeringen görs en utredningsplan enligt lagen. Man strävar efter att fortsätta planeringen så snabbt som möjligt. Allteftersom utredningsplaneringen framskrider kommer planutkast att presenteras, och då är det också möjligt att ge respons på planerna.

Mer information:

Planeringsprojektets nätsidor:https://vayla.fi/sv/alla-projekt/rv-3-tammerfors-vasa/rv-3-helsingby-laihela (vayla.fi)

Bilaga:Karta över alternativet som valts för utredningsplanering

Nyckelord

Kontakter

Projektchef: Eeva Kopposela, NTM-centralen, tfn 0295 021 727
Direktör: Anders Östergård, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 766

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Ändringar av biljettprodukterna och prissättningen i den regionala busstrafiken22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har konkurrensutsatt kollektivtrafiken på förbindelseavsnitten Vasa–Storkyro–Seinäjoki samt Seinäjoki–Lappo–Kauhava/Alajärvi–Vimpeli. Den nya avtalsperioden inleds i början av juni. De aktuella förbindelseavsnitten kommer att få billigare enkelbiljetter än tidigare och även nya attraktivare seriebiljettprodukter. Rutter och tidtabeller finns i den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye