Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen anför inga ändringar utgående från byggnadsskyddslagen i skyddsärendet för Vasa enhetsskola (Österbotten)

Dela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har 13.4.2023 utfärdat ett beslut om avslag av byggnadsskydd på basis av lagen om skyddande av byggnadsarvet med anledning av skyddsframställan som Vaasan Ra-kennusperintöyhdistys ry Föreningen för byggda kulturarvet i Vasa rf har gjort. Framställan gällde byggnaderna som hör till Enhetsskolan i Vasa centrum på Rådhusgatan 29, 31 och 33 samt Handelsesplanaden 22.
Byggnaderna som hör till enhetsskolan i Vasa centrum.
Byggnaderna som hör till enhetsskolan i Vasa centrum.

I sitt beslut har NTM-centralen ansett att skyddsbeslutet, som den har fattat 25.10.2022 om finska folkskolan i Vasa, som planerats av arkitekterna Waldemar Backmansson och Fredrik Thesleff år 1890 och den utvidgade delen som gjorts på 1950-talet, tryggar i tillräcklig omfattning bevarandet av särdragen i byggnadens externa och interna arkitektur.

I fråga om andra byggnader bör och har ett planläggningsförfarande enligt markanvändnings- och bygglagen tillämpats i skyddsärendet.Skyddsbestämmelserna i detaljplansändringen för enhetsskolan har godkänts av Vasa stadsfullmäktige 20.2.2023 och bestämmelserna tryggar tillräckligt skyddet av före detta bostadsbyggnaden på Rådhusgatan 29 och folkskolan på Handelsesplanaden 22.När det gäller Vasa universitets förvaltnings- och biblioteksbyggnad VKKK33 på Rådhusgatan 33 har staden utnyttjat helhetsprövningen som tillkommer staden enligt markanvändnings- och bygglagen. Grunderna för helhetsprövningen kan bedömas i samband med det aktuella planläggningsförfarandet.

Nyckelord

Kontakter

Gruppchef Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Bilder

Byggnaderna som hör till enhetsskolan i Vasa centrum.
Byggnaderna som hör till enhetsskolan i Vasa centrum.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum