Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Förslag Saaret vann Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling

Dela
Vinnaren av den internationella kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden i Södra hamnen är Konsortium Gran-gruppens tävlingsbidrag Saaret. Juryn anser att det vinnande förslaget har en lyckad stadsbild och arkitektur samt att det skapar en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum.
Förslag Saaret, strandpromenad
Förslag Saaret, strandpromenad

I maj 2021 startade Helsingfors stad en tävling för att hitta en kompanjon till utvecklandet och verkställandet av Magasinstranden i Södra hamnen som en del av promenadcentrumet och strandstråket längs Helsingfors stränder samt som platsen för det nya arkitekturs- och designmuseet.

Till vinnare utsågs förslag Saaret av Konsortium Gran-gruppen. Vinnaren valdes bland de fyra tävlingsbidrag som gick vidare till tävlingens andra skede. Tävlingen, som även väckt internationellt intresse, främjade diskussionen om ämnet samt stadsbornas aktiva deltagande. I tävlingens två olika interaktiva skeden gav stadsborna sammanlagt cirka 2 000 synpunkter om tävlingsbidragen i tjänsten Säg din åsikt.

”Vårt viktigaste mål är att göra Magasinstranden en ansedd och havsnära trivselplats för såväl Helsingforsbor som besökare. Stadsbornas deltagande och den allmänna diskussionen har under tävlingens olika skeden varit en viktig del av tävlingen och bedömningen av den”, tackar Juhana Vartiainen, Helsingfors borgmästare.

Vinnarbidraget löste framgångsrikt tävlingens strikta krav – resultatet blev en balanserad plan

Tävlingsuppgiften var krävande gällande objektets ansedda karaktär och kulturhistoriska kontext. Tävlingsdeltagarna skulle lösa hur man kan passa in en ny byggnad som en del av det ansedda området samt hur framtiden ser ut för de skyddade byggnaderna i området: Gamla saluhallen, Olympiaterminalen och Hamnhuset.

I planen skulle man även lösa hur området kan byggas med attraktiva och lockande funktioner samt hur kustområdet med sina strandstråk kommer att se ut. Med stöd för Helsingfors mål om att bli koldioxidneutralt skulle planen baseras på klimatsmarta och hållbara byggnadssätt.

Vinnarbidraget Saaret ansågs ha en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum. Det vinnande arbetet respekterar området historiska värden och kulturmiljö, samtidigt som det skapar ett nytt unikt lager som en del av nationallandskapet.

Magasinstranden utvecklas till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder

Till det vinnande arbetets fördel ansågs att det ansluter till den omgivande stadsstrukturen i Gardesstaden, Ulrikasborg och Brunnsparken samt framhäver insiktsfullt utsikterna som öppnar sig från området mot centrums landmärken och havsnära landskap. Planen med sin högklassiga landskapsarkitektur sammanlänkas som en del av helheten och skapar nya offentliga utomhusutrymmen i området för stadsbornas bruk.

I Magasinstranden byggs en trivsam serie av strandplaner för att komplettera strandstråket som går längs Helsingfors udde. Skeppsbrogatan bildar ett urbant gatuutrymme, som grupperas av öppna platser samt utsikten mot Uspenskijkatedralen och havet.

”Det vinnande bidraget har ett balanserat funktionellt koncept. Nybyggnadens restaurang-, affärs- och kontorslokaler samt hotell tillsammans med de planerade kulturlokalerna i skyddade Olympiaterminalen och Hamnhuset gör området attraktivt. Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området. Magasinstranden kopplas allt mer som en del av stadens centrum. I och med vinnarplanen utvecklas området till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder”, beskriver borgmästare Vartiainen.

Det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i området förenar de nuvarande museerna med riksansvar, Arkitekturmuseet och Designmuseet. För museibyggnaden ordnas en egen planeringstävling, som avses inledas när ett beslut om genomförande av museet har fattats under år 2023.

Alla fyra finalister prisbelönades i tävlingen

  • 1:a pris 100 000 euro, förslag Saaret, grupp Konsortium Gran

  • Delat 2:a pris
    70 000 euro till förslag Boardwalk, grupp AALTO Development
    70 000 euro till förslag Makasiinipromenadi, grupp South Harbour

  • 3:e pris 40 000 euro, förslag Ahti, grupp Elävä Eteläsatama

Grupperna bakom förslagen är:

• Ahti – Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
• Boardwalk – AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
• Makasiinipromenadi – South Harbour (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka)
• Saaret – Konsortium Gran (Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

En tillställning för offentliggörandet av vinnaren i Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling ordnades för de tävlande och media i Helsingfors stadshus den 24 november. Tillställningen kunde också följas som direktsändning på engelska i Helsingforskanalen. En inspelning av tillställningen kan ses på Helsingforskanalen under de närmaste dagarna, även textad på finska och svenska.

Nyckelord

Kontakter

Intervjuer


Juhana Vartiainen
Helsingfors borgmästare
Mira Keränen, specialmedarbetare
tfn 040 194 7101
mira.keranen@hel.fi


Anni Sinnemäki
Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn
Julianna Kentala, specialmedarbetare
tfn 040 1828 243
julianna.kentala@hel.fi


Rikhard Manninen
markanvändningschef
Helsingfors stadsmiljösektor
tfn 09 310 37160
rikhard.manninen@hel.fi


Mer information
Helsingfors stadsmiljösektor


Mia Kajan
specialist
tomter och utveckling av markegendom
tfn 09 310 15820
mia.kajan@hel.fi


Salla Hoppu
ledande arkitekt
detaljplanläggning av centrum
tfn 09 310 37240
salla.hoppu@hel.fi

Bilder

Förslag Saaret, strandpromenad
Förslag Saaret, strandpromenad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum