Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry

Kustannukset kuriin kuntoutuksella

Jaa
Seuraavan hallituksen on ratkaistava vaikeita kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia. Suomen väestö ikääntyy, työikäisten keho ja mieli eivät kestä työelämän vaatimuksia ja kasvava sukupolvi on historiallisen huonossa kunnossa. Samalla valtio velkaantuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua on kyettävä hillitsemään, heikentämättä kuitenkaan palveluiden laatua tai saatavuutta ja pitämällä kiinni osaavasta henkilöstöstä.

Huomio tulisi nyt keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen vähentämiseen. Tämä on mahdollista keskittymällä väestön työ- ja toimintakykyyn, terveyteen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan. 

Varmistetaan, että jokainen nuori voi hyvin ja liikkuu terveytensä kannalta riittävästi 

Peruskoululaisista lähes 40 prosentilla on heikko fyysinen toimintakyky(1) ja vain kolmannes liikkuu riittävästi(2). Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus on yhteydessä korkeampaan koulutukseen, työelämässä menestymiseen ja vähäisempään sosiaaliturvan tarpeeseen(3).

Nuoruuden liikunta-aktiivisuus voi myös suojata mielenterveyden ongelmilta(4-6). 5–10 prosenttia nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä(3). Pelkästään syrjäytymisen ehkäisy vähentäisi yhteiskunnallisia kustannuksia vuosittain 70–140 miljoonalla eurolla(3). 

Lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallista elämäntapaa voidaan tukea fysioterapeutin toteuttamalla liikunnallisella kuntoutuksella. Fysioterapian kiinnittäminen osaksi opiskeluhuoltoa vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, opiskelukykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Näin toimitaan jo työterveyshuollossa. 

Huolehditaan, että kansalaisten keho ja mieli jaksavat työssä 

Suomessa menetetään vuosittain yli neljän miljardin euron työpanos mielenterveyden ongelmien vuoksi(7) ja kahden miljardin euron työpanos tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi(8). Sosiaali- ja terveydenhuolto on ruuhkautunut, kallista vähähyötyistä hoitoa on liikaa ja varhaiseen puuttumiseen ei riitä resursseja. Kuntoutusta on liian vähän. 

Fysioterapia on tule-vaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto. Ensikontaktin siirtäminen yleislääkäriltä fysioterapeutille vapauttaisi yli kolme miljoonaa lääkäriaikaa(8). Hoitojonot lyhenisivät merkittävästi, vähähyötyistä lääketieteellistä hoitoa karsiutuisi ja ihmiset saisivat apua nopeammin. 

Joka toinen mielenterveyskuntoutuja hyötyy merkittävästi fysioterapeutin toteuttamasta liikunnallisesta kuntoutuksesta(9). Fysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen on keskeinen osa mielenterveyskriisin ratkaisua. 

Varmistetaan, että jokainen eläkeikäinen on toimintakykyinen 

Ikääntyneiden palvelut ovat kriisissä. Väestön ikääntyessä ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon kustannukset uhkaavat nousta kahdella miljardilla eurolla vuoteen 2040 mennessä(10). Hoitolaitoksiin tarvittaisiin tällöin yli 15 000 uutta työntekijää. Vanhuspalveluista pakenee kuitenkin ammattilaisia alati kiihtyvällä tahdilla.  

Palvelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Toimintakykyä tukevalla kuntoutuksella mahdollista ehkäistä kalliita hoitopalveluita. Jokainen ikääntyneiden kuntoutukseen sijoitettu euro tuottaa kolminkertaisen säästön pitkäaikaishoidon kuluissa(11). Ikääntyneet ansaitsevat kuntoutustakuun, jolla varmistetaan jokaiselle ikääntyneelle samat oikeudet kuin muille ikäluokille. 

Hyvinvointi ja kustannusten kasvun hillintä eivät sulje toisiaan pois. Tehdään yhdessä näyttöön perustuvia päätöksiä.

 

Lähteet

(1) THL sotkanet. Indikaattorit 3905, 3939, 3924, 5477 & 5478. 

(2) Kokko S & Martin L (toim.). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:1 

(3) Vasankari ym. 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. UKK-instituutti. 

(4) Sampasa-Kanyinga H, Colman I, Goldfield GS, Janssen I, Wang J, Podinic I, Tremblay MS, Saunders TJ, Sampson M, Chaput JP. Combinations of physicalactivity, sedentarytime, and sleepduration and theirassociationswithdepressivesymptoms and othermentalhealthproblems in children and adolescents: a systematicreview. Int J BehavNutrPhys Act. 2020 Jun 5;17(1):72. doi: 10.1186/s12966-020-00976-x. PMID: 32503638; PMCID: PMC7273653. 

(5) Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F, Muñoz NE, Mora-Gonzalez J, Migueles JH, Molina-García P, Henriksson H, Mena-Molina A, Martínez-Vizcaíno V, Catena A, Löf M, Erickson KI, Lubans DR, Ortega FB, Esteban-Cornejo I. Role of Physical Activity and SedentaryBehavior in theMental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2019 Sep;49(9):1383-1410. doi: 10.1007/s40279-019-01099-5. PMID: 30993594. 

(6) Wang X, Li Y, Fan H. The associationsbetweenscreentime-basedsedentarybehavior and depression: a systematicreview and meta-analysis. BMC Public Health. 2019 Nov 14;19(1):1524. doi: 10.1186/s12889-019-7904-9. PMID: 31727052; PMCID: PMC6857327.  

(7) Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajisto. Mieli voi kuntoutua myös kehon kautta. 25.11.2022. 

(8) Korpi J. 2022. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ei tarvitsisi maksaa miljardeja. Fysioterapia 5/2022. 

(9) Heissel A, Heinen D, Brokmeier LL, Skarabis N, Kangas M, Vancampfort D, Stubbs B, Firth J, Ward PB, Rosenbaum S, Hallgren M, Schuch F. Exercise as medicine for depressivesymptoms? A systematicreview and meta-analysiswithmeta-regression. Br J Sports Med. 2023 Feb1:bjsports-2022-106282. doi: 10.1136/bjsports-2022-106282. Epubahead of print. PMID: 36731907.  

(10) Korpi J. 2022. Ikääntyneiden kuntoutusta on tehostettava. Suomen Fysioterapeutit ry. 

(11) Digi-Saimaa 9.8.2019. Hoivan tulevaisuus on etäkäynneissä, Eksoten laitospaikkoja on onnistuttu leikkaamaan neljännes – miljoona kotihoitoon säästi kolme miljoonaa.  

 

 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 Helsinki

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät: Fysioterapian Kela-korvaukset tulee palauttaa4.5.2023 07:08:14 EEST | Tiedote

Fysioterapian Kela-korvaus kannattaa palauttaa ja korvauksen tasoa korottaa aiemmasta. Yksityisellä sektorilla tarjottavaa fysioterapiaa on tarkoituksenmukaista hyödyntää etenkin niiden terveysvaivojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa, jotka eivät vaadi diagnostisia tutkimuksia tai lääketieteellistä tai moniammatillista hoitoa. Näitä ovat etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat) sekä monet muut kansansairaudet.

Mieli voi kuntoutua kehon kautta – ratkaisuja mielenterveyden ongelmiin13.4.2023 13:18:40 EEST | Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johdolla toiminut pyöreän pöydän työryhmä esitti hallituskauden lopulla useita ratkaisuja mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi (1). Työryhmä nosti esille etenkin psykososiaalisten hoitojen saatavuuden vahvistamisen, joka sinällään on erittäin kannatettavaa. Yksi tehokkaimmista mielenterveyden ongelmien ehkäisy- ja hoitokeinoista ei kuitenkaan noussut työryhmän ehdotuksissa esille: fyysinen aktiivisuus ja fyysinen harjoittelu, eli liikunnallisen kuntoutus.

Liikunnallinen sydänkuntoutus vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja parantaa potilaiden elämänlaatua18.11.2022 09:03:15 EET | Tiedote

Suomen Fysioterapeuttien Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -fysioterapiasuositusta on päivitetty. Tutkimustiedolla vahvistetun päivityksen mukaan säännöllinen kestävyysliikunta, lihasvoimaharjoittelu ja riittävä arkiaktiivisuus ovat potilaan iästä ja sukupuolesta riippumatta keskeinen osa sepelvaltimotautipotilaan kuntoutumista läpi elämän.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye