Kokkolan kaupunki

Starkt stöd för stärkandet av finländska hamnars ställning i det transeuropeiska transportnätet – Karleby hamn ingår i stomnätet

Dela
Europaparlamentets trafikutskott röstade för att Karleby hamn tas med i stomnätet. Karleby stadsdirektör Stina Mattila och utvecklingsdirektör Jonne Sandberg gläds över nyheten och tackar Europaparlamentariker Elsi Katainen för den starka intressebevakningen.

Enligt ett meddelande av Elsi Katainen röstade Europaparlamentets trafikutskott idag om förordningsförslaget till ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T). Medlem i trafikutskottet, Europaparlamentariker Elsi Katainen (Centern/Renew Europe), höll starkt på att hamnarnas ställning i Kaskö, Karleby, Uleåborg och Jakobstad förbättras i enlighet med Finlands linjering. I trafikutskottets ståndpunkt, som idag godkändes, förordar parlamentet att hamnarna i Kaskö och Jakobstad kvarstår som en del av TEN-T-nätets övergripande nät. I kommissionens förslag hade de uteslutits från nätet. Under förhandlingarna lyckades man dessutom lyfta hamnarna i Uleåborg och Karleby till stomnätet i stället för det tidigare övergripande nätet. De övriga hamnarnas ställning i Finland ändrade inte.

“Slutresultatet är en arbetsseger för Finlands försörjningsberedskap och konkurrenskraft. Jag är mycket nöjd med att man i utskottets ståndpunkt lyckades få med hamnarna i Kaskö och Jakobstad tillbaka i det övergripande nätet och att hamnarna i Uleåborg och Karleby togs med i stomnätet. Hamnarna är ett livsvillkor för Finlands export. I och med att de ingår i TEN-T-nätet förbättras deras finansieringsmöjligheter och investeringssäkerhet. Särskilt i denna geopolitiska situation har hamnarna en enorm betydelse även strategiskt och med tanke på försörjningsberedskapen”, berättar Katainen från Bryssel efter omröstningen.

Det är viktigt för hamnarna att ingå i det transeuropeiska transportnätet TEN-T eftersom det förbättrar finansieringsmöjligheterna och ökar förutsebarheten i deras verksamhetsmiljö. Medlemsländerna är berättigade att ansöka om EU-finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för sina hamnar som ingår i TEN-T-nätet. De har också vissa skyldigheter vad gäller infrastrukturen.

TEN-T-nätet, som förenar järnvägar, inre vattenvägar, vägar, havs- och flygförbindelser i Europa till ett omfattande transportnät, består av ett övergripande nät och ett stomnät. Syftet är att med förordningsförslaget förnya och utveckla förbindelserna och knutpunkterna i Europa. Det utgör en del av EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet.

Följande steg är att lagstiftningen går vidare till trepartsförhandlingar mellan EU:s kommission, medlemsländernas råd och parlamentet vilka enligt planer inleds i april. Parlamentet behandlar TEN-T förordningen under plenum nästa vecka.

Mera information:

Europaparlamentariker Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
+358 50 512 2362

Stina Mattila
stadsdirektör, Karleby stad
+358 40 806 8200
stina.mattila@kokkola.fi

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör, Karleby stad
+358 44 780 9093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Bilder

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum