Teknologiateollisuus ry

Suomi tarvitsee 28 vuoden ajan vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa

Jaa
Suomi tarvitsee 28 vuoden ajan vuosittain vähintään 50 000 maahanmuuttajaa, kirjoittaa Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jaakko Eskola blogissaan.

– Jos haluamme palauttaa huoltosuhteemme hyvinvointivaltion edellyttämälle tasolle, esimerkiksi vuoteen 2010, tarvitsemme yhteensä noin 1,3 miljoonaa työikäistä lisää. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee tavoitteemme olla vuosittaisen nettomaahanmuuton kasvattaminen 50 000 ihmiseen jo vuoteen 2030 mennessä. Kasvua tarvitaan jatkuvasti lisää tämän jälkeenkin, toteaa Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jaakko Eskola.
 
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä vastaa noin puolta koko Suomessa syntyvästä arvonlisästä. Eskola muistuttaa, että pelkästään merkittävin vientialamme teknologiateollisuus tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa – ja heistäkin vain puolet eläköityneiden tilalle.

Pitkäjänteisellä maahanmuuttopolitiikalla maahanmuuttomaaksi

– Millainen Suomi meillä on vuonna 2030 tai 2050, jos vientiteollisuudessa on avoinna kymmeniä tuhansia työpaikkoja mutta niihin ei riitä tekijöitä? Tai terveydenhoidossa? Kouluissa?
 
Teknologiateollisuus esittää vaalitavoitteissaan, että Suomelle on heti seuraavalla hallituskaudella rakennettava pitkäjänteinen ja yli hallituskausien ulottuva maahanmuuttopolitikka, joka mahdollistaa kasvumme menestyväksi maahanmuuttomaaksi.
 
– Tarvitsemme myös vision tulevaisuuden suomalaisesta yhteiskunnasta. 50 000 työntekijää vuodessa tarkoittaa joka vuosi 0,8–1 miljardia uutta veroeuroa, mutta maahanmuuttajat eivät saa olla pelkkä työvoimareservi. Heidän on tunnettava olevansa tervetullut ja vakiintunut osa palapelissä nimeltä Suomi, Eskola kirjoittaa.

Tavoitteena TKI-panostusten nosto 4,4 prosenttiin

Teknologiateollisuus muistuttaa poliitikkoja, että työllisyys, osaaminen, kestävä kasvu ja hyvinvointi on kehä, joka ei toimi ilman aktiivista tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioita (TKI). Niistä syntyy yrityksiin uutta kilpailukykyistä ja kestävää liiketoimintaa sekä työpaikkoja.
 
Suomessa on ollut vuosien konsensus siitä, että yritysten ja valtion TKI-panostusten tulee olla yhteensä neljä prosenttia bruttokansantuotteesta.
 
– Me Teknologiateollisuus ry:ssä olemme nostaneet kunnianhimon tasoa ja sitoutuneet nostamaan tavoitetta siten, että Suomen TKI-panostukset ovat vuoteen 2030 mennessä 4,4 prosenttia. Julkisen sektorin osuuden tulee olla tästä vähintään 1,33 prosenttia eli hieman alle kolmannes, kuten tähänkin saakka, Eskola kertoo.


 
Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Taru Jussila, puh. 0400 510 853
Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Ranki, puh. 050 383 8797


 
Jaakko Eskolan blogi kokonaisuudessaan alla ja Teknologiateollisuuden verkkosivuilla. Teksti on vapaasti median hyödynnettävissä ke 16.11. klo 7 alkaen. 

Tarvitsemme 28 vuoden ajan vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa – Ilman riittävää työvoimaa ei ole hyvinvointi-Suomea

Millainen Suomi meillä on vuonna 2030? Tai vuonna 2050? Nämä luvut voivat tuntua meistä vielä hyvinkin kaukaisilta. Niin ei kuitenkaan ole, koska vuoden 2050 Suomea koskevat päätökset tehdään jo nyt. Ne on tehtävä nyt.

Kaikki ovat kuulleet kyllästymiseen saakka, että Suomi ikääntyy ja velkaantuu ja taloudellinen huoltosuhteemme kääntyy nurinniskoin. Onko meille kuitenkaan avattu, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti, muuten kuin sote-palveluiden tarpeen kasvamisena? Pelkästään merkittävin vientialamme teknologiateollisuus tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa – ja heistäkin vain puolet eläköityneiden tilalle. Millainen Suomi meillä on vuonna 2030 tai 2050, jos vientiteollisuudessa on avoinna kymmeniä tuhansia työpaikkoja mutta niihin ei riitä tekijöitä? Tai terveydenhoidossa? Kouluissa?

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä vastaa noin puolta koko Suomessa syntyvästä arvonlisästä. Sillä kustannetaan koulutusta, palveluita, tutkimusta ja innovaatioita, luodaan uutta työtä ja kasvua. Tämä arvonlisä syntyy tekemällä töitä. Jos meillä ei ole tarpeeksi työikäisiä, tulemme totuttelemaan täysin erilaiseen Suomeen kuin se hyvinvointivaltio, jota 1900-luvun jälkipuoliskolla vuosikymmeniä rakennettiin.

Ainoa vaihtoehtomme on nettomaahanmuuton voimakas lisääminen. Jos haluamme palauttaa huoltosuhteemme hyvinvointivaltion edellyttämälle tasolle, esimerkiksi vuoteen 2010, tarvitsemme yhteensä noin 1,3 miljoonaa työikäistä lisää. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee tavoitteemme olla vuosittaisen nettomaahanmuuton kasvattaminen 50 000 ihmiseen jo vuoteen 2030 mennessä. Kasvua tarvitaan jatkuvasti lisää tämän jälkeenkin. Jos emme onnistu tässä, tämänhetkinen julkinen keskustelu palveluiden leikkaustarpeista on vasta näpertelyä.

Osaajapula on rajoittanut vientiyritystemme kasvua vuosia jo nyt, ja ilman kasvua ei ole hyvinvointia. Jos alamme tehdä oikeita ratkaisuja, 2000-luvun kestävä hyvinvointi-Suomi voi olla globaalisti kokoaan suurempi suunnannäyttäjä uuden teknologian kehittämisessä ja soveltamisessa, digitalisaation hyödyntämisessä ja vihreässä siirtymässä, jota kohti kaikki kilpailijamaamme ovat kulkemassa.

Siksi Suomelle on heti seuraavalla hallituskaudella rakennettava pitkäjänteinen ja yli hallituskausien ulottuva maahanmuuttopolitikkka, joka mahdollistaa kasvumme menestyväksi maahanmuuttomaaksi. Tarvitsemme myös vision tulevaisuuden suomalaisesta yhteiskunnasta. 50 000 työntekijää vuodessa tarkoittaa joka vuosi 0,8–1 miljardia uutta veroeuroa, mutta maahanmuuttajat eivät saa olla pelkkä työvoimareservi. Heidän on tunnettava olevansa tervetullut ja vakiintunut osa palapelissä nimeltä Suomi.

Maahanmuutto on yleisavain, mutta se ei tietenkään yksin ratkaise kaikkia haasteitamme. Olennaista on kääntää nuorten osaamistaso takaisin nousuun. Korkeakouluihin tarvitaan huomattavasti lisää aloituspaikkoja, jotta puolet nuorista aikuisista on korkeakoulutettuja 2030-luvun alkupuolella. Paikkoja kannattaa lisätä erityisesti tekniikan ja ICT:n aloille.

Yhteiskuntamme kivijalka on korkeassa työllisyydessä, joten työllisten määrää on nostettava. Työllistymisen kannusteista sekä yritysten työllistämisen kannusteista, rohkeudesta ja kilpailukyvystä on pidettävä huolta myös eduskunnassa. Erityisen merkittävää on paikallisen sopimisen mahdollisuuksien laajentaminen siten, että se on tasapuolisesti mahdollista kaikissa yrityksissä.

Mitä me sitten työväestöllämme ja osaamisellamme teemme? Vastaamme globaaliin kysyntään ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi uusien teknologioiden avulla sekä uusien liikenne- ja energiamuotojen löytämiseksi. Rakennamme oman hyvinvointimme lisäksi kestävää maailmaa, jossa ihmisen toiminta on tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa.

Suomalaisella teknologiateollisuudella on jo olemassa olevia ja tarvittavia teknologioita, kiertotalouden osaamista, valmis vähähiilitiekartta, biodiversiteetti- ja vastuullisuuslinjaukset. Yritykset tarvitsevat suurille investointihankkeilleen nykyistä joustavampaa ja nopeampaa luvitusta, ja tarvitsemme kaikki digitalisaation mahdollisuuksien nykyistä parempaa, asiakaslähtöistä hyödyntämistä.

Digivihreä siirtymä edellyttää erittäin paljon lisää kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa sähköä sekä raaka-aineita. Suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa, jotta eurooppalaista sähkömarkkinamallia kehitetään markkinaehtoisesti. Lisäksi tarvitsemme huoltovarmuuslain kokonaisuuudistuksen kriittisten metallien ja materiaalien saatavuuden vamistamiseksi. Riippuvuutemme Kiinasta on suuri riski.

Työllisyys, osaaminen, kestävä kasvu ja hyvinvointi on kehä, joka ei toimi ilman aktiivista tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioita (TKI). Niistä syntyy yrityksiin uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työpaikkoja. Suomen houkuttelevuus investointien kohteena on kuitenkin kaukana kilpailijamaistamme. Takamatkamme alkaa jo laivamatkalla Ruotsiin, jossa yrityksiä tuetaan julkisella rahalla Suomea huomattavasti avokätisemmin.

Suomessa on ollut vuosien konsensus siitä, että TKI-panostustemme tulee olla neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Me Teknologiateollisuus ry:ssä olemme nostaneet kunnianhimon tasoa ja sitoutuneet nostamaan tavoitetta siten, että Suomen TKI-panostukset ovat vuoteen 2030 mennessä 4,4 prosenttia. Julkisen sektorin osuuden tulee olla tästä vähintään 1,33 prosenttia eli hieman alle kolmannes, kuten tähänkin saakka. Suomen houkuttelevuutta investointien kohteena on lisättävä myös ennakoitavalla, kilpailukykyisellä verotuksella.

Julkisen talouden ja toimeliaisuutemme haasteet ovat kovat, mutta ratkaisujakin siis on. Mitä enemmän meillä on rohkeutta uudistua ja mitä paremmin yrityksillä on mahdollisuuksia tuottaa kestävää arvonlisää, sitä vahvemmin turvaamme hyvinvointia ihmisille, luonnolle ja ympäristölle.

Vuoden 2050 Suomea koskevat päätökset tehdään jo nyt.

Tietoja julkaisijasta

Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 70 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus: Hallituksen lupaus yritysvetoisista TKI-panostuksista luo uutta kasvua16.4.2024 16:38:16 EEST | Tiedote

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä hallituksen kehysriihilupausta yritysvetoisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisäämisestä. Vihreän siirtymän ja murrosteknologioiden tukeminen antaa suomalaiselle teknologiateollisuudelle mahdollisuuden uusien vientituotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Tämä luo edellytyksiä kestävälle kasvulle, uusille työpaikoille ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa.

Teknologiateollisuuden yrityskysely: 40 % arvioi vähentävänsä investointeja Suomeen poliittisten lakkojen vuoksi – Myös irtisanomisiin joudutaan25.3.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Peräti 40 prosenttia Teknologiateollisuuden jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo vähentävänsä investointeja Suomeen poliittisten lakkojen vuoksi. Suurista yrityksistä joka neljäs on jo siirtänyt lakon vuoksi tuotantoaan konsernin ulkomaisiin yksiköihin, ja joka kolmannessa yrityksessä henkilöstöä joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan. Laajojen lakkojen jatkuminen tulee vaikeuttamaan satojen teknologiateollisuusyritysten tuotantoa.

Vientiteollisuuden puheenjohtajat: SAK:n toiminta ei palvele Suomen ja suomalaisten etua – ”Neuvotteluissa sovitun työrauhan merkitys näyttää olevan hyvin pieni”20.3.2024 17:19:42 EET | Tiedote

Suomen suurimpien vientiliittojen Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden hallitusten puheenjohtajat kantavat kasvavaa huolta poliittisten lakkojen vaikutuksista investointeihin, kansantalouteen sekä suomalaisten yhteishenkeen ja luottamukseen lähivuosina. Ammattiyhdistysliike murentaa toimillaan työrauhan arvon työntekijä- ja työnantajapuolen keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye