Daikin Finland

Daikin aloittaa kylmäaineiden ja lämpöpumppujen kierrätyksen

Jaa
Maailman johtava lämpöpumppuvalmistaja Daikin aloittaa sekä käytettyjen lämpöpumppujen että kylmäaineiden kierrätyksen. Käytettyjä laitteita otetaan kierrätettäväksi niiden merkistä riippumatta. Kylmäaineet regeneroidaan uudelleen käytettäviksi ja vanhat lämpöpumput palaavat kiertoon metalliteollisuuden raaka-aineina.
Vanhoihin lämpöpumppuihin verrattuna uudet laitteet säästävät enemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin hyvin matalissa lämpötiloissa. Toimivat lämpöpumput on kuitenkin mielekästä pitää kunnossa niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka. Osaltaan tämä mahdollistetaan kylmäaineiden kierrätyksen avulla. Mika Patjas ja Antero Tomson asentavat uutta ilmalämpöpumppua. Kuva: Mauri Ratilainen.
Vanhoihin lämpöpumppuihin verrattuna uudet laitteet säästävät enemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin hyvin matalissa lämpötiloissa. Toimivat lämpöpumput on kuitenkin mielekästä pitää kunnossa niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka. Osaltaan tämä mahdollistetaan kylmäaineiden kierrätyksen avulla. Mika Patjas ja Antero Tomson asentavat uutta ilmalämpöpumppua. Kuva: Mauri Ratilainen.

”Erityisen tärkeää on kylmäaineiden talteenotto vanhoista ja vuotavista laitteista. Vanhemmissa lämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet voivat olla myrkyllisiä ja jos niitä pääsee ympäristöön, on ilmastoa lämmittävä vaikutus merkittävästi suurempi kuin uusissa kylmäaineissa”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen kertoo. 

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan vuosittain 5–15 prosenttia kylmäaineista vuotaa ympäristöön. Huomattava osa tällä hetkellä lämpöpumpuissa käytössä olevista vanhoista kylmäaineista on korkeahkon ilmaston lämpeämispotentiaalin kaasuja, jotka ilmakehään päästessään voimistavat kasvihuoneilmiötä. Lisäksi joistakin kylmäaineista voi niiden hajotessa syntyä myrkyllisiä fluorattuja PFAS-yhdisteitä. 

”Kylmäaineen toistuva lisääminen vuotavaan lämpöpumppuun ei ole oikea ratkaisu, vaan laite on korjattava tai vaihdettava uuteen ja ympäristöystävällisempään. Vanhoihin laitteisiin verrattuna uudet lämpöpumput myös säästävät enemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin hyvin matalissa lämpötiloissa”, Ropponen korostaa.  

Uudelleenkäyttö pienentää kustannuksia ja vähentää raaka-aineiden tuotantotarvetta

Kylmäaineiden kierrätys uudelleen käytettäväksi luonnollisestikin vähentää uusien kylmäaineiden tarvetta. Uudelleenkäyttö pienentää myös kustannuksia, sillä regeneroitu kylmäaine voi olla noin 20 prosenttia uutta edullisempaa. 

Mikko Ropposen mukaan Daikin haluaa edistää kiertotaloutta ja pienentää hiilijalanjälkeään, mutta ei saa kierrätyksestä suoraa taloudellista hyötyä.  

”Haluamme nopeuttaa siirtymää yhä ympäristöystävällisempien kylmäaineiden ja energiatehokkaampien laitteiden käyttöön, mutta kaikissa vanhoissa laitteissa ei voi käyttää uusia kylmäaineita eikä kaikkia vanhoja lämpöpumppuja ole mahdollista tai järkevää uusia heti. Kylmäaineiden kierrätyksellä mahdollistetaan toimivien lämpöpumppujen huolto ja kunnossapito niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka”‚ Mikko Ropponen sanoo. 

Vanhoista kylmäaineista otsonikerrosta vahingoittavan R-22:n käyttö uusiin asennuksiin loppui vuonna 2000 ja sen käyttö kiellettiin kokonaan 2015. Yleisin perinteinen kylmäaine R-410A ei vahingoita ilmakehän suojaavaa otsonikerrosta, mutta sen lämmityspotentiaali (GWP) on edelleen ongelma. Daikinin kehittämä R-32 on vanhempia kylmäaineita ympäristöystävällisempi, ja markkinoille on tulossa tulevaisuudessa myös muita ympäristövaikutukseltaan vähäisiä vaihtoehtoja. 

Pääasiassa erilaisia metalleja sisältävien lämpöpumppujen ja putkistojen kierrätys puolestaan vähentää tarvetta neitseellisen metallin tuotantoon. Esimerkiksi alumiinin kierrätys säästää energiaa 95 % verrattuna alumiinin tuotantoon kaivoksista louhittavasta bauksiitista. 

Jälleenmyyjät huolehtivat keräyksen toteutumisesta

Käytännössä kierrätyksestä vastaavat Daikinin jälleenmyyjät eri puolilla Suomea. Kaikilla valtuutetuilla asennusliikkeillä on kylmäaineiden käsittelyyn ja laitteiden asennukseen ja huoltoon oikeuttava pätevyys, ja he ottavat aina ensin vanhojen laitteiden kylmäaineet talteen. Käytöstä poistetut, kylmäaineista tyhjennetyt laitteet puolestaan toimitetaan edelleen käsiteltäväksi ja lopulta käytettäväksi metalliteollisuuden raaka-aineina. 

Vanhat kylmäaineet kootaan keräyssäiliöihin ja toimitetaan edelleen alan asiantuntijayritykselle Eco Scandicille, joka puhdistaa kylmäaineet uudelleen käytettäväksi.

”Meillä vanha kylmäaine regeneroidaan eli kierrätetään uudenveroiseksi. Kylmäaineen koostumus ja laatu varmistetaan kaasukromatografilla”, Georg Bitarichvili Eco Scandic Oy:stä kertoo. 

Kylmäaineiden regenerointi pienentää lämpöpumppujen käytön hiilijalanjälkeä. Kierrätetyn aineen ilmastoa lämmittävä vaikutus eli hiilidioksidiekvivalentti on keskimäärin 0,01 kiloa, uuden kylmäaineen 11 kiloa tuotettua kiloa kohti. 

Bitarichvili korostaa, että kylmäaineen kierrätyksen ja regeneroinnin eli uuden veroiseksi kierrätyksen ero on merkittävä: uuden veroiseksi kierrätyksen yhteydessä kaasuseoksen komponentit tarkistetaan kaasukromatografilla ennen uusiokäyttöä. Lisäksi vanhoista laitteista poistettavissa kylmäaineissa on lähes poikkeuksetta monenlaisia epäpuhtauksia, kuten öljyä, ruostetta, happea ja typpeä.

Otsonikerrosta tuhoavia kaasuja sisältävät jätekylmäaineet toimitetaan suoraan tuhottavaksi. Suomessa käsittelyyn on ympäristölupa Eco Scandicin lisäksi ja Fortum Waste Solutions Oy:llä.

Stena Recycling kierrättää vanhat lämpöpumput uusiksi raaka-aineiksi

Vanhat lämpöpumput sisältävät mm. muovia, terästä, alumiinia, kuparia, messinkiä ja erilaisia elektroniikkaosia. Niiden kierrättämisestä ja jalostamisesta uudelleen käyttökelpoiseen muotoon vastaa Stena Recycling.

”Laitteet sisältävät kompleksisia materiaaliyhdistelmiä, jotka saadaan eroteltua toisistaan hyödyntämällä kehittynyttä kierrätysteknologiaamme. Purkamisen, murskausprosessin ja eri erotteluvaiheiden, kuten magneettien, seulojen, kellutuksen ja antureiden, jälkeen tuloksena on uusia puhtaita raaka-aineita”, kertoo asiakaspäällikkö Mikael Pitkänen Stena Recyclingilta.

Pitkäsen mukaan jätteiden kierrätys luo aina arvoa, tavalla tai toisella. Otollisimpia kierrätettäviä ovat lämpöpumppujen sisältämät metallit, joita voi käyttää uudestaan miltei loputtomasti. Joidenkin materiaalien arvo voi jäädä myös negatiiviseksi, mutta kestävän liiketoiminnan ja koko yhteiskunnan kannalta tuotteiden elinkaaren hallinta myös sen loppupäässä luo lopulta kuitenkin aina positiivista arvoa.

”Tarjoamme Daikinille helpon ja vastuullisen kierrätysratkaisun, joka tukee heidän ympäristötavoitteitaan ja siirtymää kohti yhä tehokkaampaa kiertotalousmallia. Luovuttamalla vanhan laitteen Daikinille asiakas voi luottaa siihen, että se käsitellään ja kierrätetään oikeaoppisesti”, Pitkänen toteaa. 

Ympäristön kannalta on todella merkittävää, että lämpöpumppujen materiaalit saadaan kiertoon ja niillä voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita. Esimerkiksi kierrätysteräksen käyttö uuden teräksen materiaalina vähentää ilmansaasteita 86 %, vedenkulutusta 40 % ja veden saastumista 76 % verrattuna teräksen tuottamiseen rautamalmista. 

Käytöstä poistetut lämpöpumput kerätään Stenan Recyclingin toimipisteissä eri puolilta Suomea. Materiaalit esikäsitellään Porissa ja toimitetaan jatkokäsittelyyn Ruotsiin, jossa sijaitsee Stena Nordic Recycling Center, yksi Pohjois-Euroopan suurimmista ja moderneimmista kierrätyslaitoksista. Siellä kierrätettäväksi soveltuvat materiaalit otetaan talteen ja jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Kierrätyskelvottomat jakeet hyödynnetään energiantuotannossa. 

Lämpöpumppujen ja kylmäaineiden kierrätys

  • Daikinin jälleenmyyjät ottavat talteen vanhan kylmäaineen lämpöpumpun merkistä riippumatta.
  • Jos vanha lämpöpumppu poistetaan käytöstä, jälleenmyyjä purkaa vanhat laitteistot kohteesta ja toimittaa ne kierrätykseen.
  • Eco Scandic ottaa vastaan vanhat kylmäaineet ja regeneroi ne uuden veroisiksi.
  • Kylmäaineista tyhjennetyt vanhat lämpöpumput ottaa vastaan Stena Recycling. Lämpöpumppujen ja putkistojen sisältämät metallit kuten teräs, alumiini ja kupari erotellaan ja käytetään uudestaan raaka-aineina. 
  • Talteen otettu kylmäaine tarkastetaan, regeneroidaan uuden veroiseksi ja käytetään uudelleen. 
  • Lämpöpumppujen asennusliike saa kierrätetystä kylmäaineesta hyvitysmaksun tai voi ostaa edullisempaa regeneroitua kylmäainetta Eco Scandicilta. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Mikko Ropponen
toimitusjohtaja, Daikin Finland
ropponen.m@daikin.fi
puh. 040 411 1078


Georg Bitarichvili
Eco Scandic Oy
georg.bitarichvili@ecoscandic.fi
puh. 044 5297 329


Mikael Pitkänen
Asiakaspäällikkö, Stena Recycling Oy
mikael.pitkanen@stenarecycling.fi
puh. 010 7780 188

Kuvat

Vanhoihin lämpöpumppuihin verrattuna uudet laitteet säästävät enemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin hyvin matalissa lämpötiloissa. Toimivat lämpöpumput on kuitenkin mielekästä pitää kunnossa niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka. Osaltaan tämä mahdollistetaan kylmäaineiden kierrätyksen avulla. Mika Patjas ja Antero Tomson asentavat uutta ilmalämpöpumppua. Kuva: Mauri Ratilainen.
Vanhoihin lämpöpumppuihin verrattuna uudet laitteet säästävät enemmän energiaa ja toimivat tehokkaammin hyvin matalissa lämpötiloissa. Toimivat lämpöpumput on kuitenkin mielekästä pitää kunnossa niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka. Osaltaan tämä mahdollistetaan kylmäaineiden kierrätyksen avulla. Mika Patjas ja Antero Tomson asentavat uutta ilmalämpöpumppua. Kuva: Mauri Ratilainen.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Daikin Finland
Daikin Finland
Äyritie 16, Plaza Business Park
01510 Vantaa

+358 10 309 0220https://www.daikin.fi/

Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike

Daikin on maailman johtava lämpöpumppujen valmistaja ja lämpöpumpputeknologian sekä kylmäaineiden kehittäjä. Daikin tuottaa lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisuja sekä kotitalouksille että suurkohteisiin. Daikin on ainoa valmistaja, joka sekä kehittää että valmistaa itse kaikki lämpöpumppujen keskeiset osat: kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet.

Daikin on perustettu 1924 ja Daikin Europe 1972, Suomessa Daikinin lämpöpumppuja on asennettu vuodesta 1968 lähtien.

Pohjoismaihin on asennettu jo yli 200 000 Daikinin lämpöpumppua. Euroopassa Daikinilla on sekä tuotekehityskeskus että viisi lämpöpumpputeknologiaan keskittynyttä tuotantolaitosta. Komponentteja, kylmäaineita ja valmiita tuotteita valmistetaan kaikkiaan 14 tehtaassa eri puolilla Eurooppaa. Daikinin Pohjoismaiden olosuhteisiin tarkoitetut lämpöpumput kehitetään ja valmistetaan Euroopassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Daikin Finland

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye