Villa Gyllenberg

Inbjudan till presstillställning: Österländsk andlighet på Villa Gyllenberg 26.4–13.8.2023

Dela
Konstmuseet Villa Gyllenbergs sommarutställning belyser ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Föreställningar om buddhism, fornindisk kultur och de österländske vises andlighet har inspirerat otaliga konstnärer. Föreställningarnas historia är sammanflätad med såväl problematiska motsättningar och maktförhållanden som med en genuin önskan att förstå och lära av andra kulturer. Utställt finns verk från slutet av 1800-talet till nutid av över tjugo konstnärer som till exempel Akseli Gallen-Kallela, Ilona Harima, Anitra Lucander och J.O. Mallander. Utställningen presenterar ett nytt perspektiv på den finländska konstens historia och baserar sig på FD Nina Kokkinens banbrytande forskning. Kokkinen är sedan tidigare känd för sin forskning inom esoterisk andlighet.
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Välkommen på presstillställning tisdag 25.4.2023 kl. 11.

Presstillställningen äger rum på Villa Gyllenberg, Granöstigen 11, 00340 Helsingfors. Utställningens kurator Nina Kokkinen samt museets intendent och utställningens projektchef Lotta Nylund är på plats för intervjuer.
Anmälningar till
siiri.oinonen@gyllenbergs.fi

 

Svar i österländsk andlighet

Svaret på utmaningarna i dagens hektiska liv söks ofta i yoga, meditation, resor till Asien och i hem inredda med Buddha-bilder. Österns religioner har redan länge inspirerat konstnärer att samla, resa, begrunda och söka nya perspektiv på både konstskapandet och utövandet av sin personliga andlighet. Man har sökt en djupare och mer autentisk andlighet i öst och dess religioner.

”Min doktorsavhandling handlade om esoterism i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst. Under forskningens gång blev det klart att uppfattningarna om österländsk andlighet sammanflätas med esoterism och de här var ämnen som fascinerade konstnärer även senare under 1900-talet. För en del av dem, som Ilona Harima och Anitra Lucander, blev den österländska andligheten en viktig del av livet. Den här utställningen lyfter fram den österländska andlighetens inverkan på konst och kultur som ett bredare fenomen och betraktar dess utveckling under en period på hundra år” berättar utställningens kurator Nina Kokkinen.  

Fascinerande levnadshistorier och konst

Utställningen lyfter fram intressanta verk, fascinerande levnadshistorier och föremål som har erbjudit en grogrund för föreställningar av österländsk andlighet i Finland. Under en hundraårig historia har den österländska andligheten sökt olika uttryck i bland annat gestaltning av bohemliv, aspirationer på andlig utveckling samt begreppslig avantgardism. I utställningen ingår förutom konst även historiskt fotomaterial samt orientaliska religiösa föremål som har samlats in av Gustaf Mannerheim och Akseli Gallen-Kallela.

”Ane Gyllenberg var intresserad av andlighet och förutom verk som anknyter till kristendomen samlade han på buddhistiska föremål. Han köpte även två verk av Ilona Harima, men dessa har sällan ställts ut i museet. Harima påstods skapa konst i ett slags transtillstånd och hon porträtterade sina andliga vägvisare i flera konstverk. Jag bjöd in Nina Kokkinen för att skapa den här utställningen, som belyser österländska skulpturers betydelse i finländska samlingar samt hur konstnärer har hämtat inspiration från österländska religioner under olika tider”, berättar museets intendent Lotta Nylund.

Österländsk andlighet genomsyrar konsten

Österländsk andlighet har påverkat alla former av konst och kultur. Förutom bildkonst och samlande belyser utställningen den österländska andlighetens inverkan på den tidiga 1900-talets danskonst. Entusiasmen för orientalisk dans lyfte fram det religiösa i den asiatiska dans- och teaterkonsten. Dansarna började röra sig på ett sätt typiskt för yoga, meditation och österns rituella gestikulära språk. Konstnärerna inspirerades att avbilda dansare som helgon, änglar och klarsynta medier.

Den österländska andligheten märktes även i det tidiga 1900-talets litteratur och illustrationskonst, som i Rudolf Koivus älskade sagoillustrationer. Konstnärerna läste verk med anknytning till buddhism samt bland annat hinduismens Bhagavadgita, hinduismens heliga bok. 

Resor och meditation

Uppfattningen om österländsk andlighet förändrades och blev alltmer konkret i och med den växande turismen efter andra världskriget. Under sina resor fick konstnärerna egna erfarenheter av hinduismen, buddhismen och islam och exempelvis Anitra Lucander samt Per Stenius sökte sig till andliga lärare i Indien.

I Finland grundades på 1970-talet flera samfund baserade på österländska religioner och guruer och andra andliga lärare kom på besök till Finland. Konstnärerna deltog ofta i arrangemangen inför dessa möten.

Österländsk andlighet började vävas in i avantgardet och i konstnärliga experiment. Det fick allts oftare även konceptuella och filosofiska uttryck. Konst närmade sig meditation. Mot slutet av 1900-talet blev den konstnärliga processen allt viktigare och började få rituella dimensioner. J. O. Mallanders verk Wang är uppkallat efter en buddhistisk ritual och Silja Rantanens serie storskaliga målningar bygger på den tantriska bildtraditionen. 

Utställningens kurator är konst- och religionsforskaren, FD Nina Kokkinen (Donnerska Institutet). Utställningen är en del av Kokkinens forskningsprojekt som granskar ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Kokkinen kuraterade succéutställningen Vägen till dold kunskap för Villa Gyllenberg 2020.

De utställda konstnärerna är Wäinö Aaltonen, Eva Bremer, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Meri Genetz, Ilona Harima, Werner von Hausen, Outi Heiskanen, Ester Helenius, Rudolf Koivu, Inari Krohn, J.O. Mallander, Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Silja Rantanen, Venny Soldan-Brofeldt, Per Stenius, Matti Visanti, Hannu Väisänen och Jan Kenneth Weckman.

Kontakt och intervjuer

Lotta Nylund, Villa Gyllenbergs intendent, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, +358 40 576 1753.

Nina Kokkinen, utställningens kurator, nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi.

Öppethållning, biljetter och gruppbokningar

Museet öppet: ons, lör, sön kl. 12–17 samt på beställning åt grupper.
Biljetter: 12/10 €, under 18-åringar 0 €, Museikortet.
Gruppbokningar: villa@gyllenbergs.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
Ladda ned bild
Anitra Lucander: Moské II, olja på duk, 104 x 104 cm, privatsamling. Foto: Matti Ruotsalainen/EMMA.
Anitra Lucander: Moské II, olja på duk, 104 x 104 cm, privatsamling. Foto: Matti Ruotsalainen/EMMA.
Ladda ned bild
Okänd tibetansk konstnär: Amitabha buddha, ca 1700-tal, brons, 20 cm, Villa Gyllenberg / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Okänd tibetansk konstnär: Amitabha buddha, ca 1700-tal, brons, 20 cm, Villa Gyllenberg / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Ladda ned bild
Eva Bremer: Blommande träd, odaterad, olja på masonit, 48,5 x 46 cm, Vasa stads museer, Österbottens museums samlingar. Foto:  Österbottens museums fotoarkiv.
Eva Bremer: Blommande träd, odaterad, olja på masonit, 48,5 x 46 cm, Vasa stads museer, Österbottens museums samlingar. Foto: Österbottens museums fotoarkiv.
Ladda ned bild
Tuntematon: Thangka, Sitatārāfigur, odaterad, silke och papper, 88 x 60 cm, Mannerheim-museet. Foto: Mannerheim-museet.
Tuntematon: Thangka, Sitatārāfigur, odaterad, silke och papper, 88 x 60 cm, Mannerheim-museet. Foto: Mannerheim-museet.
Ladda ned bild
Akseli Gallen-Kallela: Axel Galléns arbetsbord i Paris, 1889, olja på duk, 81 x 58 cm, Gallen-Kallela Museet. Foto: Jukka Paavola / Gallen-Kallela Museet.
Akseli Gallen-Kallela: Axel Galléns arbetsbord i Paris, 1889, olja på duk, 81 x 58 cm, Gallen-Kallela Museet. Foto: Jukka Paavola / Gallen-Kallela Museet.
Ladda ned bild
Rudolf Koivu: Livsälskande Dirai Radsha 4, 1938, gouache, 29 x 18 cm, Amers Kulturstiftelse / Tusby konstmuseum. Foto: Amers Kulturstiftelse / Tusby konstmuseum.
Rudolf Koivu: Livsälskande Dirai Radsha 4, 1938, gouache, 29 x 18 cm, Amers Kulturstiftelse / Tusby konstmuseum. Foto: Amers Kulturstiftelse / Tusby konstmuseum.
Ladda ned bild
Jan Olof Mallander: Wang, 1981, kol, kartong, kapaskiva, 130 x 302 cm, Föreningen Konstsamfundet / Amos Rex. Foto:  Stella Ojala / Amos Rex.
Jan Olof Mallander: Wang, 1981, kol, kartong, kapaskiva, 130 x 302 cm, Föreningen Konstsamfundet / Amos Rex. Foto: Stella Ojala / Amos Rex.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Villa Gyllenberg
Villa Gyllenberg
Kuusisaarenpolku 11
00340 Helsinki

http://www.villagyllenberg.fi

Villa Gyllenbergs konst- och hemmuseum upprätthålls av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig på Granö i västra Helsingfors. Museet är öppet ons, lör, sön kl. 12–17 samt åt grupper på beställning.

Följ Villa Gyllenberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Villa Gyllenberg

REMINDER: Invitation to the press conference of Villa Gyllenberg's Werner von Hausen exhibition on Thu 7.931.8.2023 08:20:00 EEST | Press Invitation

The first retrospective exhibition presenting the art of Werner von Hausen (1870–1951) will open at Villa Gyllenberg on September 13th 2023. Von Hausen’s art was last exhibited extensively in 1974, and many of the 80 works in the new exhibition are being exhibited publicly for the first time. The press conference will be held at Villa Gyllenberg on Thursday 7th September att 11 a.m. Registrations by e-mail to siiri.oinonen@gyllenbergs.fi

PÅMINNELSE: Inbjudan till Werner von Hausen -utställningens presstillställning på Villa Gyllenberg 7.931.8.2023 08:20:00 EEST | Kutsu

Den första retrospektiva utställningen över Werner von Hausens (1870–1951) produktion öppnas 13.9.2023 på Villa Gyllenbergs konstmuseum. Senast von Hausens konst har visats i större omfattning var år 1974, och flera av de 80 verk som ställs ut visas nu för första gången offentligt. Anmäl dig till presstillställningen som går av stapeln på Villa Gyllenberg torsdagen 7.9 kl. 11 genom att mejla siiri.oinonen@gyllenbergs.fi

MUISTUTUS: Kutsu Villa Gyllenbergin Werner von Hausen -näyttelyn mediatilaisuuteen 7.931.8.2023 08:20:00 EEST | Kutsu

Villa Gyllenbergissä avautuu 13.9.2023 ensimmäinen retrospektiivinen Werner von Hausenin (1870–1951) tuotantoa esittelevä näyttely. Von Hausenin taidetta on viimeksi ollut laajemmin esillä vuonna 1974, ja esille tulevista 80 teoksesta moni on ensimmäistä kertaa julkisesti esillä. Ilmoittaudu torstaina 7.9 klo 11 pidettävään mediatilaisuuteen sähköpostitse siiri.oinonen@gyllenbergs.fi

Invitation to press conference on September 7th: Villa Gyllenberg to feature long-forgotten Finnish artist at autumn exhibition, 13.9.2023–14.1.202415.8.2023 08:45:00 EEST | Press Invitation

In September 2023, the first retrospective exhibition presenting the art of Werner von Hausen (1870–1951) will open at Villa Gyllenberg. Von Hausen’s art was last exhibited extensively in 1974, and many of the 80 works in the new exhibition are being exhibited publicly for the first time. The artist's antimodernist works, as well as his interest in spirituality and anthroposophy, have relegated him to the margins of art history. Werner von Hausen – A Forgotten Classic presents the artist’s life and the fascinating encounters that influenced his art, at the same time revealing his versatile and classically beautiful art.

Inbjudan till pressvisning 7.9: En bortglömd finländsk konstnär på Villa Gyllenbergs höstutställning 13.9.2023–14.1.202415.8.2023 08:45:00 EEST | Kutsu

På Villa Gyllenberg öppnas i september 2023 den första retrospektiva utställningen över Werner von Hausens (1870–1951) produktion. Senast von Hausens konst har visats i större omfattning var år 1974, och flera av de 80 verk som ställs ut visas nu för första gången offentligt. Konstnärens produktion som hänför sig till den antimodernistiska strömningen liksom hans intresse för andlighet och antroposofi har placerat honom i konsthistoriens marginaler. Werner von Hausen – en bortglömd klassiker berättar historien om konstnärens liv och de fascinerande möten som formade hans konst, samtidigt som utställningen lyfter fram ett mångsidigt konstnärskap som utstrålar klassisk skönhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum