Vaasan kaupunki - Vasa stad

Målen för trafikutsläppen är inte lätta att uppnå visar ett nytt verktyg

Dela
Vasa stad och Ramboll Finland har utvecklat mätare som kan användas vid uppföljningen av hur utsläppen från vägtrafiken utvecklas samt testa korrigerande åtgärders inverkan. Arbetet i Vasa har visat att en minskning av utsläppen från vägtrafiken inte är lätt att uppnå.
Bild: Mikael Matikainen
Bild: Mikael Matikainen

I Vasa har koldioxidutsläppen under åren 2011-2019 sjunkit med cirka 30 procent. De mest betydande minskningarna har kommit från elförbrukningen samt fjärrvärmen. Den största utmaningen finns inom vägtrafiken, där utsläppen under samma tidsperiod har minskat endast med 10 procent.

– Vasa vill vara en koldioxidneutral stad vid utgången av 2020-talet. Trafiken är också en av de mest utmanande utsläppssektorerna på grund av det stora antalet aktörer samt de olika användarna. För detta började vi söka nya metoder, berättar Vasa stads kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

Med hjälp av mätarna som utvecklades kunde man producera uppdaterad information om trafikmängder och koldioxidutsläppsutvecklingen i Vasa samt modellera inverkningarna av olika markanvändnings- och trafikprojekt med tanke på framtida trafikmängder, färdsätt och koldioxidutsläpp. Trafikprognoserna utarbetades för fem olika scenarier till utgången av år 2023.

– De i projektet utvecklade metoderna och mätarna möjliggör en planering på strategisk nivå. Med hjälp av mätarna kan man bedöma klimatinverkningarna från trafiken betydligt noggrannare än tidigare. Detta bidrar till att öka medvetenheten om trafikens miljöinverkningar och planeringen kan snabbare reagera på dessa, berättar projektledare Teemu Sihvola från Ramboll.

Inte lätt att uppnå målen för utsläppen

Det s.k. nollscenariot som har utarbetats inom projektet baserar sig på Vasas nuvarande gång-, cykel- och fordonstrafiknätverk samt de infrastrukturprojekt, som redan har ett genomförandebeslut. Tre jämförande scenarier har utarbetats:

  • Ett scenario som baserar sig på teknologiutveckling, där bland annat elbilarnas andel ökar snabbare än förväntat.
  • Scenariot om hållbara färdsätt, som baserar sig på aspekten på en cyklande stad samt utvecklandet av kollektivtrafiken.
  • Ett reglerande scenario på nationell nivå, där hållbara färdsätt styrs med en prissättning av trafiken.

Inte med någon av ovan nämnda scenarier kan Vasa stads mål för vägtrafikens utsläppsminskningar och koldioxidneutralitet uppnås. Därför skapades ännu ett scenario, där alla tidigare åtgärder sammanslogs, men inte heller med hjälp av dessa kunde målet för koldioxidneutralitet uppnås. Målen kunde uppnås först då man utöver alla tidigare åtgärder dessutom minskade på fordonstrafikens enhetsutsläpp. Samma resultat kan också uppnås med en större ändring genom färdsättens fördelning med hållbara trafikformer som mål.

– Projektet visade konkret hur utmanande helhet det är fråga om. I Vasa har resultaten bidragit till att målet för trafikens koldioxidneutralitet har blivit ett av de centralaste och det pågår ett flertal åtgärder för att minska utsläppen, säger Jukka Talvi.

– Flera städer har satsat på att samla in trafikdata i realtid. I projektet har man hittat ett tillämpningsobjekt för data som anknyter direkt till ett av de mest utmanande målen, dvs. en minskning av trafikutsläppen, säger Sihvola.

I Vasas trafik 202x-projektet utvecklade metoder och mätare

Med hjälp av mätare av trafikutsläpp, som utvecklats i projektet Vasas trafik 202X, kan trafikens växthusgasutsläpp samt trenden i de variabler som påverkar dem visas. Dessa baserar sig på historiska data, nuläget som har modellerats utifrån realtidsdata samt en framtid som har modellerats utifrån prognosscenarier. Variabler är exempelvis de genomsnittliga trafikutsläppen, drivkraftsfördelningen, sträckor enligt färdsätt och prestationer. I arbetet har utnyttjats simuleringsmodellen Brutus som Ramboll har utvecklat.

Mätarna som har utvecklats möjliggör en aktiv uppföljning av koldioxidutsläppens utveckling i förhållande till olika scenarier, vilket underlättar beslutsfattandet.

Objektgrupper för mätarna är experterna i kommunerna som planerar markanvändningen och trafiken och de tjänsteinnehavare som leder arbetet. Men med hjälp av mätarna kan man också informera kommuninvånarna om vägtrafikens utsläpp och deras utveckling samt om åtgärder som inverkar på utsläppen samt att få invånarna att förbinda sig till åtgärder som minskar på utsläpp. I och med det här verktyget inverkar varje bil som kör förbi en beräkningspunkt i trafiknätet på de klimatutsläpp som rapporteras.

Projektresultaten kan till rimliga kostnader kopieras i regioner, där det redan finns en modell för markanvändning och färdsätt. Metoden kan utvidgas även till andra kommuner och t.o.m. till en utsläppsmätare för växthusgaser som täcker allmänna vägnätet i hela Finland.

Utvecklingsprojektet finansierades utöver Vasa stad och Ramboll av miljöministeriet.

 

Kontakter

Jukka Talvi, kommunteknikdirektör, Vasa stad, tfn 040 831 1550
Teemu Sihvola, enhetschef, Ramboll Finland, tfn 040 735 8885

Bilder

Bild: Mikael Matikainen
Bild: Mikael Matikainen
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig. 

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye