Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Suomen asuntomarkkinat elpyvät – mikä on uusi normaali? – SKVL:n ennuste keväälle 2023

Jaa
Nato tuo lisävauhtia ja uskoa asuntomarkkinoille. Lisäksi vaalien tulosta odotellaan. Suomen Kiinteistönvälittäjien n. 1800 henkilöstä ja 500 toimistosta koostuva koko maan kattava asuntokaupan asiantuntijaryhmä on valmistellut uuden ennusteen tämän kevään ja alkukesän osalta. ”Markkinat elpyvät hyvää vauhtia ja kyselymme perusteella sekä myyjien että ostajien aikomukset asunnon vaihtoon ovat vahvasti nousseet”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. On selvästi havaittavissa, että asuntoja vaihdetaan tarpeeseen ja myös ensiasuntoja hankitaan nyt enemmän.
Selvä käännös myyntihalukkuudessa vuodenvaihteen jälkeen.
Selvä käännös myyntihalukkuudessa vuodenvaihteen jälkeen.

Korkotaso vaikuttaa kalliimpien asuntojen hankintoihin hillitsevästi lukuun ottamatta kaikkein halutuimpia arvoasuntoja, joita myydään edelleen heti kun hyviä on tarjolla. Markkinoiden kokonaisvolyymin ei odoteta nousevan edellisten vuosien tasolle, mutta suunta on selvästi ylöspäin. Hinnoissa uusi alhaisempi taso on alkanut löytyä, mutta joissain asuntotyypeissä voidaan vielä nähdä loivaa laskua. Toisaalta kysytyimmissä asunnoissa hinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet.

Kauppa käy nousevaan tahtiin – kevät tuo lisää kiinteistökauppaa, kun lumet sulavat

Maaliskuun asuntokauppa on SKVL:n jäsenyrityksissä käynyt odotusten mukaan tasolla, jolle noustiin jo helmikuussa. Helmikuussa kaupan määrä nousi SKVL:n jäsenyrityksissä yli 30 % verrattuna tammikuuhun. Parhaiten kaupaksi menivät rivitalot ja muut perheasunnot. Uudiskohteiden myynti on edelleen alhaisella tasolla, vaikka hinnoissa on tapahtunut jonkin verran laskua. Pohjois-Suomessa on ollut jopa pulaa asunnoista erityisesti lomakeskusten ympärillä.  ”Nato-jäsenyyden lopullinen varmistuminen tuo varmasti lisää vauhtia asuntomarkkinaan ja erityisesti tuleva eduskuntavaalitulos ja sen vaikutukset Suomen talouden suuntaan mietityttää tällä hetkellä monia asunnon ostajia”, kommentoi Mannerberg.

Energiatehokkuus on vaalikysymys

EU:n uuden energiatehokkuusdirektiivin mahdolliset vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä miten peruskorjaamattomien vanhempien talojen remontteja päästään tekemään. SKVL ottaa kantaa erillisessä tiedotteessa keinoihin, joilla kiinteistöjen arvojen säilymistä voitaisiin tukea. Markkinoiden eriarvoistuminen on jo energian hinnan nousun myötä aiheuttanut paljon pohdintaa esimerkiksi 60–70- luvuilla rakennettujen kiinteistöjen energiankulutuksesta. Sähkön hinnan laskeminen selvästi alle ennustettujen lukujen ja pahimpien arvioiden alle on tuonut piristystä asuntokauppaan. ”Energiaremontit ja niiden rahoittaminen tulee olemaan keskeinen tekijä useille talojen omistajille seuraavina vuosina. Tämä voi tuoda myös vilkastumista vanhempien kiinteistöjen kauppaan, mikäli seuraava hallitus pystyy luomaan edellytyksiä remonttien toteutukseen ja hillitsemään EU-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa järkevälle tasolle”, Mannerberg toteaa. 

Vuokra-asuntomarkkinat ovat vilkastumassa – tarjontaa yli tarpeen

Vuokra-asunnoissa tarjonta on edelleen runsasta lähes koko maassa ja tämä osaltaan on vuokralaisen etu, mutta asuntosijoittajalle tilanne on haasteellisempi sillä taloyhtiöiden vastikkeet ovat nousussa, ja sijoitusasuntojen arvonnousu on pysähtynyt. Tämän takia pieniä sijoitusasuntoja sekä uusia, että vanhoja on runsaasti myynnissä ja tämä tuo loistavia tilaisuuksia ensiasunnon ostajille ja pitkäaikaisia sijoituksia harkitseville. Keskimääräinen aika uuden vuokralaisen löytymiseen on tällä hetkellä noin yksi kuukausi. Vuokralaisen löytymiseen vaikuttaa vahvasti se mikä on vuokrataso, asunnon sijainti ja millainen on asunnon kunto. Valikoiman ollessa suuri, vaikuttavat nämä tekijät vahvasti vuokralaisen löytymiseen.

Loma-asuntomarkkinoilla paluuta normaaliin – pohjoisessa kysyntä ollut parempaa

Suomalaiset panostavat edelleen vahvasti vapaa-aikaan ja se näkyy kevään myötä käynnistyvässä loma-asuntokaupassa lumen väistyessä. Loma-asuntojen kysyntä on palannut koronaa edeltävään aikaan. Talvikaudella ei käytännössä myydä muuta kuin pohjoisen loma-asuntoja Lapin hiihtokeskusten liepeillä, niiden kysyntä on säilynyt selvästi paremmin kuin muun Suomen. Kauppa käynnistyy, kun lumien jälkeinen kelirikko päättyy. Etelässä kausi on jo alkanut ja keskeisemmässä Suomessa se alkaa noin kuukautta myöhemmin. Ennusteen mukaan loma-asuntojen hintojen ei odoteta nousevan. Kiinnostus hiukan vaatimattomampiinkin rantamökkeihin on noussut ja ympärivuotisuus on edelleen vahvasti kiinnostuksen kohteena tämän kevään aikana. Keskimääräiseen hintatasoon on odotettavissa jonkin verran pudotusta vähemmän kysytyissä kohteissa, kuten esimerkiksi ilman rantaa olevissa niin sanotuissa kuivanmaan mökeissä ja mummonmökeissä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Selvä käännös myyntihalukkuudessa vuodenvaihteen jälkeen.
Selvä käännös myyntihalukkuudessa vuodenvaihteen jälkeen.
Lataa
Vahva muutos ostohalukkuudessa viime vuoden loppupuolelta.
Vahva muutos ostohalukkuudessa viime vuoden loppupuolelta.
Lataa
Vahvin halukkuus myydä pääkaupunkiseudun alueella, Turussa ja Tampereella.
Vahvin halukkuus myydä pääkaupunkiseudun alueella, Turussa ja Tampereella.
Lataa
Halukkuus ostaa pääkaupunkiseudun alueella, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa vahvinta.
Halukkuus ostaa pääkaupunkiseudun alueella, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa vahvinta.
Lataa
Pientä laskua vielä, keskimäärin 2,5% keskihinnoissa kerrostaloasunnoissa. Poikkeuksena Helsinki ja Tampere.
Pientä laskua vielä, keskimäärin 2,5% keskihinnoissa kerrostaloasunnoissa. Poikkeuksena Helsinki ja Tampere.
Lataa
Rivitaloasunnoissa keskimäärin 2 % laskua paitsi Helsingissä, Turussa ja Pirkanmaalla.
Rivitaloasunnoissa keskimäärin 2 % laskua paitsi Helsingissä, Turussa ja Pirkanmaalla.
Lataa
Omakotitalojen hinnoissa noin 2,3 % laskua, paitsi Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa, joissa vahvaa nousuakin.
Omakotitalojen hinnoissa noin 2,3 % laskua, paitsi Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa, joissa vahvaa nousuakin.
Lataa
Loma-asuntojen hinnoissa jonkin verran laskua.
Loma-asuntojen hinnoissa jonkin verran laskua.
Lataa
Kerrostalojen kysynnässä vahvana jatkaa Helsinki, Tampere ja Jyväskylä.
Kerrostalojen kysynnässä vahvana jatkaa Helsinki, Tampere ja Jyväskylä.
Lataa
Rivitalojen kysyntä vahvaa lähes joka puolella.
Rivitalojen kysyntä vahvaa lähes joka puolella.
Lataa
Omakotitalojen kysyntä nousee erityisesti kasvukeskuksissa.
Omakotitalojen kysyntä nousee erityisesti kasvukeskuksissa.
Lataa
Loma-asunnoissa odotettavissa pääosin kasvua kunhan kevät on vienyt lumet.
Loma-asunnoissa odotettavissa pääosin kasvua kunhan kevät on vienyt lumet.
Lataa
Vuokralaisten löytyminen vie vähintään 1 kk keskimäärin. Paitsi esimerkiksi Uusimaalla jopa 2 kk. Lahdessa ja Jyväskylässä ylitarjontaa.
Vuokralaisten löytyminen vie vähintään 1 kk keskimäärin. Paitsi esimerkiksi Uusimaalla jopa 2 kk. Lahdessa ja Jyväskylässä ylitarjontaa.
Lataa
Isompien vuokra-asuntojen vuokrausajat noin 1-1,5 kk.
Isompien vuokra-asuntojen vuokrausajat noin 1-1,5 kk.
Lataa
Uusien omakotitalojen kysyntä edelleen korkeinta.
Uusien omakotitalojen kysyntä edelleen korkeinta.
Lataa
Rivitalojen kysynnässä ei suuria eroja paikkakunnittain.
Rivitalojen kysynnässä ei suuria eroja paikkakunnittain.
Lataa
Uudempien omakotitalojen kysyntä tasaista.
Uudempien omakotitalojen kysyntä tasaista.
Lataa
Loma-asuntojen kysynnässä vielä odotusta keväästä.
Loma-asuntojen kysynnässä vielä odotusta keväästä.
Lataa
Pienten vuokra-asuntojen kysyntä on hiljaista.
Pienten vuokra-asuntojen kysyntä on hiljaista.
Lataa
Isompien vuokra-asuntojen kysyntä parempaa, mutta ei kovaa.
Isompien vuokra-asuntojen kysyntä parempaa, mutta ei kovaa.
Lataa
Kerrostalojen perheasuntojen kysyntä parantunut, mutta edelleen haasteita.
Kerrostalojen perheasuntojen kysyntä parantunut, mutta edelleen haasteita.
Lataa
Rivitalojen kysyntä noussut selvemmin.
Rivitalojen kysyntä noussut selvemmin.
Lataa
Uudempien omakotitalojen kysyntä noussut selvästi.
Uudempien omakotitalojen kysyntä noussut selvästi.
Lataa
80-90 lukujen omakotitalojen kysyntä on noussut hieman.
80-90 lukujen omakotitalojen kysyntä on noussut hieman.
Lataa
Vanhempien omakotitalojen kysyntää on, mutta rauhallista ja pankkien rahoitus ja vakuusongelmat painavat tätä ryhmää.
Vanhempien omakotitalojen kysyntää on, mutta rauhallista ja pankkien rahoitus ja vakuusongelmat painavat tätä ryhmää.
Lataa
Loma-asunnoissa eletään rauhallista aikaa, mutta pientä nousua.
Loma-asunnoissa eletään rauhallista aikaa, mutta pientä nousua.
Lataa
Rantamökit ovat kysyttyjä ja mieluiten ympärivuotisia.
Rantamökit ovat kysyttyjä ja mieluiten ympärivuotisia.
Lataa
Perinteiset mökkialueet edelleen vahvoja pois lukien Uusimaa.
Perinteiset mökkialueet edelleen vahvoja pois lukien Uusimaa.
Lataa
Perinteiset mökkialueet edelleen vahvoja pois lukien Uusimaa.
Perinteiset mökkialueet edelleen vahvoja pois lukien Uusimaa.
Lataa
Varusteltujen rantamökkien kysynnässä näkyy selvä hiljeneminen verrattuna koronavuosien buumiin.
Varusteltujen rantamökkien kysynnässä näkyy selvä hiljeneminen verrattuna koronavuosien buumiin.
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Kalevankatu 4, 3. krs
00100 Helsinki

09 5308 500, liitto(at)skvl.fihttp://www.skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL. Yhteistyötä turvallisen asunnonvaihdon hyväksi. SKVL jäsenyritykset toimivat koko maassa luotettavan ja reilun kiinteistönvälityksen edistämiseksi. Olemme Suomen vanhin ja suurin asuntokaupan verkosto, jossa on lähes 500 toimistoa ja lähes 1800 asuntokaupan paikallista asiantuntijaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

SKVL:n ylimääräinen markkinakatsaus: Vuokra-asuntomarkkinoilla loppukesän aikana selvä käänne ylöspäin – alueelliset erot isoja22.8.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurimman välitysalan verkoston Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n eli SKVL:n jäsenyritykset välittävät tuhansia vapaiden markkinoiden vuokra-asuntoja kuukausittain. Elokuussa tehdyn ylimääräisen jäsenkyselyn perusteella on havaittavissa selvä piristyminen vuokra-asuntojen kysynnässä. ”Nyt näyttää siltä, että on palattu normaaliin tahtiin kysynnässä ja opiskelijatkin ovat omalta osaltaan etsimässä kohtuuhintaisia asuntoja. Esimerkiksi opiskelijasäätiöiden edullisista asunnoista on kova pula monella paikkakunnalla”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Tarjontaa on edelleen hyvin monilla paikkakunnilla, ja vuokralaiset etsivät nyt hyväkuntoisia ja tilavampia asuntoja”, hän jatkaa.

SKVL asuntomarkkinaennuste: Vaaliohjelman linjaukset tuovat tulevina vuosina merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen asuntomarkkinoihin – Ohjelmaan kirjatut lupaukset tuovat toteutuessaan paljon toivottua tasa-arvoisuutta ja turvaa suomalaisten asumiseen kaikissa muodoissaan21.6.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

”Erityisesti työvoiman liikkuvuuden helpottaminen, kaavoituksen sekä maankäytön sujuvoittaminen ja energia-asioiden järkevä huomioiminen ovat ehdottomasti oikeansuuntaisia linjauksia, joiden toteuttaminen tuovat varmasti vauhtia asuntokauppaan ja selkeyttävät myös vuokralla asuvien oikeudenmukaista kohtelua. Nämä olivat kaikki keskeisiä seikkoja, joita toimme esille ennen vaaleja ja nyt ne toteutuvat. Olemme erittäin iloisia tästä suomalaisten asumisen parantumiseen johtavasta kehityksestä ”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Suomen Kiinteistönvälittäjien jäsenyrityksillä ei ole välittäjäkatoa, vaikka markkina on hiljaisempi kuin vilkkaimpina vuosina 2020 ja 202110.5.2023 16:10:38 EEST | Tiedote

Helsingin Sanomat kirjoitti 10.5.2023 siitä, että sadat välittäjät pakenevat alalta, kun kauppa ei käy yhtä hyvin kuin viime vuosina. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n jäsenyrityksissä tätä ei ole havaittu, vaikka kokonaiskauppamäärät ovat jonkin verran alhaisemmat. ”Jäsenmäärämme on itse asiassa jonkin verran kasvaneet”, toteaa toimitusjohtaja Mannerberg. ”Uusia yrityksiä liittyy mukaan viikoittain”, hän lisää.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n viesti äänestäjille ja uudelle hallitukselle29.3.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Suomen asuntomarkkinat ovat käyneet kovassa vuoristoratamaisessa käsittelyssä viimeisten viiden vuoden aikana. On koettu pitkään jatkuneen alhaisten korkojen noste. On nähty maailmanlaajuisen epidemian aiheuttama yllättävä suurempien asuntojen ostotarve. Kaiken päälle on jouduttu Venäjän hyökkäyssodan myötä aiheutuneisiin nopeiden talouden muutosten vaikutuksiin kuten kohonnut inflaatio, korkotaso ja energian hinta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme