Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys

Föreningen för palliativ medicin i Finland (SPLY) uttrycker sin oro över hur den palliativa vården och vården i livets slutskede förverkligas i Finland i nuläget: den palliativa vården bör inskrivas i lagen och utbildning inom området bör säkerställas

Dela

Social- och hälsovårdsministeriet (SHVM) har publicerat en rekommendation år 2019 över palliativ vård och vård i livets slutskede. Trots att rekommendationen har förbättrat tillgången på palliativ vård, förverkligas vården inte jämlikt över hela landet i brist på förpliktande lagstiftning. För den obotligt sjuka kan detta innebära att helhetsomfattande symptomlindrande vård inte finns att få eller att den är av undermålig kvalitet.

Redan under flera års tid har det framförts att vården i livets slutskede borde skrivas in i lagen, men tillsvidare har ärendet inte framskridit i riksdagen. Välfärdsområdena beslutar om fördelningen av resurser och det finns en risk att angelägenheter som framförts enbart i form av rekommendationer lämnar obeaktade.

Personal med specialisering i palliativ vård är väsentligt för att kunna erbjuda palliativ vård av god kvalitet. Med hjälp av utbildad personal kan man försäkra sig om att patienterna i våra välfärdsområden erbjuds en helhetsmässigt god vård i livets slutskede. Specialiserade läkare och sjukskötare erbjuder stöd och skolning inom sitt eget distrikt till läkare och vårdare på grundnivå, såsom hemvården och boenden. Finansiering av denna utbildning bör säkerställas inom välfärdsområdena, så att vården kan utvecklas i enlighet med rekommendationerna.

­­­­– Bland yrkespersonal inom palliativ vård och vård i livets slutskede råder enighet om att vård i livets slutskede måste införas i lagstiftningen. SHVM:s rekommendation fungerar som en god grund för lagförändringar. För att man skall kunna kalla sig ett välfärdssamhälle, är det hög tid att de obotligt sjukas rätt till god och jämlik vård tryggas genom att garantera den palliativa vårdens ställning i regeringsprogrammet och i lagstiftningen, poängterar Anni Karppila, ordförande för Föreningen för palliativ medicin i Finland (SPLY).

Nyckelord

Kontakter

Heidi Bengts
styrelsens sekreterare, SPLY
heidi.bengts@ovph.fi

Länkar

Andra språk

Följ Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye