Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela Ett utkast till utredningsplan presenteras på möten för allmänheten

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.

I utkastet till utredningsplan presenteras hur riksväg 3 kan förbättras till en fyrfilig väg utgående från alternativ 3a i miljökonsekvensbedömningen.I det valda alternativet dras riksvägens nya sträckning runt Helsingby på den södra sidan och ansluter sig till den nuvarande riksvägens sträckning vid Rönnholm.I Alakylä och Hulmi dras den nya vägsträckningen på den norra sidan av den nuvarande vägen.I det här alternativet finns planskilda anslutningar i Helsingby, Alakylä och Hulmi.De planskilda anslutningarna i Helsingby och Hulmi är markanvändningsanslutningar.

Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.

Måndag 27.3.2023 kl. 18.30–20.00 i Laihela centralskolas matsal (Länsitie 62, Laihela)

Tisdag 28.3.2023 kl. 18.30–20.00 i Helsingby skola (Pundarsvägen 52, Helsingby)

I början av mötet presenterar experter från NTM-centralen i Södra Österbotten och planeringskonsulten planutkastet.Efter allmän presentation och diskussion har deltagarna möjlighet att bekanta sig med planutkastet och kartorna.Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet.

För att kommentera planutkastet kommer projektets webbplats att få en länk till en kartresponsenkät, där de berörda kan skriva in sina kommentarer 27.3–10.4.2023.

På planeringsområdet görs geotekniska undersökningar i mars–april.

Utredningsplanen presenteras för allmänheten också på hösten 2023.Utredningsplanen blir färdig före utgången av år 2023.

Mer information:

Planeringsprojektets webbplats:https://vayla.fi/sv/alla-projekt/rv-3-tammerfors-vasa/rv-3-helsingby-laihela

Bilaga:Karta över sträckningen i det alternativ som valts för utredningsplanering

Kontakter

Projektchef Esa Nyrhinen, WSP Finland Oy, tel. 0400 161 857, esa.nyrhinen@wsp.com


Planering av väghållning, enhetschef Janne Ponsimaa, tel. 029 502 7746, janne.ponsimaa@ely-keskus.fi


Ansvarig för planeringen: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160, sanna.kaikkonen@ramboll.fi

Bilder

Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Ladda ned bild
Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget är fortfarande nästan lika lugnt som förra veckan (landskapen i Österbotten)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

I Södra Österbotten har en liten mängd blågröna alger (cyanobakterier) observerats i sjön Purmojärvi i Kauhava. På andra ställen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har det inte gjorts några iakttagelser av blågröna alger i vattendragen. I den riksomfattande uppföljningen gjordes också färre observationer än tidigare förra veckan. På satellitbilder syns ytalger i Finska viken. Det ostadiga och blåsiga vädret rör om och kyler ned ytvattnet, så förhållandena är inte gynnsamma för blågröna alger utan algpartiklarna blandas upp i de olika vattenskikten. När det vindstilla, soligt och varmt väder blir de blågröna algerna rikligare och stiger upp till vattenytan, där de bildar grönskiftande flak.

Levätilanne on jatkunut viime viikon tapaan rauhallisena (Pohjalaismaakunnat)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Purmojärvellä on havaittu hieman levää. Muualla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan vesistöissä levähavaintoja ei ole tehty. Valtakunnallisessa seurannassa viime viikolla saatiin myös aiempaa vähemmän havaintoja. Satelliittikuvista on nähtävissä pintalevää Suomenlahdella. Epävakainen ja tuulinen sää sekoittaa ja viilentää pintavesiä, jolloin olosuhteet eivät ole otolliset sinilevälle ja sekoittanut levähiukkaset vesimassan eri kerroksiin. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saa sinilevän runsastumaan ja nousemaan vedenpintaan, jolloin se muodostaa vihertäviä lauttoja.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för projektet för elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark (Österbotten)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Forststyrelsen planerar tillsammans med Vattenfall en havsvindkraftspark i Bottniska viken utanför Korsnäs kommun. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med sjökablar som installeras på havsbottnen. En elstation kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar antingen norrut till Fingrids elstation i Toby i Korsholm och/eller söderut till den planerade elstationen i Åback i Kristinestad.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella -hankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Metsähallitus suunnittelee yhteistyössä Vattenfallin kanssa merituulivoimapuistoa, joka sijoittuu Korsnäsin kunnan edustalle Pohjanlahdelle. Sähkönsiirto hankealueelta mantereelle toteutetaan meren pohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Merikaapelien rantautumispisteen läheisyyteen rakennetaan sähköasema, jolta sähkö siirretään ilmajohtoja pitkin joko pohjoiseen Fingridin sähköasemalle Mustasaaren Tuovilan ja/tai etelään Kristiinankaupungin Åbackin suunnitteilla olevalle sähköasemalle.

Lugnt läge beträffande blågröna alger i landskapen i Österbotten4.7.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

De varma dagarna i slutet av juni syntes i förra veckans algobservationer i insjöarna. Veckoslutets svalare luft och blåsiga väder förändrade situationen, och denna vecka har inga blågröna alger (cyanobakterier) observerats på kontrollpunkterna. Det har inte heller observerats några blågröna alger i de sjöar där det förekom sådana förra veckan. Vinden rör om vattenmassan, och de blågröna algerna blandas upp i de olika vattenskikten och samlas inte i ytvattnet till flak som när det är vindstilla. Förekomsten av blågröna alger är också mycket lokal och läget kan förändras snabbt. Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye